Sandvika. , Halla 9

Koselig hytte i Sandvika med fantastisk utsikt over Innsvatnet. Omgitt av vakker natur og friområder. Bilveg

2 000 000

 • Prisantydning:

  2 000 000,-

 • Totalpris:

  2 062 242

Beregnet totalkostnad: 2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) 1 000,- (Overføring av feste) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 62 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 062 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  56 m²

 • Bruksareal:

  59 m²

 • Antall rom:

  3

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1990

 • Gårdsnummer:

  234

 • Bruksnummer:

  40

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  291427094

 • Sist endret:

  03.03.2023 10:46

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Hytta inneholder følgende rom:
1. etasje: Vindfang, stue/ kjøkken, bad, 2. stk soverom og mellomgang.
I tillegg er det en utvendig bod.

Standard

Eldre, noe vedlikeholdt eiendom. Imidlertid har fortsatt flere bygningsdeler og overflater preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15- 40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

Kjøkken

Kjøkkenet er fra byggeår. Kjøkkeninnredning med heltre skrog og heltre furu fronter. Laminat benkeplate med nedfelt oppvaskbeslag i
stål. Avsatt plass og opplegg for benkeoppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap. Det er kjøkkenventilator med kullfilter.

Bad

Badet er av eldre dato, ukjent byggeår. Oppvarming via stråleovn på vegg. Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromsplater og malt trepanel, himling har malt trepanel. Innredet med wc, vegghengt servant og dusjgarnityr. naturlig avtrekk, ingen tilluft. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Fritidsbolig beliggende i Sandvika i hyttefelt. Like i nærheten til svenskegrensa, ca. 62 km til Åre sentrum og ca. 48 km til Verdal sentrum.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker. Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Hytteforeningskontingent: kr 8.000,- pr år. (bom, brøyting, vedlikehold veg, skiløyper, vannavgift/kloakk).
Festeavgift: kr 2.085,-

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 85095813

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Generell alders- og bruksslitasje. Det er registrert oppsprekking i skjøter på
baderomsplater, med fare for fuktinntrengning. Løse plater mot hjørnelist i dusjhjørne. Misfarging og svertesopp på plater/fuger i våtsone.
Sprekk i gulvbelegg ved overgang til nedsenket gulv i dusjhjørne. Det er etablert vindu i våtsone. Rommet har manglende tilluft, og kun naturlig
avtrekk. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er registrert stedvise malingsavskalinger og generell aldersslitasje.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Generell aldersslitasje. Stedvis påkjente kledningsbord.

Utvendig > Vinduer
Generell alders-, bruks- og værslitasje. Det er registert enkelte vinduer som tar i karm og har behov for noe justering. Det er stedvis påvist løst kitt, samt fuktmerker/misfarginger med svertesopp. En del påkjente omrammingsbord. Det er ikke benyttet blikkbeslag over/under vinduer.

Utvendig > Dører
Generell alders- og bruksslitasje. En del hakk og sår i overflater. Ytterdør tar i karm, og har behov for justering. Balkongdør er noe fuktpåkjent i bunn mot terskel.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Generelle alders-, bruks- og værslitasje på trevirke og overflater. Altanrekkverk har for lav høyde i forhold til dagens krav. Trapp til hovedinngang mangler rekkverk. Enkelte tresøyler står rett ned i grunn. I tillegg er altan ved soverom fundamentert med trevirke rett ned i grunn/på fjell. Dette er en fuktutsatt løsning med potensielle farer for råte/fuktskader. Det er registrert skjevheter i fundamenter.

