Marstad , Marstadvegen 42

Nyoppført enebolig med høy standard og attraktiv beliggenhet | Fantastiske sol- og utsiktsforhold |GRATIS STRØM UT 2023*

4 890 000

 • Prisantydning:

  4 890 000,-

 • Totalpris:

  4 921 492

Beregnet totalkostnad: 4 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 700 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 31 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 921 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  155 m²

 • Bruksareal:

  155 m²

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  2022

 • Gårdsnummer:

  84

 • Bruksnummer:

  38

 • Finnkode:

  275085978

 • Sist endret:

  31.03.2023 12:18

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 76%

  eier sin egen bolig

 • 86%

  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

 • 52%

  har bolig på over 120 kvm

 • 28%

  er barnefamilier

 • 29%

  er gift

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:

1.etasje: Entré, vaskerom, bad, kjøkken, stue/spisestue og soverom.
2.etasje: Uinnredet.

Standard

Eiendommen er oppført iht. Byggeteknisk forskrift (TEK 17). Se vedlagte leveransebeskrivelse, vedlikeholdsregistreringer og øvrige dokumenter levert av selger.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm bygg- og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Selger plikter å holde eiendommen fullverdig forsikret til og med overtakelsesdagen.

Boligens areal

Bruksareal: 155 kvm

1. etasje:
Bruksareal: ca 84m².
Primærrom: ca 84m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, vaskerom, bad, kjøkken, stue/spisestue, soverom.

2. etasje:
Bruksareal: 72m².

Åpent overbygd areal skal egentlig også medregnes i BRA ihht. NS 3940. Dette arealet utgjør 9.1 m2 i plan 1 og 4.6 m2 i plan 2.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Se vedlagte kart.
Det vil bli skiltet i regi av Lokalmegleren &Partners under felles visning. Velkommen!

Tomt

Areal: 1 008 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på egen gårdsplass

Byggemåte

Se vedlagte leveransebeskrivelse og romskjema.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ifølge kommunen er det ikke utstedet midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, da det mangler et gjerde på øversiden av tomta.

Selger plikter å besørge midlertidig brukstillatelse før overtakelse. Kjøper har selv ansvarer med å få utstedet ferdigattest på eiendommen. Ferdigattest blir ikke utstedet før loftetasje er innredet og det er oppført garasje.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Varmekabler på bad og vaskerom. Balansert ventilasjon.

Energimerking

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.

De kommunale avgiftene omfatter vanngebyr, renovasjonsgebyr, samt feie- og tilsynsavgift.

Vanngebyr bolig over 80m² BRA: kr.1 780,- +mva
Forbruksgebyr for vann pr m³: kr.18,50,- + mva
Boliger/våningshus pr. boenhet over 80 m² BRA: 180 m³
Feiing/tilsyn av 1 pipe: kr.844,- + mva
Det er felles renseanlegg for hele boligfeltet. Kostnad vil deles på alle boligene i feltet.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
jfr kommunens avgiftssatser for 2022

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). For fritidseiendom settes formuesverdi til 30% av eiendommens markedsverdi.

Regulering

Eiendommen ligger i et område som er under regulering, reg. plan for Marstad boligfelt. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ikke odel på eiendommen.
Eiendommen er konsesjonsfri.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Eiendommen er  fraskilt en hovedeiendom og samtlige tinglyste rettigheter og forpliktelser vedr. hovedbruket fulgte med i fradelingen. Konf. Megler.

Følgende er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

1879/900016-1/66 UTSKIFTING TINGLYST
15.11.1879
vedr. skog og slått.
OVERFØRT FRA: 5032-84/33
Gjelder denne registerenheten med flere

1913/900098-1/66 UTSKIFTING TINGLYST
28.01.1913
OVERFØRT FRA: 5032-84/33
Gjelder denne registerenheten med flere

1925/900172-1/66 SKJØNN TINGLYST
20.10.1925
Elektriske kraftlinjer
OVERFØRT FRA: 5032-84/33
Gjelder denne registerenheten med flere

1933/900196-1/66 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST
31.10.1933
OVERFØRT FRA: 5032-84/33
Gjelder denne registerenheten med flere
Megler har ikke lyktes i å innhente dokumentet, og at kjøper overtar heftelsen som det fremgår av grunnboken.

1935/900207-1/66 UTSKIFTING TINGLYST
26.03.1935
OVERFØRT FRA: 5032-84/33
Gjelder denne registerenheten med flere

1942/1059-1/66 BESTEMMELSE OM VANNLEDN. TINGLYST
30.03.1942
Vegvesenets betingelser vedtatt
OVERFØRT FRA: 5032-84/33
Gjelder denne registerenheten med flere
Megler har ikke lyktes i å innhente dokumentet, og at kjøper overtar heftelsen som det fremgår av grunnboken.

1943/512-1/66 UTSKIFTING TINGLYST
25.02.1943
OVERFØRT FRA: 5032-84/33
Gjelder denne registerenheten med flere
Megler har ikke lyktes i å innhente dokumentet, og at kjøper overtar heftelsen som det fremgår av grunnboken.

1975/2971-1/66 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
17.07.1975
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I
FORBINDELSE MED VEGANLEGG
OVERFØRT FRA: 5032-84/33
Gjelder denne registerenheten med flere

2012/1029730-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
04.12.2012
:Knr:5032 Gnr:84 Bnr:32
OVERFØRT FRA: 5032-84/33
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Offentlig vann med private stikkledninger.
Det er privat vei over gnr.84 bnr.13 frem til eiendomsgrense.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 51 61 02 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale. Overtagelse kan ikke gjennomføres før ferdigattest er utstedet fra kommunen.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at det er planlagt opprettelse av velforening som eier av denne eiendommen plikter å være medlem i.
Det er planlagt at velforening skal drifte eksempelvis lekeplass, veier i området samt renseanlegg.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Garanti

Garanti etter buofl. § 12 skal stilles dersom avtale inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare min 3 % av kjøpesum frem til overtagelse og minst 5 % i fem år etter overtagelse.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Boligen selges mindre enn før seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Dette innebærer at selger, straks etter avtaleinngåelse, skal stille garanti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, jf. bustadoppføringslova. § 12.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Marstadvegen 42, 7580, Selbu, Gnr. 84 bnr. 38 i Selbu kommune

Oppdragsnummer

67-22-0211

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Trondheim sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.