Trondheim , Kirkegata 69

5-roms toppleilighet regulert til næring - Kort vei til Solsiden - Meget bra kollektivtilbud i nærheten

2 490 000

 • Prisantydning:

  2 490 000,-

 • Totalpris:

  2 733 183

 • Fellesutgifter:

  3 375,-

Beregnet totalkostnad: 2 490 000,- (Prisantydning) 175 221,70 (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 665 221,70 (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 620,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 665 221,70,-)) -------------------------------------------------------- 67 962,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 733 183,70 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Bruksareal:

  81 m²

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  1898

 • Gårdsnummer:

  410

 • Bruksnummer:

  136

 • Finnkode:

  236665699

 • Sist endret:

  28.02.2023 08:28

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Selger

Jan Ove Grønflaten

Eiendommens betegnelse

Gnr. 410 Bnr. 136 Snr. 7 i Trondheim kommune

Eiendomstype

Leilighet regulert til næringsareal

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Kort om eiendommen

Flott leilighet i 4.etg/loft med sjarmerende bakgård. Leiligheten er innredet og brukt som en romslig 5-roms leilighet. Leiligheten ligger i et attraktivt boligområde på Møllenberg, med gangavstand til blant annet dagligvarebutikker, treningssentre, Trondheim sentrum og Solsiden, med et yrende folkeliv både på dag- og nattestid. Solsiden byr blant annet på et innholdsrikt kjøpesenter, samt et stort utvalg av restauranter, utesteder og andre serveringssteder. Gode bussforbindelser med hyppige avganger til blant annet NTNU Dragvoll og NTNU Gløshaugen, samt gangavstand til flybuss.

Standard

Eiendommen selges og overtas som den fremstår på vising uten videre utvask og utrydding. Kjøper gjøres oppmerksom på at det ikke er fortatt noen teknisk kontroll av eiendommen og oppfordres derfor til å med medbringe egen fagkyndig.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et attraktivt boligområde på Møllenberg, med gangavstand til blant annet dagligvarebutikker, treningssentre, Trondheim sentrum og Solsiden, med et yrende folkeliv både på dag- og nattestid. Solsiden byr blant annet på et innholdsrikt kjøpesenter, samt et stort utvalg av restauranter, utesteder og andre serveringssteder.

Sjarmerende Bakklandet ligger også i gangavstand fra leiligheten, hvor man blant annet finner små nisjebutikker, samt flere kaféer og restauranter med uteservering for livsnytere som setter pris på den eldre delen av Trondheims arkitektur. Videre er det kort vei til friarealene ved Kristiansten festning, samt flere parker hvor en kan nyte varme sommerdager.
Området kan også by på søndagsåpen butikk og bakeri.

Videre er det kort vei til en rekke studiesteder, herunder blant annet NTNU Gløshaugen, NTNU Kalvskinnet, BI, Sonans og Dronning Maud.

Gode bussforbindelser med hyppige avganger til blant annet NTNU Dragvoll og NTNU Gløshaugen, samt gangavstand til flybuss.

Tomten

Pent opparbeidet fellestomt eid av sameiet på 398 kvm.

Parkering

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.
Leiligheten disponerer en garasjeplass i bakgård.

Byggeår

1898

Utviklingspotensial

Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

Sameiet

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 006 817 pr. 31.12.19 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 624 540 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Oppvarming/ventilasjon

Elektrisk.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 21.03.2013. Eiendommen er vist som nåværende sentrumsformål. Eiendommen ligger i hensynssone 12.1 for kulturminner; Møllenberg/Rosenborg.

Eiendommen er også omfattet av reguleringsplan r0229 Verneplan for Møllenberg/ Kirkesletten/Rosenborg. Eiendommen er regulert til spesialområde for bevaringsverdig bebyggelse, herunder boligområde med mindre forretninger, verksteder og sosiale formå til betjening av området.
 
Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.

Bygningen har antikvarisk verdi klasse C. Dette betyr at bygningen er sjelden på én eller flere måter. Bygninger med antikvarisk verdi er rangert fra klasse A til klasse C, hvor klasse C er den minst regulerte klassen og bygninger i denne gruppen har i noen grad antikvarisk verdi. Det er i vurderingen tatt hensyn til miljøskapende betydning i bystrøk, omegnsstrøk og bygdemiljø samt byggets karakter og byggeår. Klasse C er en stor og sammensatt gruppe bygninger. Endel av bygningene er tatt med på grunn av sin verdi som del av bygningsmiljø.

Vei/vann/avløp

Offentlig, med private stikkledninger.

Heftelser/rettigheter/forpliktelser

Følgende er tinglyst på eiendommen:

1889/900030-1/107  Bestemmelse om gjerde
18.06.1889 
Avståelse av grunn til Trondheim kommune.
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: 5001-410/136/0/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2004/18715-2/107  Erklæring/avtale  
07.09.2004 
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Overført fra: 5001-410/136/0/1
Gjelder denne registerenheten med flere

2006/15633-2/107  Erklæring/avtale
12.07.2006 
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.

2006/15633-1/107  Resek/deling av seksjon
12.07.2006
Oppdelt seksjoner:
Snr: 1
Formål: Næring
Sameiebrøk: 114/344
Seksjonsameieandeler:
Snr: 7
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 44/344
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr.7
 
2018/919308-1/200  Reseksjonering
21.06.2018 21:00
Snr: 7
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 44/344
Endring av tegninger
 
2018/1118987-1/200  Reseksjonering
09.08.2018 21:00
Snr: 7
Formål: Næring
Tillegsdel: Bygning
Sameiebrøk: 40/344
Endring av tilleggsdel
Endring av formål

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Det er utstedt ferdigattest for fasadeendringer på eiendommen datert 21.08.2019.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 4 712,- pr. år.
Gebyret kan variere fra en termin til en annen.
Det gjøres oppmerksom på at avgiftene varierer som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Prisantydning

Kr. 2 490 000,- (prisantydning)

Omkostninger:
Kr. 172,- (Pantattest kjøper)
Kr. 585,- (Tingl. gebyr pantedokument)
Kr. 585,- (Tingl. gebyr skjøte)
Kr. 5 995,- (Eierskiftegebyr)
Kr. 66 620,- (Dokumentavgift (Forutsatt salgssum: 2 490 000,-))

Kr. 73 957,- (omkostninger totalt)

Kr. 2 563 957,- (totalpris inkl. omkostninger)

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Bud

Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.