Sentrum / Verdal , Smedveita 8

Innholdsrik og fin enebolig i sentrum. Pent opparbeidet gårdsplass og hage. Enkel garasje.

4 390 000

 • Prisantydning:

  4 390 000,-

 • Totalpris:

  4 516 142

Beregnet totalkostnad: 4 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 109 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 390 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 050,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 126 142,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 516 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  168 m²

 • Bruksareal:

  191 m²

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  1976

 • Modernisert:

  2020

 • Gårdsnummer:

  18

 • Bruksnummer:

  9

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  314546162

 • Sist endret:

  17.08.2023 16:40

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 77%

  eier sin egen bolig

 • 69%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 53%

  har bolig på over 120 kvm

 • 33%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 29%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse

Enebolig beliggende like ved Hagabakkan friluftsområde i Verdal sentrum. Boligen er innholdsrik og har en gjennomgående god standard.

Kvaliteter vi ønsker å fremheve:
• Gangavstand til de fleste servicefasiliteter du trenger i hverdagen.
• Barnevennlig beliggenhet med lite trafikk.
• Steinbelagt gårdsplass.
• Lekkert bad fra 2020.
• Tidløst og moderne kjøkken fra 2020.
• Vinduer i all hovedsak fra 2012, 2015, 2016 og 2020.
• Etterisolert
• Hyggelig uteområde
• Tomt på 568 kvm.
• Enkel garasje.

Velkommen til en hyggelig visning!

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Kjøkken, bad, vindfang, gang, trapperom, 3 stk. soverom, stue
Kjeller: Bad, gang, hobbyrom-benyttet som stue, 2 boder, hobbyrom

Du har i tillegg en enkel garasje på eiendommen.

Standard

Påkostet eiendom med godt opparbeidet uteområde. Her har du en gjennomgående god standard i hele huset.

Overflater innvendig:
Gulv: Laminat, belegg, flis og betong.
Vegger: MDF- plater, våtromsplater, malte plater, rupanel,
tømmerpanel, tapet og mur.
Himlinger: MDF- panel, malte plater, himlingsplater og rupanel.

Kjøkken

Kjøkken i 1. etasje er opplyst fra 2020.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Benkeplater med en underlimt vask.
Integrerte hvitevarer.

Bad i 1.etasje

Badet i 1. etasje er opplyst fra 2020.
Rommet har gulv med gulvvarme.
Gulv er belagt med belegg med oppbrett, vegger har våtromsplater og himling har panel med spotter.
Innredet med vegghengt wc, servantinnredning med to toppmonterte servanter og et dusjhjørne med glassvegg.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Bad i kjeller

Bad/ vaskerom i kjeller er opplyst fra ca. 2015.
Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har våtromsplater/ MDF- plater og
himling har MDF- panel med innfelte spotter. Innredet med et vegghengt wc, boblekar, skyvedørsgarderobe, uttak til
vaskemaskin og innredning med vask. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Sluk i gulv under boblekar, ikke inspisert.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i et etablert boligfelt på Veita. Kort veg inn til Verdal sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc.
Utsikt mot omkringliggende bebyggelse.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Bulker/skader i tekking over garasje inn mot boligen.
Økt fare for lekkasje i sammenkobling mellom boligens yttervegg og garasje.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Utvendige omramningsbord er satt helt ned på beslag rundt vinduer, reduserer levetiden.
Ingen takutstikk over gavler, øker påkjenning på kledning.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er avvik:
Iht. utforming er store deler skjult, papp ble ikke åpnet for kontroll.
Stedvis lite lufting langs raft, øker faren for kondensering.
Lekkasje inn over garasje mot boligens yttervegg. Se bemerkning fra punkt taktekking.

Utvendig > Vinduer - 2 
Det er avvik:
Alderslitasje.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Ikke tilfredsstillende rekkverk på trapp opp til balkong.
Slitasjer på terrassegulv. Avskallinger på rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Målt overkant 15 mm. på stue/ kjøkken.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik:
Svake til middels utslag ved fuktsøk på fritt eksponerte gulv og vegger, noe saltutslag.
Sprekk i gulv på bod. Utforede og kledd yttervegger i kjellere er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet
med skjulte skader. Ingen målbare eller visuelle tegn til skader, men det kan likevel ikke utelukkes.
Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg mot terreng via påboret hull viser verdier opp mot 10
%. Dette betraktes som tørt trevirke. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent.
Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for
fuktsøkerinstrumenter / fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller
omkringliggende områder likevel være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for at skader
oppstår. Tilstandsgrad settes ihht. bemerkede forhold og risikokonstruksjon.

