Verdal , Kroken Hage Signatur

Kroken Hage Signatur - Bygging igangsatt! En oase midt i sentrum. Siste byggetrinn, 16 lekre leiligheter over 4 etasjer.

1 950 000 - 2 890 000

 • Prisantydning:

  1 700 000,-

 • Totalpris:

  4 642 270 - 6 812 270

 • Fellesutgifter:

  11 476,-

 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  76 m²

 • Bruksareal:

  80 m²

 • Soverom:

  2

 • Gårdsnummer:

  19

 • Bruksnummer:

  896

 • Finnkode:

  268685031

 • Sist endret:

  09.01.2023 09:52

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
101 3 1 96 m2 100 m2 2 250 000,-
104 3 1 109 m2 113 m2 2 550 000,-
202 2 2 76 m2 80 m2 1 950 000,-
204 3 2 109 m2 113 m2 2 690 000,-
304 3 3 109 m2 113 m2 2 890 000,-

Velkommen til Kroken Hage Signatur

Velkommen til salgssuksessen Kroken Hage og det siste byggetrinnet. Kroken Hage Signatur setter et verdig punktum for dette flotte boligprosjektet.

Signaturbygget blir et lekkert og moderne leilighetsbygg bestående av 16 leiligheter fra 80-113 kvm fordelt på 4 etasjer. Samtlige leiligheter vil få romslige balkonger vendt mot vest og egen plass i parkeringskjeller.

- En skjermet oase midt i sentrum.
- Gjennomgående høy standard både ut- og innvendig.
- Luft til vannbåren gulvvarme og varmtvann inkludert i månedlige felleskoster.
- Egen p-plass i kjeller med heisadkomst.
- Heis og romslige gang/trapperom.
- Pent opparbeidet fellesareal med bl.a. sittegrupper, fin beplantning, pergola, vannfontene og lekestativ.
- Romgslige balkonger vendt mot vest, mulighet for innglassing.
- Innbydende Aubo kjøkken- og baderomsinnredning levert av Interiørsenteret.
- Kort gangavstand til Coop Extra dagligvarebutikk og Stekke Legesenter.

Arkitektens beskrivelse

Plassering:
Kroken hage ligger i et transformasjonsområde der det tidligere var småindustri. Industrien har flyttet til industriområdet på andre siden av E6, og nå etableres det boliger i området. Kroken hage ligger sentralt i Verdal med kort vei til servicefunksjoner og kollektivtilbud. Det er samtidig kort avstand til rekreasjonsområdet langs Verdalselva og Elvepromenaden. Fordi prosjektet ligger sentralt i Verdal, er det lagt vekt på å etablere et godt utomhusanlegg som er skjermet fra støy og biltrafikk. Dette har vi fått til ved å legge blokkene rundt en felles hage slik at de skjermer for støy fra Fløytarvegen.

Regulering:
Kroken hage ble regulert i 2016 med Arcon Prosjekt AS som plankonsulent. I reguleringsplanen er det tegnet inn fem byggetrinn med til sammen 61 boenheter. De fire første byggetrinnene er ferdigstilt, og inneholder til sammen 45 leiligheter. Bygningene som er ferdige har tre etasjer med leiligheter i tillegg til parkeringskjeller.

Trinn 5:
Trinn 5 er planlagt med boliger i 4 etasjer og parkerings-kjeller. Bygget har en moderne utforming. Alle leilighetene får egen parkeringsplass i kjelleren og utebod enten i parkeringskjelleren eller i et eget bygg i hagen. De 16 leilighetene varierer i størrelse fra 80m2 til 113 m2. Alle leilighetene i har store balkonger som enten er vestvendt eller sør-vestvendt. Fronten på balkongene er skrådd for å sikre leilighetene best mulig utsikt. Balkongene er forberedt for innglassing. Bygget har heis og leilighetene er utformet med livsløpsstandard.

Hagen:
Midt i området er det et felles hageanlegg. Det er lagt vekt på at hagen skal ha rom for forskjellige aktiviteter og sosiale møteplasser. Det er flere soner med espaljé og benker der det er mulig å møtes i små eller store grupper. Hagen har variert beplantning med frukttrær og busker. Innenfor området er det en lekeplass med klatrestativ for barn og sitteplasser for de voksne. Det er også mulig for barna å leke i fonten om sommeren. Uteområdet er universelt utformet og er derfor tilgjengelig for alle.

Gyda Løken
Siv Ark MNAL
Arcon Prosjekt AS

Forventet fremdrift

14-16 mnd etter byggestart.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Verdal. Herfra har man nærhet til alt av sentrumsfunkjsoner som butikker, legesenter, jernbane, offentlige kontorer, parker og skoler. I tillegg finnes fine turområder i umiddelbar nærhet, blant annet den flotte elvepromenaden som strekker seg fra Trones til Stiklestad

Areal

Bruksareal (BRA): Fra ca. 80 kvm. til ca. 113 kvm.
Primærareal (P-rom): fra ca. 76 kvm. til ca. 109 kvm.

