Skogn/Gulldalen , Bjørnangvegen 481

Sjarmerende og trivelig hytte. 10 mål selveiertomt. Lun og rolig beliggenhet. Mulighet for skikkelig utsikt.

630 000

 • Prisantydning:

  630 000,-

 • Totalpris:

  656 992

Beregnet totalkostnad: 630 000,- (Prisantydning) Omkostninger 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 630 000,-)) -------------------------------------------------------- 26 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 656 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  34 m²

 • Bruksareal:

  34 m²

 • Antall rom:

  2

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1923

 • Gårdsnummer:

  57

 • Bruksnummer:

  6

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  264319718

 • Sist endret:

  04.04.2023 10:19

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
Stue, kjøkken, soverom, vindfang

Standard

Innvendig er det furugulv, trepanel på vegger og panel i taket.

Av større påkostninger utført de senere årene nevnes:
- Skiftet ut deler av gulv samt jekket opp hytte i ca. 2017.
- Tilbygget soverom i nyere tid.
- Ny taktekking fra 2017.
- Stålpipe og pipebeslag fra ca. 2018.
- Kledning fra 2018.
- Deler av tømmerkasse er skiftet ut.
- Tilbygget vindfang i ca.2017.
- Grillhus fra nyere tid.
- Det er ryddet vekk skog på tomten i perioden 2017-2019

Kjøkken

Kjøkken opplyst fra 1950-tallet.
Kjøkkenet er oppmalt i nyere tid. Kjøkkeninnredning med heltre skrog, trefronter og benkeplate i heltre.
Kjøkkenet har normale alder og bruksslittasjer. Benkeplate er løs for å ha muligheten til å ta ut gassflaske.
Det er ingen ventilering fra kjøkken utover
åpning av kjøkkenvindu

Kjøkkenet har normale alder og bruksslittasjer. Benkeplate er løs for å ha muligheten til å ta ut gassflaske.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik: Det er ingen ventilering fra kjøkken utover åpning av kjøkkenvindu.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Tryg forsikring Polisenummer: 6868428

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det foreligger fyringsforbud på murpipe fra brann/feiertilsyn.
Kostnadsestimat : Under 10 000
(Fyringsforbudet gjelder ikke pipe på kjøkken)

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Vinduer 
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det er manglende foringer og listverk på enkelte vinduer.
Enkelte vinduer har ikke utvendig vannese

Utvendig > Dører 
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Innvendig > Overflater 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik:
Piggmålinger i gulvkonstruksjon i jordkjeller viser verdier opp mot 25%. Dette betraktes som fuktig trevirke.
Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i
vektprosent.
0-17% betegnes som tørt trevirke.
17-21% Fare for utvikling av sopp og råte.
21-30% Stor fare for sopp og råte (Trevirket er
fibermettet ved 28 %).
Bemerker at det har hvert en periode med mye nedbør før befaring.
Ingen synlig råte observert fra kjellerluke

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det  bør foretas tiltak på enkelte dører

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et
kjøkken.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tomteforhold > Drenering 
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik:
Slike murer har behov for jevnlig kontroll og vedlikehold for å oppnå sin stabilitet.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er avvik: Det er noe fall inn mot grunnmur.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
Ja. Kommentar: Nye regler innført i 2021 og dermed påfølgende kontroll. Det ble konkludert med at teglsteinspipa i stua måtte få innsatt varmeisolerende piperør.

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f.eks riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Kommentar: Tømmerkassen ble satt opp i 1923 og har naturligvis seget med torv på taket i årenes løp. På 50-tallet ble det påbygd kjøkken (idag midterste del) og på 70-tallet en veranda (som i dag er soverom) Den ble under restaurering i 2018 jekket opp seksjon for seksjon, og alle bærende grunnsteiner/betongsøyler under hver seksjon står nå på berggrunn.

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/såteskader i boligen?
Ja. Kommentar: Da vi kjøpte hytta var det råteskade i tømmeret bak peisen og derpå bopel for stokkmaur. Hele det rotne partiet ble skiftet ut og satt inn nytt tømmer med lufting til peismuren. Det ble under restaurering også oppdaget fuktskader i øverste tømmerstokk mot tak, og derpå maur også i denne, den ble skiftet ut. Bakgrunnen for lekkasjen skulle være et tidligere trefall som hadde slått hull i taket men reparert på enkelt vis deretter. Da vi overtok hytta ble torvtaket fjernet, store deler av taktroen skiftet, og helt nytt tak ble lagt oppå av snekkerfirma.

