Edland , Grungedal 26

Stor enebolig i Grungedal, tidligere Rui Hotel, solrik beliggenhet og flott utsikt til Grungevatn.

1 900 000

 • Prisantydning:

  1 900 000,-

 • Totalpris:

  1 963 492

Beregnet totalkostnad: 1 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 63 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 963 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  297 m²

 • Bruksareal:

  309 m²

 • Byggeår:

  1850

 • Modernisert:

  1968

 • Gårdsnummer:

  76

 • Bruksnummer:

  11

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  263783882

 • Sist endret:

  29.09.2022 15:56

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Tidligere gammel skysstasjon/hotell som er antatt bygget  i ca 1850. Eiendommen har blitt benyttet som bolig i senere år. Bygningen er tilbygget og ombygget i flere omganger opp i igjennom årene. Boligen trenger i ulik grad oppussing/oppgraderinger på grunn av alder og bruksslitasje. Det må påregnes investeringer til ferdigstillelse utvendig og innvendig, samt nytt bad i andre etasje.

Eiendommen har en fin beliggenhet med flott utsikt til Grungevatn, og området er et eldorado året rundt. Om sommeren er vann og elver fulle av ørret, turstiene ligger klare og man kan sykle, gå, bade og padle. På høsten står naturen i flotte farger, og i skogen kan en plukke bær og sopp. Mange nyter lange dager i fjellet med jakt og fiske.

Om vinteren er området et paradis for skientusiaster! Milevis med preparerte langrennsløyper, familievennlige skibakker og utfordrende toppturer for de som søker urørt og vill natur.

Boligen inneholder bla. 5 stuer og 9 soverom og nærmeste dagligvare er Spar Haukeli, hvor det også er post i butikk.

Velkommen til visning!

Innhold

1. etg.: Hall m/trapp, 5 stuer, kjøkken, bad, boder og vindfang.
2. etg.: Gang, 9 soverom og bad.
Kjeller: Trapperom, 3 wc, gang, bad, teknisk rom og boder.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Grungedal i Vinje kommune. Grungedal ligger mellom Haukeli og Åmot og er ei lita bygd. Boligen har en fin beliggenhet ved bygdeveien gjennom Grungedal. Her er det en fantastisk natur og mange fine turmuligheter. Gode fiskemuligheter i Grungevatn og Lonine og elvestrekkene mellom vannene.

Nærmeste sentrum er Haukeli, ca 10 km fra eiendommen, som har butikker, barnehage og barne-og ungdomsskole. Ca 30 km til Åmot som er kommunesenteret i Vinje.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, strøm og forsikring.

Forsikring

Eiendommen er fullverdiforsikret.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrad 3:
- Takkonstruksjon/loft: Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
- Innvendige overflater: Overflater har sterk slitasjegrad. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Deler av overflatene er ikke ferdigstilt, mangler en del listverk o.l.
- Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på sopp/råte.
- Rom under terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
- Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Trapp 2 i bolig har store skader.
- Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har betydelige skader. Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
- Bad: Baderommene må oppgraderes. Det ene badet er totalskadet og må bygges opp på nytt.
- Wc: Påvist fukt og råte og skader på innredninger.
- Elektrisk anlegg: Eldre anlegg med skrusikringer.
- Branntekniske forhold: Brannslokningsapparat eldre enn 10 år.
- Drenering: Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Kalkutslag flere steder i kjeller.
- Terreng: Terreng faller inn mot bygning.

Selgers egenerklæringsskjema

Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligens areal

Primærrom: 297 kvm, Bruksareal: 309 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 30 m².
Primærrom: 30 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Alle rom unntatt teknisk rom og boder. Det er kun deler av kjelleren som oppfyller krav til målereglene på takhøyde, over 190 cm.

1. etasje:
Bruksareal: 141 m².
Primærrom: 132 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Alle rom unntatt boder.

2. etasje:
Bruksareal: 138 m².
Primærrom: 135 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Alle rom unntatt boder.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 565 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Oppstillingsplass på egen tomt.

Byggemåte

Grunnmur i natursteinsmur og betong. Stripefundamenter av betong under grunnmur.Over mur er boligen satt opp i bindingsverk som utvendig er kledd med stående bordkledning. Boligen er tilleggsisolert ok kledd med ny kledning i 2010. Østveggen er ikke ferdigstillt. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Taket er tekket med stålplater og pipene er av murstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Boligen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent boligens nåværende innredning.

Barnehage / skole i området

Edland Skole - 11,5 km
Vest-Telemark VGS - 41,5 km
Edland Barnehage - 11,8 km
Hakkespetta Barnehage - 25,5 km

Adgang til utleie

Det er ingen utleieforhold knyttet til eiendommen per i dag. Eiendommen kan fritt leies ut etter eiers eget ønske

Oppvarming

Varmepumpe. Vedfyring. Ellers elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 8 545 pr. år Feiing, renovasjon, slamtømming.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 346 000 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 245 598 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig.
Gjeldene regulering:
Kommuneplanens arealdel - Id 20030003

Delarealer
Arealbruk - Spredt boligbebyggelse,Framtidig
Hensynsonenavn H 310 - Fare Ras- og skredfare
Innanfor hensynssone ras/ skredfare, er det ikkje tillate med bygging av ny busetnad før det ligg føre godkjent reguleringsplan, med tilhøyrande fagkyndig utgreiing og dokumentasjon av tryggleik, jfr. Teknisk føreskrift (TEK 10). Dersom det er naudsynt med sikringstiltak og/eller risikoreduserande tiltak, skal dette vere etablert før bygging kan igangsetjast.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen. I Vinje kommune er det nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense). Det betyr at det må innleveres "Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense"-LDIR356 (rødt skjema) til kommunen (for stempling) som deretter skal vedlegges skjøtet. Det er boplikt i Vinje kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1988/3044-1/34  Erklæring/avtale    10.11.1988 
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/3044-2/34  Erklæring/avtale    10.11.1988

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til aud.elin.lio@partners.no eller SMS: 99 50 54 81 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Grungedal 26, 3895, Edland, Gnr. 76 bnr. 11 i Vinje kommune

Oppdragsnummer

48-22-0093

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Bø sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.