For oversikt over de ulike boligenes areal og innhold, se vedlagte plantegninger og/eller prisliste.

Tomt / Tomteareal

Prosjekttomtens grunnareal er ca. 1 188,5 kvm. Felles eiet tomt for Kroken Hage Borettslag.

Parkering

Det medfølger én parkeringsplass til hver boenhet i felles parkeringskjeller.

Boder

Leilighet 102, 103, 202, 203, 302 og 303 vil få utebod på uteområdet.  Resterende leiligheter vil få bod i kjeller.

Selger tar forbehold om at rettighetene til bodene vil kunne bli søkt organisert på annen måte. Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av boder. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder per overtakelse.

Internett / TV

Selger vil inngå en kollektiv avtale på vegne av kjøperne om leveranse av basis tv- og internettsignal, hvor hver enkelt selv kan velge å oppgradere og bestille tjenester utover dette. Informasjon rundt tilleggstjenester vil bli tilsendt kjøper fra leverandør i forkant av overtakelse. Kostnader til tv og internett er inntatt i utkast til budsjett for borettslaget.

Leverandør for TV/ bredbånd vil være Verdal Kabel TV.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44.

Totalentreprenør tar 10% påslag på alle tilvalg som kjøper eventuelt bestiller.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a)            som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer,
b)            som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c)             som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i selgers deklarasjon.

Sameiet / Forretningsfører

Andelene i Kroken Hage Signatur vil bli knyttet til Kroken Hage Borettslag, orgnr 919536713.
Forretningsfører for borettslaget er pt Boligbyggelaget Midt. Andelseierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og husordensregler for borettslaget.

Et forslag til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av Boligbyggelaget Midt Alle angivelser av felles bokostnader i prisliste/ kjøpsbetingelser er omtrentlige anslag. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og felleskostnadene.

Stipulering av budsjett samt stifting av borettslag anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

Forretningsfører følger opp innbetaling av felles bokostnad samt fører regnskap for borettslaget. De vil også utstede årsoppgaver til selvangivelse for hver enkelt andel.

Vei/Vann/Avløp

Boligene vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
Selger forbeholder seg retten til å organisere eiendommens tilknytning til felles adkomstveger på en hensiktsmessig og effektiv måte, i tillegg til å sikre avtalte salgsvilkår. Kjøper aksepterer at selger kan påhefte servitutter/erklæringer på eiendommen i den forbindelse.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".

Når boligen er overtatt, kan man gå inn på skatteetatens boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen omfattes av reguleringsplan Detaljregulering "Kroken", plan id 2015002. Ikrafttredelse 29.02.2016.
Eiendommen er regulert til boligbebyggelse.

Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

I det tilfelle kjøper har anledning til å gjøre tilvalg, vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs.

Kjøper er innforstått med at irreversibelt finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges meglerforetaket når avtale om kjøp inngås, jf. bustadoppføringslova § 46 andre ledd. Med tilfredsstillende finansieringsbevis menes prosjektets finansieringsbevis, eller finansieringsbevis som er godkjent av selger. Det skal fremgå av finansieringsbeviset at det reserverte beløpet ikke vil bli utbetalt til andre enn selger, med mindre forbrukeren har krav på erstatning, prisavslag eller heving. Det kan settes som vilkår i finansieringsbeviset at finansinstitusjon skal godkjenne utbetalingene, og at selgerens rett etter finansieringsbeviset ikke kan overdras til andre uten etter finansinstitusjonens samtykke. Finansieringsbevisets gyldighet må vare frem til overtakelse.

Estimerte felleskostnader

Se prisliste for stipulerte felleskostnader pr. andel.
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets felleskostnader.

Driftskostnader ihht budsjett/prisliste, antas å skal dekke bl.a. renter på fellesgjeld, vannbåren oppvarming, forbruk varmtvann, kommunale avgifter, drift og avsetning vedlikehold fellesarealer og bygningsmasse, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo), kollektiv tv-pakke,  og andre driftskostnader m.v. I tillegg kostnad for strøm og egen innboforsikring. Avdrag for andel fellesgjeld påløper i år 11. Månedlige felleskostnader er stipulert og er kun er basert på erfaringstall. Det tas forbehold om at ovennevnte er stipulerte kostnader. Se vedlagt stipulert driftsbudsjett utarbeidet av Boligbyggelaget Midt.

Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader og etableringskostnader for usolgte enheter.

Budsjett er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger gitt av selger og normtall fra tilsvarende sameier som forretningsfører forvalter. Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av borettslaget i ett år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall boliger, organisering av fellesområder og andre forhold rundt prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget. Det tas også forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre sameiet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret i sameiet. Videre gjøres det oppmerksom på at felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Kroken Hage Signatur, 7650, Verdal, Gnr. 19 bnr. 896 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-9002

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.