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur, eller lignende?
Ja. Kommentar: Stokkmaur på tidligere råteområder som nå er fjernet, det er ikke registrert maur i treverk på hytta etter dette. Etter restaurering har vi ikke funnet museskit eller sett mus i hytta. Det anbefales å legge ut litt maurgift både i og utenfor hytta når det er bar bakke.

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja. Kommentar: Det var det da vi kjøpte hytta som sagt, ble taket det første som ble skiftet.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats.
Firmanavn: Snekkerfirma M. Brænne Bygg, Åsen.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Fra 2017-2019 ble hytta vesentlig restaurert.
Vi rev selv alt det råtne og spikret nytt sutak oppå rundstokkende, det som var fint lot vi stå igjen. Snekkerfirma gjorde så resten både av ytterligere konstruksjon, isolasjon og tetting inkl. alt av bølgeblekktak, renner osv. osv. De bygde også ut det som tidligere var terrassetak til soverom, forsterket veggkonstruksjon og skiftet hele gulvet. Isolerte også veggene på soverommet, og tettet innvendig og utvendig med tjærepapp. De bygget også vindfang på hytta og stod for alt på den utenom innvendig panel og utvendig panel. Deretter sette de på tjæreplater, pappet, lektet, på tømmerkassen ble det i tillegg satt vindtettduk på lektinga. Borkledning har vi selv satte opp, også gesimskledning, avtetting ned mot bakken er ikke blitt gjort. Vi restaurerte selv nordveggen kun på kjøkkenet og gulvet, dette også etter gamle prinsipper. Da vi restaurerte gulv og åser i kjøkken og soverom fant vi absollutt ingen fuktskader i det gamle som hadde stått i 50 år. Det er gulvluke på kjøkken, slik at man kan inspisere drensgrøfta under som fra begge sider faller inn mot denne.

Det understrekes at all restaurering er gjort etter gamle prinsipper og råd fra restaureringsarbeider på gamle historiske bygg, derfor kan materialvalg virke litt fremmed noen steder, som tjærepapp både inne og ute, men som sagt er dette etter slik andre gamle bygg restaureres for også å være diffusjonsåpne. Ytterklening er selv saget av egen skog, og høvlet etter gamle prinsipper for kledning som skal gråne og være vedlikeholdsfri. Den midterste seksjonen på hytta har annen historisk panel, men uhøvlet, slik at denne kan males, dette for å understreke at det er flere byggeperioder i bygget. Vi har stappet steinull som isolasjon i midtdel, bislag og soverom og hele taket. Det var fra før dreneringsrør i bakken for takvann, vi laget ekstra densgrøft og rør fra ny grøft under kjøkken, sammen med taknedløp fra vindfang, alt drenert ut i bakkekanten foran inngangen.

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Nei. Kommentar: Hytta har ingen strømkobling.

25. Kjenner du til andre forhold av betydnng som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Ja. Kommentar:
Private avtaler: Vi har hatt en muntlig avtale med nabo om bruk av vei fra bom og opp til hytta, ca 200 m. Ny muntlig avtale inngås med ny eier, da kan man kjøre helt opp til egen parkering ca 50 m fra hytta. Videre vei helt frem til hytteveggen, ble sagt at vi kunne kjøres over naboen eiendom når man har behov for det. Hytteeier og de som eier veien fra bom og opp, skal sammen stå for reparasjon av vei. Utenom det er den en parkeringslomme på Bjørnangveien like utenfor bommen som kan benyttes av eier og besøkende.

Naboen har fått felt endel skog på vår eiendom, da det var til ulempe for dem. TIl gjengjeld følger med hytta retten til å ta bort tilsvarende treantall på naboens eiendom der man vil åpne for lys eller utsikt. Naboen har også sagt at den dagen det skal felles større mengder skog i området, vil det bli tatt hensyn til deres og denne hytta, slik at det ikke blir nakent for tre om man ikke selv ønsker det.

27. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedrørende eiendommen som kan medføre økte felleskostander/økt fellesgjeld?
Nei. Kommentar: Med eiendommen følger et medansvar av skogsveien som alle skogeiere og eiendomsinnehavere innover veien har, det er et eget styre for vedlikehold.. Da denne eiendommen ikke lenger driver skogbruk har den ikke samme forpliktelser som skogdrifterne, så for fire år siden betalte vi en sum på kr.4000 for vedlikehold av vei selvom det i ettertid er utført mye arbeid på den. I fjor startet et større restaureringsarbeid på veien, og det ser ut som det pågår fortsatt.

