Sparbu , Steinkjervegen 1297

Meget innbydende og innholdsrik eiendom. Pent opparbeidet tomt (1.518 m2). 4 soverom. Stor dobbel garasje med loft

2 690 000

 • Prisantydning:

  2 690 000,-

 • Totalpris:

  2 773 642

Beregnet totalkostnad: 2 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 83 642,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 773 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  124 m²

 • Bruksareal:

  148 m²

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  1939

 • Modernisert:

  1999

 • Gårdsnummer:

  61

 • Bruksnummer:

  10

 • Energimerking:

  C

 • Finnkode:

  315418911

 • Sist endret:

  19.09.2023 15:22

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 73%

  eier sin egen bolig

 • 62%

  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

 • 53%

  har bolig på over 120 kvm

 • 7%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 27%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Stue, bad, entré, kjøkken, spisestue, trapperom
Loft: 3 stk. soverom, gang, stue, 3 stk. kott
Krypkjeller: bod, kryprom

Standard

Bolig på to etasjer pluss kjeller.
Boligen har grunnmur av betong og lettklinkerblokker.
Overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning.
Sperretak med saltakform, tekket med betongstein.
Boligen har oppvarming med strøm, vedfyring og
varmepumpe.

Overflater innvendig:
Gulv: Laminat og belegg.
Vegger: Malt panel.
Himlinger: Folierte himlingsplater og malt panel.

Oppgraderinger i flg. rapport:
- Enkelte vinduer fra 2020.
- Nyere kjøkken.
- Fleste innvendige overflater er oppmalt i nyere tid.
- Nyere varmtvannstank.
- Nyere vann og avløpsrør.

Kjøkken

Nyere kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Benkeplater med vask. Integrerte hvitevarer.

Bad

Badet har oppvarming via stråleovn på vegg.
Gulv er belagt med belegg, vegger har mdf-plater og himling har panel.
Innredet med dusjkabinett, opplegg til vaskemaskin, gulvmontert toalett og servant.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 41215496

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder
og observasjoner fra underliggende etg.


Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Motorenhet på mekanisk avtrekksanlegg fungerer ikke.
Kostnadsestimat: Under 10 000


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag  
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Punkterte vinduer på bad og gang.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent.
Piggmålinger i etasjeskiller fra kjeller viser 19%.
Fuktmerker og saltutslag er observert i kjeller.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er uegnede materialer i våtsoner
Overflaten har fuktskade. Vegger på bad av mdf-plater. Mdf-plater er ikke egnet til bruk på våtrom.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Gulvet er tilnærmet flatt.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold > Drenering 
Det er avvik:
Manglende klemlist samt utvendig grunnmursplast ved gavl er lagt feil vei.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er avvik:
Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold
på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren.
Dette er ikke opprettholdt alle steder.

Tomteforhold > Septiktank 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? 
JA, både av faglært og ufaglært/egeninnsakts
Firmanavn S-rør
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Nytt røropplegget til bad

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
JA - Skjeve gulv

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
JA - Mus

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, både av faglært og ufaglært/egeninnsats
Firmanavn Byggmestran
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Etterisolering, ny kledning og vindu. Utført 2004

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglært
Firmanavn Elman
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Nye kurser til kjøkken, varmepumpe

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA - El-tilsyn 2023

Boligens areal

Primærrom: 124 kvm, Bruksareal: 148 kvm

Krypkjeller:
Bruksareal: 22 m².
Sekundærrom: 22 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod, kryprom

1. etasje:
Bruksareal: 80 m².
Primærrom: 78 m².
Sekundærrom: 2 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, bad, entré, kjøkken, spisestue, trapperom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Loft:
Bruksareal: 46 m².
Primærrom: 46 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
4 stk. soverom, gang, stue

Sekundærrom, 3 stk. kott

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 518 kvm, Eierform: Eiet tomt . Det foreligger en kjøpekontrakt på kjøp av areal fra eiendom 23/7 på tot. 330m2. Dette er ikke tinglyst eller rekvirert hos Steinkjer Kommune. Kjøpers ansvar og ta saksgang og omkostninger vedrørende dette.

Tomten er fint opparbeidet og beplantet.

Garasje / Parkering

Ved boligen ligger en garasje med hundegård og hems.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss kjeller.
Boligen har grunnmur av betong og lettklinkerblokker.
Overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning.
Sperretak med saltakform, tekket med betongstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er kun utstedt ferdigattest på tilbygg, datert 26.11.1981 og 30.08.2001.
Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.

Det foreligger ikke ferdigattest på garasje. Kjøper bærer selv ansvar for å søke godkjenning, og utføre nødvendige arbeider vedrørende dette. Byggegodkjente tegninger, datert 06.02.2014 finnes vedlagt.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Boligen har oppvarming med strøm, vedfyring og varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 19 959 pr. år Eiendomsskatt kr. 5 550,- Vann fastgebyr kr. 1 430,- Vann forbruk 195 m² kr. 6 035,25 Renovasjon kr. 4 087,50 Septiktømming kr. 2 856,25

Eiendomsskatt

Det er i Steinkjer kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 3,75 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 528 837 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 903 813 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Steinkjer kommune
Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære, delplan Sparbu
Ikrafttredelse 29.05.2019 med ID 50042018021
Delareal 1 518 m² KPHensynsonenavnH710_N
KPBåndleggingBåndlegging for regulering etter pbl.
Delareal 1 518 m² Arealbruk
LNFR- område (Landbruks-, natur-, friluftsområde og reindrift) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vann  i henhold til informasjon fra Steinkjer kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.
Steptiktank. Kostnad med brøyting og vedlikehold av vegstykke fra hovedveg avtales med naboeiendom som deler vegen.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Steinkjervegen 1297, 7710, Sparbu, Gnr. 61 bnr. 10 i Steinkjer kommune

Oppdragsnummer

72-23-0199

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.