Vuku , Blåhaugen 9

Halvpart av tomannsbolig med flott utsikt

990 000

 • Prisantydning:

  990 000,-

 • Totalpris:

  1 016 092

Beregnet totalkostnad: 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) -------------------------------------------------------- 26 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 016 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Tomannsbolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  116 m²

 • Bruksareal:

  139 m²

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  1978

 • Gårdsnummer:

  141

 • Bruksnummer:

  38

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  263971935

 • Sist endret:

  25.01.2023 20:50

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Stue, bad, kjøkken, gang, bod
Sokkel: Wc, vaskerom, 3 soverom, gang, vindfang, 2 boder

Kjøkken

Kjøkken er fra byggeår.
På gulv er det parkett, vegger har malte plater og i himling er det malte plater.
Belegg på vegg over benker. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte
fronter. Laminat benkeplater med nedfelt oppvaskbeslag i stål.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap.
Mekanisk avtrekksvifte over kokeplass.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Bad

Badet i 1. etasje er av ukjent alder.
Rommet har oppvarming med stråleovn på vegg.
Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromsplater og himling har takplater.
Innredet med et gulvmontert wc, dusjkabinett og en baderomsinnredning.
Naturlig avtrekk, tilluftspalte i dør. Sluk i gulv.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er avvik: Vindu er plassert nært våtsone. Ufagmessig hulltaking.
Det er observert misfarging i himling over stråleovn.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Vaskerom

Vaskerommet har belegg på gulv, vegger har malt panel og himling har malte plater.
Innredet med varmtvannstank, utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.
Naturlig avtrekk, ingen tilluft. Ingen synlig sluk.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Generell > Vaskerom 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

Beliggenhet

Boligen er beliggende i Blåhaugen, ovenfor Bredingsberg Vuku. Gangavstand til barne/ungdomsskole og barnehage. I Vuku sentrum finnes bl a, daglivare med post i butikk, Bærja kafè, skole, barnehage, friluftsområder og badeplasser. 15-16 km fra Verdal sentrum med off. kontorer, banker, jernbane etc.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Taktekking 
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Det er observert at taket har stedvise reparasjoner.
Fra kryploft er det synlig hull i taktekking.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er store deformasjoner i renner og nedløp.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
Mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt.
Pipebeslag har en del rust og beslag på møne er noe løst.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er stedvis manglende bordkledning.
Yttervegg rundt vindu på bad mangler isolasjon, vindsperre og kledning. Stor fare for
vanninntrengning og påfølgende skader.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Manglende rekkverk på trapp.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Avvik over 30mm i sokkel.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg  
Sikringsskap er plassert på bod i 1. etasje . Skapet inneholder skrusikringer og strømmåler.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer 
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
Utvendige omrammingsbord på vinduer er stedvis satt helt ned på beslag,
skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader.

Utvendig > Dører 
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 2 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det er avvik: Pipa har rennemerker etter sotvann.
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Løs pakning rundt røykrør fra ovn inn i pipe

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik: Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på fritt eksponerte flater og
erfaringsmessig utsatte steder ble det registrert forhøyede fuktindikasjoner på
kjellergulv.

Innvendig > Innvendige trapper 
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Avskallinger og slitasje.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Mangler listverk og foringer rundt flere dører. Observert svellinger i dør mellom vindfang og gang.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
Det er påvist andre avvik:
Toalettet og gulvbelegg er løst. Noe avskalling på tapet.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse,
men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tomteforhold > Byggegrunn 
Det er avvik: Eiendommen ligger i faresone for kvikkleire.

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:

Innvendig > Overflater 
Det er påvist fuktskader på overflater.
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Boligens areal

Bruksareal (BRA): 139 m²
Primærareal (P-rom): 116 m²
Sekundærareal (S-rom): 23 m²

Sokkel:
Bruksareal: 74 m².
Primærrom: 54 m².
Sekundærrom: 20 m²

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Wc, vaskerom, 3 soverom, gang, vindfang

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
2 boder

1. etasje:
Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 62 m².
Sekundærrom: 3 m²

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, bad, kjøkken, gang

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det er tinglyst adkonstrett på eiendommen. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 742 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Nei / Ja

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje pluss sokkel, oppsatt i 1978.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med profilerte ståplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 14.02.1978. Følger vedlagt. Gjør oppmerksom på at det er avvik fra byggegodkjente tegninger og dagens bruk. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Boligen har oppvarming med varmepumpe og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 18 078,55 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 901,- Feiing kr. 715,- Vann akonto 181 m³ kr. 3 131,30 Vann fastgebyr kr. 1 250,- Avløp akonto 181 m³ kr. 5 656,25 Avløp fastgebyr kr. 1 250,- Renovasjon kr. 4 890,-

Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann og avløp er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 181 m3

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 329 046 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 184 565 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsplan for Vuku sentrum, ikrafttredelse 28.09.1998, med Id 1996004
Boligen er regulering til boligformål
Delareal 13 m Arealbruk: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende
Delareal 461 m  Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1978/6042-2/67  Erklæring/avtale  
16.06.1978  Bestemmelse om samvirke vedkommende vertikalt delt bolig
Rettet i medhold av tgl.l. §18 jfr. brev av 21.08.2012. K.B.E.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1978/6042-3/67  Best. om vann/kloakkledn.  
16.06.1978  rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:141 Bnr:70  
Rettet i medhold av tgl.l. §18 jfr. brev av 21.08.2012. K.B.E.
 
1978/6042-4/67  Best. om adkomstrett  
16.06.1978  rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:141 Bnr:70  
Rettet i medhold av tgl.l. §18 jfr. brev av 21.08.2012. K.B.E.

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Blåhaugen 9, 7660, Vuku, Gnr. 141 bnr. 38 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

71-20-0068

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.