Tilleggskommentar:
Eiendomsgrensene er ikke kartfestet etter utmåling, men det foreligger tydelige nok papirer på hvordan og hvor grensene går sånn omtrentlig. Da verken nabo eller selger noen gang har hatt behov for å vite eksakte grenser, da det har lite praktisk hensikt, har det dermed forsatt uten grenseoppgang. Det er allikevel spor etter stålstrenggjerde som engang stod mot veisiden. Det har tidligere vært brønn på området, dette er ikke funnet. Det er vann tilgjendelig både i sildrebekk og bekk mot vest, ikke langt fra hytteveggen. (se kart)

Boligens areal

Primærrom: 34 kvm, Bruksareal: 34 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, kjøkken, soverom, vindfang

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Fra Skogn Sentrum følg Gruslina et stykke til du kommer til Bygdavegen. Følg Bygdavegen til du har
avkjørsel til Bjørnang på venstre side. På toppen av boligfeltet i Bjørnang kjør ca 4 km på grusvei til du kommer til avkjørsel med bom på venstre side.
Fortsett et lite stykke inn på vegen med bom og du har hytta på venstre side et lite stykke inn i skogen.

På fellesvisninger henvises det til parkeringsplass i Gulldalen og en kort spasertur tilbake og opp til eiendommen.

Tomt

Eiet tomt på ca 10 610 kvm. På eiendommen står det oppført en laftet hytte, uthus og grillhus.
Store deler av tomta har tilvokst granskog.
Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Arealet kan avvike fra det oppgitte/anslåtte areal ved senere
oppmåling. Kjøper forplikter seg til å gjøre seg kjent med skylddelingsforretning og tomtegrenser. Noe
arealavvik trenger ikke utgjøre en mangel

Garasje / Parkering

Eiendommen har ingen tilhørende parkeringsplass. Tidligere eier har brukt å parkere på parkeringsplass ca. 250 m gange fra eiendommen. Nåværende eier og selger har hatt en muntlig avtale med eier av veien om å benytte denne opp til hytta forbi bommen. Eier av veien er ikke interessert i å selge rettighet for benyttelse av veien, men er åpen for en dialog om bruk og eventuelt felles fremtidig vedlikehold. Det vil være opp til kjøper å opprette dialog og avklare slik bruk av veien med eier av veien (nabohytta) i etterkant av kjøpet. Kjøper bærer all risiko og eventuelle kostnader forbundet med dette

Byggemåte

Taksert objekt er en hytte på en etasje, oppsatt i 1923.
Fritidsboligen har grunnmur av naturstein og overbygning av
trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning.
Åstak med saltakform, tekket med profilerte stålplater.

Ved hytten er det et grillhus oppsatt i nyere tid.
Grillhuset er oppført på naturstein. Utvendig kledd med liggende kledning.
Saltak som er tekket med shingel.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Oppvarming

Hytten har oppvarming ved vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 1 130 pr. år Eiendomsskatt kr. 450,- Renovasjon kr. 680,-

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2022-2040, L2021005
Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.02.2022
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 23.03.2022, sak nr. 21/22
Arealbruk
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp. Eiendommen har ikke vei helt frem.
Eiendommen har ingen tilhørende parkeringsplass. Tidligere eier har brukt å parkere på parkeringsplass ca. 5 min gange fra eiendommen. Nåværende eier og selger har hatt en muntlig avtale med eier av veien om å benytte denne opp til hytta forbi bommen. Eier av veien er ikke interessert i å selge rettighet for benyttelse av veien, men er åpen for en dialog om bruk og eventuelt felles fremtidig vedlikehold. Det vil være opp til kjøper å opprette dialog og avklare slik bruk av veien med eier av veien (nabohytta) i etterkant av kjøpet. Kjøper bærer all risiko og eventuelle kostnader forbundet med dette

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Alt inventar som er i hytta ved visning medfølger handelen. I tillegg følger inventar i bod, grillhus og en snøscooter med slede. Omkostninger for omregistrering av kjøretøy vil tilkomme. Alt av materialer, ved el. vil bli liggende på eiendommen.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at enkelte personlige gjenstander med affeksjonsverdi vil bli fjernet før overtagelse.

Eiendommen vil ikke bli vasket og ryddet ytterligere før overtagelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 77 15 39 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Bjørnangvegen 481, 7620, Skogn, Gnr. 57 bnr. 6 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0181

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.