Innvendig > Innvendige trapper 
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Lav høyde i trappeløp.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Tilnærmet flatt gulv.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
Ikke kontrollert, dette gjelder også tettsjikt/ mansjett mm.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
Innhente dokumentasjon på utført arbeide. Rørkurser inn på fordelerstokk er ikke merket.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
To av soverommene har ingen ventiler.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Noe løs ledninger til taklys på kryploft, ikke fagmessig utførelse.
Opprinnelig anlegg på deler i bygget, eldre dato.

Tomteforhold > Drenering  
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Ingen klemlist på grunnmursplast.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Det er avvik:
Alder over 25 år er oppnådd på avløp. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
JA, kun faglært
Firmanavn Caverion, Triobygg
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Nytt bad 2020 i første etasje. Vaskerom kjeller for ca 8 år siden. Hermann og Weie

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
JA
Firmanavn Caverion, Hermann og Weie
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
2020 og ca 2015

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
JA - Hverfall på bad. Jobber med vaskerom.

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
JA, kun faglært
Firmanavn Caverion, Hermann og Weie
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Samme som over

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
JA - Garasjetak har hatt lekkasje

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglært
Firmanavn Caverion
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
2020

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
JA - Sendt til takstmann og resterende kommer i august som avtalt

18. Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak
som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
JA - Verneverdig område

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
JA - Innredet kjeller, men ikke godkjent bruksrom

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
JA .- Kjellerrom

Boligens areal

Primærrom: 168 kvm, Bruksareal: 191 kvm

kjeller:
Bruksareal: 90 m².
Primærrom: 67 m².
Sekundærrom: 23 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad, gang, hobbyrom-benyttet som stue

Følgende rom er oppgitt som sekndærrom:
2 boder, hobbyrom

1. etasje:
Bruksareal: 101 m².
Primærrom: 101 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Kjøkken, bad, vindfang, gang, trapperom, 3 stk. soverom, stue

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 568 kvm, Eierform: Eiet tomt

Opplyser om garasje/bod ligger helt på eller noe over tomtegrense, men det foreligger en tinglyst bestemmelse på dette fra byggeår.

Garasje / Parkering

Inn mot boligen ligger en garasje. Bod i bakre del av garasje.
Garasjens bruksareal med boden er på 36 m2.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje pluss kjeller.
Boligen har grunnmur av opplyst sementstein og overbygning av trekonstruksjoner. Utvendig kledd med
tømmermannskledning, liggende kledning på deler av fasader.
Sperretak med saltakform, tekket med takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for eiendommen, men denne er utløpt og ikke lenger gjeldende. Dokumentet følger vedlagt.
I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm, vedfyring og en luft til luft varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 26 288 pr. år Eiendomsskatt kr. 3 094,- Feiing/tilsyn kr. 765,- Vann 181-210 m² kr. 5 443,75 Vann fastgebyr kr. 1 500,- Avløp 181-210 m² kr. 8 768,75 Avløp fastgebyr kr. 1 337,50 Renovasjon kr. 5 379,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 635 672 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 288 420 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Delareal 568 m² KPAngitt Hensyn Bevaring kulturmiljø

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030
Bestemmelser og retningslinjer, datert 02.01.2016, sist revidert iht. mindre endring 21.09.2021.
Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 29.05.2017, sak nr. 45/17. ID 2013011
Delareal 568 m² KPAngittHensynBevaring kulturmiljø
Delareal 568 m² ArealbrukBoligbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1979/7208-1/67  Bestemmelse om bebyggelse  
20.07.1979  rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:18 Bnr:9  
Byggetillatelse på nærmere angitt avstand

2020/2884432-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
18.08.2020 21:00
 rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:18 Bnr:9  
rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:18 Bnr:97  
rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:18 Bnr:98  
Bestemmelse om snuhammer
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Verdal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 46 87 38 88 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

BYGGETEGNINGER:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Det er endringer mellom byggemeldte tegninger til Kommunen og dagens utførelse.
Dette som fasade og planløsning.
Kjeller er innredet med stue, bad etc. Ingen rom i kjeller er godkjent som rom ment til varig opphold. (P- rom).
Det er utført endringer som er søknadspliktig, dette er ikke byggemeldt. (Dette som endringer fra s- rom til p-rom). kjøper overtar alt ansvar og risiko vedrørende om endringene lar seg godkjenne

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Smedveita 8, 7650, Verdal, Gnr. 18 bnr. 9 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-23-0171

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.