Verdal , Nordåkeren 7

Spennende eiendom midt i Verdal sentrum over 2 etasjer pluss kjeller

3 250 000

 • Prisantydning:

  3 250 000,-

 • Totalpris:

  3 332 592

Beregnet totalkostnad: 3 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 81 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 250 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 82 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 332 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Næringsbygg

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  197 m²

 • Bruksareal:

  275 m²

 • Byggeår:

  1947

 • Gårdsnummer:

  19

 • Bruksnummer:

  217

 • Energimerking:

  D

 • Finnkode:

  260026346

 • Sist endret:

  30.01.2023 13:45

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 77%

  eier sin egen bolig

 • 69%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 53%

  har bolig på over 120 kvm

 • 33%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 29%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

1.etasje: Entré , Gang , Kontor , Bad , Wc , Wc 2, Kjøkken , Stue , Stue 2, Spisestue, garderobe
2.etasje: Trapperom , Kontor , Bad , Kjøkken , Soverom , Stue
Kjeller: 3 boder

Standard

Takstmannens konklusjon:
Eldre, vedlikeholdt eiendom. Enkelte bygningsdeler og overflater bærer preg av
alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og
oppussing.  De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år.
Boligen er ikke varmeisolert ihht. dagens krav og spesifikasjoner.

Innvendige overflater:
1. etasje:
Gulv- Gulvbelegg.
Vegger- Malte plater og panel.
Himling- Folierte takplater.

2. etasje:
Gulv- Gulvbelegg, parkett og laminat.
Vegger- Tapet, malte plater og panel.
Himling- Folierte takplater.

Av større påkostninger utført de senere årene nevnes:
- Tilbygg fra 2008.
- Montert tre luft til luft varmepumper i 2020.
- Skiftet enkelte vinduer i 2008.
- Ny taktekking fra 2015.
- Kjøkken fra 2019.
- Fortløpende oppgraderinger på overflater.
- Kledning på to vegger skiftet i 2008.
- Utvendig malt i 2016.
-Nyere ventilasjonsaggregat.
For detaljerte og øvrige opplysninger henvises til rapportens
enkeltpunkter.
Oppgitte årstall må betraktes som omtrentlige.

Kjøkken

Kjøkken i 2.etasje er opplyst fra 2019.
På gulv er det belegg, vegger har tapet og i himling er det malte takplater.
Våtromsplater på vegg over benker. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte
fronter. Laminat benkeplater med nedfelt oppvaskbeslag i stål.
Avsatt plass og opplegg for et kjøleskap. Integrert komfyrtopp, stekeovn,
oppvaskmaskin og mikrobølgeovn. Mekanisk avtrekksvifte over kokeplass.
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Avvik:
Manglende komfyrvakt.
Det er mangler dampsikring under benkeplate ved oppvaskmaskin.

Kjøkken i 1.etasje er opplyst fra 2019.
På gulv er det belegg, vegger og himling har malte plater.
Våtromsplater på vegg over benker. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte
fronter. Laminat benkeplater med nedfelt oppvaskbeslag i stål.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap.
Integrert komfyrtopp, stekeovn og oppvaskmaskin.
Mekanisk avtrekksvifte over kokeplass.
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Avvik:
Manglende komfyrvakt.
Det er mangler dampsikring under benkeplate ved oppvaskmaskin.
Ventilator har ikke tilstrekkelig effekt.

Bad

Bad i 2. etasje:
Badet i 2. etasje har ukjent alder. Rommet har gulvvarme.
Gulv er belagt med belegg, vegger har malte plater og
himling har folierte takplater. Innredet med gulvmontert wc, dusjkabinett og
servant i rustfritt stål tilpasset barn. Mekanisk avtrekk. Tilluftsspalte i dør.
Plastsluk i gulv.
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Bad i 1. etasje:
Gulv er belagt med gulvbelegg, vegger har malte plater og himling har malte takplater.
Innredet med blandebatteri til badekar. servant i rustfritt stål tilpasset barn.
Mekanisk avtrekk og plastsluk i gulv.
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrommet har passert forventet levetid og oppgradering må påregnes.
Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige trapper - 2
Det er ikke montert rekkverk.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstilta k

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
Det er registrert symptom på fuktskader i konstruksjonen.
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.
Avtrekkskanal er avsluttet på loft, fare for kondensering.
Der er registrert stor avstand mellom taksperrer, taket
er ikke dimensjonert for tyngre taktekking.
Tiltak
• Innhent dokumentasjon, om mulig.
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
• Lufting/ventilering bør forbedres.
• Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.

