Nestvold , Tord Folesons gate 34

Nyere 3-roms endeleilighet i 1.etasje på Nestvold. Utvendig bod.

990 000

 • Prisantydning:

  990 000,-

 • Totalpris:

  3 197 340

 • Fellesutgifter:

  7 203,-

Beregnet totalkostnad: 990 000,- (Prisantydning) 2 199 358,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 3 189 358,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 197 340,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  66 m²

 • Bruksareal:

  70 m²

 • Etasje:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2020

 • Gårdsnummer:

  16

 • Bruksnummer:

  340

 • Energimerking:

  D

 • Finnkode:

  270104688

 • Sist endret:

  26.08.2022 18:42

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Leiligheten inneholder følgende rom:
Gang, stue, kjøkken, bad, 2. stk soverom og teknisk rom.
I tillegg er det en utvendig bod som tilhører leiligheten.

Standard

Leilighet med gjennomgående god standard.

Innvendige overflater:
Gulv: Parkett, belegg og flis.
Vegger: Malte slettvegger og flis.
Himling: Malte sletthimlinger.

Kjøkken

Kjøkken i leiligheten er fra byggeåret. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass for et kjøleskap. Integrerte hvitevarer ellers. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Bad

Badet er fra byggeåret. Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har flis og himling har malte plater. Innredet med et vegghengt wc, en baderomsinnredning, uttak til vaskemaskin og et dusjhjørne med forheng. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Leilighetsbygg beliggende ved Nestvold i Verdal Kommune. Utsikt mot omkringliggende bebyggelse og bygder. Kort avstand inn til Verdal sentrum med de fleste fasiliteter. Barne og ungdomsskole like i nærheten.

Felleskostnader

7 203 pr. mnd.

Fordeles slik:
Felleskostander: Kr. 779,-
Renter på fellesgjeld: Kr. 4 586,-
Fellesutgifter: Kr. 1 389,-
Miljøgebyr: Kr. 50,-
TV/ Internett: Kr. 399,-.

I henhold til opplysninger fra forretningsfører inkluderer felleskostnadene bla. annet: kommunale avgifter, forsikring (bygget), vedlikehold, styrehonorar, TV/ internett m.m.

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 01.12.2035 utgjøre ca kr 5 141,00 per måned for denne boligen. Total felleskostnad vil da være kr. 12 344,- i henhold til dagens lånevilkår.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Andel fellesgjeld er pr. 29.07.2022: Kr. 2 199 358,-

Avdrag fellesgjeld

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 01.12.2035 utgjøre ca kr 5 141,00 per måned for denne boligen.

Andel formue

Andel formue er pr. 29.07.2022: Kr. 33 925,-

Borettslag

Borettslag: Nestvoldjordet Borettslag, Orgnr: 924765437

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemskap i borettslaget. Kr. 600,- pr. år.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnad.

Ingen IN- ordning.

Fellesgjeld / lånevilkår

Lånenummer: 44841543502, Aasen Sparebank
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 29.07.2022: 2.7% pa.
Antall terminer til innfrielse: 460
Saldo per 29.07.2022: 40 763 798
Andel av saldo: 2 199 359
Første termin: 01.11.2020Neste avdrag: 01.12.2035 ( siste termin 01.11.2060 )
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 01.12.2035
utgjøre ca kr 5 141,00 per måned for denne boligen

Rentekostnader fellesgjeld

Renter på fellesgjeld: Kr. 4 586,- å betales via felleskostnadene.

Forsikring

Eika forsikring AS Polisenummer: 6555609

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg. Interessenter bes å sette seg inn i disse før eventuell budgivning.

Husdyrhold

Det er forbudt å holde dyr i borettslaget. Selv om det er et forbud mot dyrehold, kan brukeren av boligen søke styrets godkjennelse til det. Dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen, vil søknaden bli innvilget.
Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen, eller etterlater ekskre- menter på borettslagets område. Det er kun tillatt med ett dyr pr. leilighet.

Se pkt. 6 i husordensreglene vedlagt.

Boligens areal

Primærrom: 66 kvm, Bruksareal: 70 kvm, sekundærrom: 4kvm.

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Gang, stue, kjøkken, bad og 2. stk soverom.

Følgende rom er oppgitt som sekundærareal:
Teknisk rom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 880 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Oppstillingsplass på borettslagets tomt.

Byggemåte

Byggeår 2020. Bygget har gulv på grunn, yttervegger kledd med liggende bordkledning. Bygget er over to etasjer med flattakskonstruksjon. Ukjent tekking, ligger ikke tilstøtende taksert leilighet. Antatt støpte skiller mellom leiligheter.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 15.10.2020.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Oppvarming med strøm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Formuesverdi

Ikke mulig å innhente p.t.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligbebyggelse- blokkbebyggelse.
Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

Reguleringsplan Nestvoldjordet
Plan id:2012012
Ikrafttredelse: 29.05.2017.

Delareal 90 m
Formål Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
Feltnavn BG3

Delareal 33 m
RPHensynsonenavn H190_2
RPSikring Andre sikringssoner

Delareal 791 m
Formål Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
Feltnavn BBB3

Kommunedelplan Kommunedelplan Verdal by 2017-2030
Plan id: 2013011
Ikrafttredelse: 29.05.2017

Delareal 881 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Framtidig
Områdenavn B5

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Tinglyst på borettslagets eiendom:

2021/1033687-1/200  Opprettelse av realsameie  
24.08.2021 21:00  Denne matrikkelenhet har andel i:  Knr:5038 Gnr:16 Bnr:336  18/121 
 
2021/1033687-1/200  Opprettelse av realsameie  
24.08.2021 21:00  Denne matrikkelenhet har andel i: Knr:5038 Gnr:16 Bnr:341  18/121 


1901/900131-1/67  Skjønn  
16.03.1901  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1905/900379-1/67  Skjønn  
16.11.1905   Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1905/900380-1/67  Erklæring/avtale  
16.12.1905  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1942/1151-1/67  Erklæring/avtale  
14.07.1942  Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1964/5453-1/67  Erklæring/avtale  
08.10.1964 
 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1965/5242-3/67  Skjønn  
02.11.1965  Grensegangssak
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1970/922-1/67  Jordskifte  
11.02.1970  Grensegangssak
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Offentlig, via private stikkledninger.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Martine.Green@partners.no eller SMS: 46 87 38 88 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.

Adresse og matrikkel

Tord Folesons gate 34, 7654, Verdal, Gnr. 16 bnr. 340, andelsnr. 18 i Nestvoldjordet Borettslag med orgnr. 924765437 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0027

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.