Salgsprosessen

Vi lever etter vårt eget slagord:

Lokalmegleren - eiendomsmegleren for Moss og omegn.

 • 1. Befaring

  Vi i Lokalmegleren & Partners skreddersyr den beste salgsstrategien for din bolig.

  Hver bolig har sine unike trekk – og strategien legges etter at vi har befart boligen.

  På befaring kommer vi hjem til deg og går gjennom boligen. Dette er viktig for å kartlegge muligheter, utfordringer og finne den mest aktuelle kjøpergruppen for akkurat din bolig.

  På befaringen merker megleren seg info og detaljer som brukes senere i markedsføringen.

  I etterkant skal en takstmann befare leiligheten for å gi en teknisk vurdering samt måle opp leiligheten. All denne infoen brukes for å lage annonse og salgsoppgave.

  Det vi trenger fra deg er at du har klart relevant dokumentasjon om eiendommen til befaringen.

  Dette kan være dokumentasjon på utførte arbeider i bad eller kjøkken, papirer fra rørlegger, elektriker osv. Befaringen er også grunnlaget for meglers verdivurdering av eiendommen.

  Etter å ha sett på flere faktorer, som prisutvikling, snittpriser i området, kvaliteter ved leiligheten, beliggenhet, alder og slitasje, setter vi meglerne i fellesskap verdivurdering på boligen din.

  Tilbud på salg mottar du enten på befaring eller pr mail i etterkant.

 • 2. OPPDRAGSINNGÅELSE & MARKEDSFØRING

 • 3. VISNING & BUDRUNDE

 • 4. Salgsprosessen

  Når budrunden er over og boliger er solgt er neste steg kontraktsmøte.

  I forkant av kontraktsmøtet får du oversendt utkast til kjøpekontrakt, budlogg og andre relevante dokumenter. Kjøper og selger blir så innkalt til kontraktsmøte.

  Her går vi gjennom kontraktene og svarer på eventuelle spørsmål og uklarheter før kontraktene signeres. Dette er en formalisering av avtalen som ble gjort når budet ble akseptert.

  Som i Oppdragsavtalen bruker vi Kjøpekontrakter som er satt opp i tråd med relevant lovverk samt etter retningslinjer fra forbrukermyndighetene og Norges Eiendomsmeglerforbund.

 • 5. Overtagelse

  Megler, selger og kjøper møtes i boligen på overtagelsen. I forkant av dette har begge parter mottatt skriftlig bekreftelse på at kjøpesum og omkostninger er mottatt på meglers klientkonto.

  På overtagelsesdagen går dere sammen gjennom boligen og selger viser frem boder, eventuelle fellesarealer m.m.

  På overtagelsen skal kjøper godkjenne at boligen er ryddig og rengjort, megler leser sammen av strømmåler og flytter strømabonnement. Selger overleverer samtlige nøkler til kjøper.

  Det skal samtidig fylles ut og signeres en overtagelsesprotokoll. Denne kan enten fylles ut fysisk (skjema utleveres på kontraktsmøtet) eller elektronisk via link begge parter mottar pr. sms før overtagelsen.

 • 6. Oppgjør

  I Lokalmegleren & Partners har vi en profesjonell oppgjørsavdeling som sørger for at alt går riktig for seg og til enhver tid følger gjeldende lover og regler.

  Det er store summer i sving og mange fallgruver å gå i når oppgjøret skal tas. Om noe ikke er korrekt utfylt på dokumenter som skal tinglyses (skjøte, hjemmelsdokument, pantedokument etc) nekter Statens Kartverk å tinglyse – og dokumentet blir sendt i retur. Dette kan forsinke oppgjøret en del – som fort kan gi ekstra kostnader til mellomfinansiering etc.

  Vår svært dyktige oppgjørsavdeling sørger for at alle dokumenter er korrekt utfylt før disse oversendes til tinglysing og er særdeles effektive – slik at du som selger får oppgjøret så snart som mulig.

Gratulerer med salg av bolig!