Vuku , Halla 7

Sandvika - Lekker familiehytte med idyllisk beliggenhet. Utsikt over Innsvatnet. Innlagt strøm/vann. Bilveg. Nausttomt

2 100 000

 • Prisantydning:

  2 100 000,-

 • Totalpris:

  2 164 742

Beregnet totalkostnad: 2 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 1 000,- (Overføring av feste) -------------------------------------------------------- 64 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 164 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  57 m²

 • Bruksareal:

  57 m²

 • Antall rom:

  3

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1993

 • Gårdsnummer:

  234

 • Bruksnummer:

  48

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  295180119

 • Sist endret:

  20.03.2023 14:30

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Hytta inneholder:
Stue/kjøkken, gang, vindfang, 2 soverom og bad

På eiendommen er det også en bod/badstue på 11 m²

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Lakkert furugulv, belegg og vinyl.
Vegger: Panel.
Himlinger: Panel.

Kjøkken

Nyere kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Benkeplater med vask. Integrerte hvitevarer.
Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Bad

Bad innredet med dusjkabinett, toalett og servant.
Oppvarming via panelovn på vegg.
Gulv er belagt med laminat, vegger og himling har malt panel.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker. Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Hytteforeningskontingent: kr 8.000,- pr år. (bom, brøyting, vedlikehold veg, skiløyper, vannavgift/kloakk).

Festeavgift: kr 1.548,-

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Utvendig > Taktekking 
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner
fra underliggende etg.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad 
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

Tomteforhold > Terrengforhold 
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Fritidsboligen er tilknyttet privat vanntilførsel, samt privat avløpsanlegg med septikktank.
Vanntilførsel var avstengt ved befaring. Sanitære installasjoner,
vannledninger og annet vannforbrukende utstyr er derfor ikke funksjonstestet.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Det er avvik:
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad  
Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet. Badet har ingen sluk.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Rommet har ingen ventilasjon
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Mangler takrenner og nedløp på en side.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Dører 
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Ytterdør tar i karm.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Enkelte dører tar i karm.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken 
Det mangler tilluft. Rom med kjøkken og stue har ingen synlige ventiler.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er avvik:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i hytten.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik:
Det er registret skjevhet i gulv på stue.

Tomteforhold > Septiktank 
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
JA, kun av ufaglært/egeninnsats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Byttet toalett, vask og dusjkabinett

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,
pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
JA - Liten prikk i pipe ved ildsted

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
JA - Vi har hørt lyd av mus i vegg, og oppdaget etter det manglende mussikring. Dette har blitt utbedret.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, kun av ufaglært/egeninnsats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Takoverbygd terrasse er satt opp. Sommer 2016

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, ku nav ufaglært/egeninnsats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Stikkontakter byttet til barnevennlig.

Boligens areal

Primærrom: 57 kvm, Bruksareal: 57 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue/kjøkken, gang, vndfang, 2 soverom, bad

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 1 105 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 1948, Neste regulering av festeavgift vil bli indesregulert og utsendt i des. 2023 for 2024 Festeavgift hytta kr. 1 548,- Nausttomt kr. 400,-
Bortfester er Sandvika eiendomsselskap as

Garasje / Parkering

Parkering med direkte adgang til hytta

Byggemåte

Taksert objekt er en fritidsbolig på en etasje.
Bygningen er fundamentert på støpte pilarer med overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
stående kledning. Sperretak med saltaksform, tekket med stålplater

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Oppvarming

Hytten har oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 4 339 pr. år Eiendomsskatt kr. 2 279,- Feiing/tilsyn kr. 535,- Renovasjon kr. 1 525,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 300 000 pr. 31.12.2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune
Detaljregulering, ikrefttredelse 29.08.2016 med Id 2015005
Formål: Fritidsbebyggelse

Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11. ID 2008008

Kommuneplaner under arbeid
Status: planleggng igangsatt. ID 2022001

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1967/865-1/67  Rettighet  
 23.02.1967 Rettighetshaver:Staten V/Vegsjefen I N-T  
Lnr: 2066166
LEIE AV GRUSTAK
AVGIFT NOK 0,50 PR M3 UTKJØRT MASSE
Overført fra: 5038-234/7
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1989/14018-8/67  Festekontrakt - vilkår  
06.12.1989  AVGIFTSBESTEMMELSER
Overført fra: 5038-234/7
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2015/938171-2/200  Festekontrakt - vilkår  
12.10.2015  gjelder fra dato: 06.08.2015
TOMTEVERDI: NOK 50.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.250
Forbud mot næringsvirksomhet
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Pant for forfalt festeavgift
Med flere bestemmelser
Gjelder feste

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offenlig vann og avløp. Opplyst privat avløp med septiktank.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Halla 7, 7660, Vuku, Gnr. 234 bnr. 48 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-23-0058

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.