Verdal , Nestvold 120 BL

VISNING 11/4 KL. 16:00 | Nyoppførte eneboliger på Nestvold - Kun 2 ledig | 15 års avdragsfrihet på fellesgjeld.

1 422 000

 • Prisantydning:

  1 422 000,-

 • Totalpris:

  4 299 000

 • Fellesutgifter:

  13 316,-

 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  115 m²

 • Bruksareal:

  120 m²

 • Antall rom:

  5

 • Oppholdsrom:

  2

 • Soverom:

  3

 • Gårdsnummer:

  16

 • Bruksnummer:

  334

 • Finnkode:

  296745583

 • Sist endret:

  16.06.2023 13:07

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
13 3 115 m2 120 m2 1 422 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Nestvoldjordet.

Landlig og rolig beliggenhet med ypperlige lys- og solforhold, samtidig sentralt med gangavstand til Verdal sentrum (1,5 km).

- 10. stk nye eneboliger i borettslag.
- Romslig takterrasse på hele 30m² vendt mot sør.
- Planløsning over 2 plan.
- Inneholder bl.a. 3 soverom, 2 stuer og 2 bad/WC.
- Tidsriktig og moderne uttrykk.
- Store vindusflater og godt med naturlig lysinnslipp.
- Listefritt i overgang mellom vegger og tak.
- Vannbåren oppvarming i gulv på kjøkken og stue (EL-kolbe).
- Parkering i carport, samt oppstillingsplasser utenfor husene.
- Grims gate er blindvei.

Forventet fremdrift

Boligene er ferdigstilt.

Beliggenhet

Landlig og rolig, samtidig sentrumsnært med en avstand på ca. 1,5 km til sentrum med "alt" av servicefasiliteter. Ny gangsti er etablert fra Nestvold, via Ydsedalen og ned til elvepromenaden - fantastiske turmuligheter i umiddelbar nærhet mot Trones og sentrum. Nestvoldjordet har forøvrig ypperlige lys- og solforhold!

Barnevennlig med kort gangavstand til Verdalsøra barne- og ungdomsskole med svømmehall. Knøttene Barnehage ligger i umiddelbar nærhet (ny barnehage planlegges forøvrig bygd i Ydsedalen). Ellers er Grims gate ei blindgate uten gjennomgangstrafikk, trygt og barnevennlig.

Areal

Bruksareal (BRA): ca.120 kvm.
Primærareal (P-rom): ca. 115 kvm.

Følgende rom vil inngå i primærareal: Kjøkken, bad, stue, entrè, soverom, wc og loftstue.
Følgende rom vil inngå i sekundærareal: Innvendig bod.

Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/ beregnet av selger.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal. (P-rom), og er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og andre mindre. Prosjektet er i et tidlig stadium, og det kan på grunn av detaljprosjektering forekomme arealavvik på inntil 5 %, uten at dette gir rett til prisavslag eller andre beføyelser. Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer P-rom (primærareal) med tillegg av eventuelle boder/garderober. Arealene er angitt som boligens innvendige mål, hvor veggene inne i boligen er inkludert i arealene. I tillegg til bruksarealet kommer eventuell bod utenfor boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/markterrasse.

Tomt / Tomteareal

Ca 2482 kvm felles eiertomt. Tomtene disponeres av andelseierne i fellesskap eller ev. i henhold til vedtekter.

Parkering

Parkering i carport og på parkeringsplass.

Boder

Alle eneboligene har innvendig bod og utvendig sportsbod i forbindelse med carport.

Ventilasjon

Ventilasjonsaggregat med balansert ventilasjon og varmegjenvinner. Luft blåses inn i stue, soverom, osv., mens luft trekkes ut fra bad, kjøkken og eventuelt bod. Ventilasjon reguleres fra kontrollpanel.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Overtakelse av felles- og uteareal skal gjennomføres av selger og borettslagets styre, og overtakelse av leilighetene kan skje uavhengig av dette.

Dersom utomhusarealer/fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse kan Borettslaget kreve at det blir stilt garanti eller holdt tilbake tilsvarende beløp på meglers klientkonto, som sikkerhet for ferdigstillelse av uteareal. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.
Dette må avtales skriftlig mellom selger og borettslagets styre, og overleveres megler før oppgjør.
Overtakelse av leiligheten kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt.
Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av takstmann.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av andelen, aksepterer partene at kr 10.000 holdes tilbake dersom annet beløp ikke er avtalt. Renter tilfaller selger.

Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

Sameiet / Forretningsfører

Selger står fritt til når som helst å stifte borettslaget, for så å overføre andelene til kjøperne ved overtakelse.  Selger har anledning til å inngå bindende forretningsføreravtale, med 6 mnd oppsigelse, på vegne av borettslaget.

Kjøperne blir innkalt til oppstartsmøte.
I oppstartsmøtet velges det nytt styre for borettslaget. På møtet skal vedtekter og ev. husordensregler gjennomgås. Leie av lokale i forbindelse med møtet og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres borettslaget etter overtakelse eller trekkes fra etableringskostnaden.

Et forslag til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av BoMidt. Alle angivelser av felles bokostnader i prisliste/ kjøpsbetingelser er omtrentlige anslag. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og felleskostnadene.

Stipulering av budsjett samt stifting av borettslag anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

Forretningsfører følger opp innbetaling av felles bokostnad samt fører regnskap for borettslaget. De vil også utstede årsoppgaver til selvangivelse for hver enkelt andel.

Velforening

Borettslaget plikter å være medlem i boligfeltets/områdets velforening som ev. blir etablert i boligfeltet. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter. Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i velforeningen.

Adgang til utleie

Det gjøres oppmerksom på at det er restriksjoner vedrørende utleie av andel i borettslag. Kontakt megler for nærmere info.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden. Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Formuesverdi

Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen og området omfattes av Områderegulering Nestvoldjordet, planid. 2012012.

Kopi av reguleringsplan med kart kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets felleskostnader, se prisliste.

Driftskostnader ihht budsjett/prisliste, antas å skal dekke bl.a. renter, forsikring (ikke innbo), forretningsførerhonorar, sikringsfond, eiendomsskatt (kun tomt), kommunale avgifter, renovasjon, revisjon, kontigenter, avsetning til vedlikehold og internkontroll.

I tillegg kommer bl.a. abonnement tv og internett, innboforsikring og kostnad for strøm.

Avdrag for andel fellesgjeld påløper i år 16. Felleskostnader er stipulert og er kun er basert på erfaringstall.

Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader og etableringskostnader for usolgte enheter.

Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av borettslaget i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter. Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall boliger, organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget.

Det tas også forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret i boligselskapet.

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova §47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.