Utvendig > Vinduer - 2 
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Utvendige omrammingsbord på vinduer er stedvis satt helt ned på beslag, skadeutsatt
løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Boligens
eldre vinduer har passert forventet levetid.
Tiltak
• Det må foretas lokal utbedring

Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Balkonger over innredet rom i underliggende konstruksjoner er og betegne som en
risikokonstruksjon, ofte beheftet med lekkasjer eller kondensskader i skjulte konstruksjoner.
Det mangler noen terrassebord på terrasse i 2. etasje.
Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

Innvendig > Overflater 
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Tiltak
• Overflater må utbedres eller skiftes.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik:
Ved søk med kapasitiv fuktindikator ble det registrert forhøyede fuktverdier på nedre
del av fritt eksponerte murvegger. På den tiden huset ble bygd, var det ikke
vanlig med fuktsikring mot grunnen. Jordfukt vil derfor trenge inn. Med den bruk kjelleren har i dag,
anses dette å ikke ha skadelige følger. Annen bruk (utforing/innkledning av vegger) vil kreve spesielle
tiltak for fuktsikring. Saltutslag og fuktmerker registrert stedvis på fritt
eksponerte flater på grunnmuren innvendig.
• Tiltak:
Det anbefales å jevnlig kontrollere vegger under terreng. for å avdekke
en evt .pågående lekkasje på et tidlig tidspunkt.

Innvendig > Innvendige trapper 
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
Det er avvik:
Trapp mellom 1 og 2 etasje har skjevheter.
Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Det er ikke påvist tilfredstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Det er påvist andre avvik:
Det er observert løst gulvbelgg. Enkelte løse ledninger.
Tiltak
• Ved etablering av løsningen var det ikke krav om lekkasjesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 2
Det er avvik:
Gulvet er noe ujevnt.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder
kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør  
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Der er observert enkelte ledninger i kjeller som burde blitt festet.
Uoversiktlig kursbetegnelse. Hull i til ledninger er ikke tettet

Tomteforhold > Byggegrunn 
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
Tiltak
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

Tomteforhold > Drenering 
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mye salt utslag
Titak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for
når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
• Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger
Tiltak
• Lokal utbedring må utføres

Boligens areal

Primærrom: 197 kvm, Bruksareal: 275 kvm

kjeller:
Bruksareal: 74 m².
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
3 boder

1. etasje:
Bruksareal: 121 m².
Primærrom: 117 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Entré, gang, kontor, bad, wc, wc2, kjøkken, stue, stue 2, spisestue
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Garderobe

2. etasje:
Bruksareal: 80 m².
Primærrom: 80 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Trapperom, kontor, bad, kjøkken, soverom, stue

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 788 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Nei / Ja

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss kjeller og loft, oppsatt på 50-tallet.
Boligen har blitt benyttet til barnehage. Boligen er betydelig oppgradert i 1996 og tilbygget i 2008.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Sperretak med saltaksform, tekket med profilerte takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for tilbygg-ombygging den 02.05.1995. Følger vedlagt.
Ferdigattest er utstedet for bruksendring fra bolig til barnehage den 17.03.2008 Følger vedlagt.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm. Montert tre luft til luft varmepumper i 2020.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 18 878,75 pr. år Eiendomsskatt Næring kr. 4 360,- Vann kr. 5 551,25 Avløp kr. 8 967,50
Ingen renovasjon pr. d.d. Innvilget fritak i 2013 grunnet næringsvirksomhet. Nye eiere må likeve ta kontakt med IR for å opprette
husholdningsrenovasjon eller søke om fritak, da det er registrert en boenhet her. Finner ingen enkeltvedtak om fritak for denne.

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 5 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Innhentet via skatteetaen

Regulering

Reguleringsbestemmelser for Nordåkeren 7. Ikrafttredelse 28.08.2006 med Id 2006005.
Formål Annet kombinert formål
Utdyp. Barnehage/bolig
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 22 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Nordåkeren 7, 7650, Verdal, Gnr. 19 bnr. 217 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0059

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.