Innvendig > Overflater
Generell alders- og bruksslitasje. Stedvis høyere slitasje på gulv, samt tørkesprekker.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tilfeldig kontroll av horisontalplanet på gulv viser avvik opp mot 20 mm. Lokale skjevheter og ujevnheter er registrert. Stedvis knirk i gulv. Noe merkbar svikt i gulv på grunn av lang avstand mellom gulvbjelker.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er vanskelig tilkomst til sotluke. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Vedovn er plassert foran sotluke, dette hindrer tilkomst til luke.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Generelle alders- og bruksslitasjer, stedvise hakk og sår. Løs benkeplate i hjørne mot kjøleskap. Det er registrert svelling i benkeplate og noe
mangelfull forsegling av kant mot vegg. Enkelte fronter har behov for noe justering.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Vanntilførsel til hytten var avstengt på befaringsdato. Funksjonstest er derfor ikke foretatt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap er plassert i utvendig bod. Skapet inneholder sikringer og måler.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert enkelte skjeve pilarer. Noe setninger/sig i konstruksjonen, særlig i ett hjørne. Dette forplantes som merkbare skjevheter både i tak-
og gulvkonstruksjon. Ved tilfeldig kontroll, er vektprosent fukt i stubbloft målt til over 17 % ved bruk av piggmåler. Dette er fuktig trevirke. Det er registrert misfarging/svertesopp i overflaten på bord i stubbloft. Stedvis synlig isolasjon på grunn av nedheng og utilstrekkelig innfesting av asfaltplater. Fare for fuktinntrengning og skadedyr.

Tomteforhold > Septiktank
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Utvendig > Taktekking
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad

Tomteforhold > Drenering

Tomteforhold > Terrengforhold
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra bygning med et fallforhold på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastninger. Dette er ikke opprettholdt alle steder.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

Boligens areal

Primærrom: 56 kvm, Bruksareal: 59 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 59 m².
Primærrom: 56 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, stue/ kjøkken, bad, 2. stk soverom og mellomgang.
Sekundærrom: 3 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Adkomst til eiendommen via privat veg, Halla Hytteforening. Eget vedlikehold på dugnad, ekstern brøyter vinterstid som bekostes av Hytteforeningen

Tomt

Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2071, Festeavgift: 2085, Neste regulering av festeavgift er i 2033. Reguleres i henhold til konsumprisindeks.

Garasje / Parkering

Biloppstillingsplass i enden av vegen.

Byggemåte

Taksert objekt er en fritidsbolig på en etasje. Bygningen er fundamentert på støpte pilarer med overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
liggende kledning. Sperretak med saltaksform, tekket med shingel.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 4 406 pr. år Eiendomsskatt kr. 2 346,- Feiing/tilsyn kr. 535,- Renovasjon kr. 1 525,-

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 457 380 pr. 31.12.2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse.

Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune
Detaljregulering, ikrefttredelse 29.08.2016 med Id 2015005
Formål: Fritidsbebyggelse

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11. ID 2008008

Kommuneplaner under arbeid
Status: planleggng igangsatt. ID 2022001

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1967/865-1/67  Rettighet  
23.02.1967 Rettighetshaver:Staten V/Vegsjefen I N-T  
Lnr: 2066166 LEIE AV GRUSTAK
AVGIFT NOK 0,50 PR M3 UTKJØRT MASSE
Overført fra: 5038-234/7
Gjelder denne registerenheten med flere

1989/14018-8/67  Festekontrakt - vilkår  
06.12.1989  AVGIFTSBESTEMMELSER
Overført fra: 5038-234/7
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2011/886782-2/200  Festekontrakt - vilkår  
28.10.2011  gjelder fra dato: 06.06.1991
TOMTEVERDI: NOK 50.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.278
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Forbud mot næringsvirksomhet
Pant for forfalt festeavgift
Med flere bestemmelser
Gjelder feste

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offenlig vann og avløp. Tilknyttet privat vanntilførsel, Sandvika Vasslag. Privat avløp med septikkum.
Eiendommen er tilknyttet privat vei

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at byggegodkjente tegninger ikke stemmer med dagens bruk. Bygget mellomgang. Flyttet soverom.
Kjøper overtar alt ansvar og risiko vedrørende dette.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Brannvesenet Midt IKS

Avvik eller anmerkninger som er registrert:
Adkomst til sotluke: Avstand feie- sotluke. Det skal være ca. 1 meter fri avstand foran
sotluke. Sotluke må flyttes til en annen skorsteinsvange.

Ved oppussing av hytta, oppfordres ny eier og ta kontakt med feiervesenet.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Halla 9, 7660, Vuku, Gnr. 234 bnr. 40 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-23-0038

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.