Røstad , Helge Ingstads veg 9J

Flott leilighet i 2. etasje. Vestvendt takoverbygd terrasse. Parkeringsplass og tilgang til elbillader.

850 000

 • Prisantydning:

  850 000,-

 • Totalpris:

  2 770 482

 • Fellesutgifter:

  9 147,-

Beregnet totalkostnad: 850 000,- (Prisantydning) 1 912 500,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 762 500,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 770 482,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  66 m²

 • Bruksareal:

  70 m²

 • Etasje:

  2

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2016

 • Gårdsnummer:

  274

 • Bruksnummer:

  27

 • Energimerking:

  C

 • Finnkode:

  296748646

 • Sist endret:

  08.06.2023 19:19

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 70%

  eier sin egen bolig

 • 70%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 21%

  har bolig mellom 60-120 kvm

 • 79%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 26%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
Bad, stue/kjøkken, 2 soverom, gang, entré og bod. I tillegg følger det med en utvendig sportsbod.
Fra stua er det utgang til en vestvendt veranda, takoverbygd.

Standard

Innvendige overflater består i hovedsak av:
Gulv med parkett og flis.
Vegger med tapet/malt strie, våtromsplater på bad.
Himlinger med malte plater.

Kjøkken

Kjøkken i leiligheten er fra byggeår.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Benkeplater med vask. Avsatt plass for et kjøleskap, for øvrig integrerte hvitevarer.
Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Bad

Badet i leiligheten er fra byggeår.
Rommet har støpt gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har våtromsplater
og himling har malte plater. Innredet med vegghengt baderomsinnredning,
dusjvegger i hjørne, gulvmontert wc og opplegg for vaskemaskin.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet like utenfor Levanger sentrum. Herfra er det kort gangavstand til Nord Universitet, dagligvarebutikk, apotek, treningssenter, togholdeplass og flotte turområder. I tillegg er det kun noen minutters gange inn til Levanger sentrum.

Felleskostnader

9 147 pr. mnd. Ifølge vedlagt regnskap fra forretningsfører, inkluderer fellesutgiftene blant annet; forsikring, honorar styret/revisjon/forretningsfører, kommunale avgifter, andre driftskostnader mm

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Avdrag fellesgjeld (totalkostnad etter avdragsfri periode): Første avdrag på fellesgjelden forfaller til betaling 30.12.2024. Ut i fra dagens lånebetingelser vil avdraget utgjøre ca. kr 5 030,-. Total felleskostnad vil etter første avdrag bli ca. kr 14 177,- ut i fra dagens betingelser.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 1 912 500,- pr. 22.03.2023

Avdrag fellesgjeld

Avdrag fellesgjeld (totalkostnad etter avdragsfri periode): Første avdrag på fellesgjelden forfaller til betaling 30.12.2024. Ut i fra dagens lånebetingelser vil avdraget utgjøre ca. kr 5 030,-.

Andel formue

Kr. 57 141,- pr. 22.03.2023

Borettslag

Borettslag: Røstad park borettslag, Orgnr: 815471792

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemskap i borettslaget. Kr. 600,- i innmeldingsavgift, deretter kr. 300,- påfølgende år, pr. medeier.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.

Borettslaget har ikke IN-ordning

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslagets totale fellesgjeld kr. 38 175 000,- pr. 22.03.2023

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 14636462-5, Den Norske Stats Husbank
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 22.03.2023: 2.77% pa.
Antall terminer til innfrielse: 48
Saldo per 22.03.2023: 38 175 000
Andel av saldo: 1 912 500
Første termin: 30.06.2018Neste avdrag: 30.12.2024 ( siste termin 31.12.2046 )
Flytende rente

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP1175326

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Husdyrhold

Det er forbudt å holde dyr i borettslaget, de som har dyr i dag får beholde de. Selv
om det er forbud mot dyrehold, kan andelseieren søke styrets godkjennelse til det.
Dersom det er gode grunner som taler for dyreholdet og det ikke er til ulempe for de
andre brukerne av eiendommen kan søknaden bli innvilget.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Innvendig > Radon 
Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er avvik:
Det er registrert svelling i skjøter på veggplater.
Stedvis forhøyede målinger ved kapasitiv måling på overflater, dette kan tyde på fuktinntregning i vegg i
våtsonen. Stedvis noe mangelfull fuging mot bunnlist, samt misfarging/svertesopp i fuger.
Mangelfull forsegling av rørgjennomføringer i vegg. Enkelte veggplater er utilstrekkelig festet mot hjørnelister.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken 
Det er avvik:
Det er registrert stedvis svelling og folieslipp på fronter, samt enkelte hakk og sår i overflater.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader?
JA - Hevelse mellom baderomsplater.

15. Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
JA - Eease

Boligens areal

Bruksareal: 70 m².
Primærrom: 66 m².
Sekunærrom: 4 m²

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad, stue/kjøkken, 2 soverom, gang, entré

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Fra Levanger sentrum kjører man i retning Mule. Ta av til venstre i rundkjøringa ved Rema Røstad, og tya deretter til høyre inn i Helge Ingstads veg etter ca 200 meter. Etter ca 150 meter ligger leilighetsbygget på venstre side av vegen.

Det vil bli satt opp visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 4 063 kvm, Eierform: Fellestomt

Fint opparbeidet tomt, felles for borettslaget. Tomta er opparbeidet med plen, asfalterte parkeringsplasser, og hellebelagte gangbaner. Plenområdene klippes av robotklipper. Det er satt opp benker og felles grillhytte på tomta i regi av borettslaget.

Garasje / Parkering

Det følger parkeringsplass med leiligheten. I tillegg har borettslaget egne parkeringsplasser med elbillader, for enkel lading. Dette krever eget abbonement.

Byggemåte

Leiligheten ligger i et leilighetsbygg oppført i 2 etg.
Inspisert leilighet ligger i 2.etg. Utgang til balkong fra stue.
Utvendige fasader er kledd med trekledning.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 17.08.2016. Følger vedlagt.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Leiligheten har vannbåren varme i stue, gang og bad.
Det er opplyst at bygget har et felles varmeanlegg som forsyner
leilighetene med gulvvarme og varmt tappevann. Oppvarmingsksotnadene til dette inngår i felleskostnadene.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter C

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 665 537 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 395 931 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til Boligformål.
Detaljregulering Røstad Studentby med reguleringsbestemmelser med ID L2012013.
Ikrafttredelse 28.01.2015, sak 2/15.
 For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030
Bestemmelser og retningslinjer, datert 01.03.2018, sist revidert vår 22
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 16.10.2019, sak nr. 56/19

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp, via private stikkledninger. Adkomst fra offentlig veg.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 32 58 51 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest studenter forkjøpsrett.

Adresse og matrikkel

Helge Ingstads veg 9J, 7600, Levanger, Gnr. 274 bnr. 27, andelsnr. 10 i Røstad park borettslag med orgnr. 815471792 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

72-23-0077

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.