Levanger , Movaldet 9A

Attraktiv, gjennomgående 2-roms endeleilighet. Fine uteplasser på begge sider. Garasje. Lave bokostnader

1 200 000

 • Prisantydning:

  1 200 000,-

 • Totalpris:

  1 626 443

 • Fellesutgifter:

  5 936,-

Beregnet totalkostnad: 1 200 000,- (Prisantydning) 417 061,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 617 061,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 8 250,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 9 382,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 626 443,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  46 m²

 • Bruksareal:

  50 m²

 • Etasje:

  1

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1987

 • Gårdsnummer:

  314

 • Bruksnummer:

  55

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  317871857

 • Sist endret:

  01.09.2023 16:04

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 86%

  eier sin egen bolig

 • 94%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 47%

  har bolig på over 120 kvm

 • 89%

  av boligene er eldre enn 20 år

 • 31%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
Stue, kjøkken, gang, soverom, bad/vaskerom, gang 2, bod

I tillegg er det en utvendig bod på ca 4 m²  som tilhører leiligheten

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Laminat
Vegger: Malt strie, tapet
Himlinger: Malte plater

Kjøkken

Eier har opplyst at kjøkkenet er fra 2011.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Benkeplater med nedfelt vask og platetopp.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøl/fryseskap. Delvis integrerte hvitevarer.
I hjørneskap er det montert varmtvannsbereder

Bad / Vaskerom

Eier har opplyst at badet ble oppusset i 2011, se opplysninger i egenerklæring.
Rommet har støpt gulv på grunn med elektrisk gulvvarme.
Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromsplater og himling har malte plater.
Innredet med Dusjkabinett, gulvmontert toalett, innredning med
heldekkende servant, utslagsvask, opplegg for vaskemaskin, skap, hyller og speil.
Mekanisk og naturlig avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Attraktiv og sentral beliggenhet iMomarka. Kort veitilMoanmed deflesteservicetilbud. God offentlig kommunikasjon. Etablert område

Felleskostnader

5 936 pr. mnd. Ifølge vedlagt regnskap fra forretningsfører, inkluderer fellesutgiftene blant annet; forsikring, honorar styret/revisjon/forretningsfører, kommunale avgifter, andre driftskostnader mm

Felleskostnadene inkluderer:
Felleskostnader kr. 499,-
Felleskostnader kr. 799,-
Renter kr. 700,-
Felleskostnader kr. 1 713,-
Renter kr. 1 087,-
Avdrag kr. 639,-
Tilleggsytelser: TV/Internett kr. 499,-

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 417 061,- pr. 30.06.2023

Avdrag fellesgjeld

Kr. 639,- pr. 30.06.2023

Andel formue

Kr. 23 154,- pr. 30.06.2023

Borettslag

Borettslag: Movaldet borettslag, Orgnr: 948169681

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemskap i borettslaget. Kr. 600,- i innmeldingsavgift, deretter kr. 300,- påfølgende år, pr. medeier.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.

Borettslaget har ikke IN-ordning

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslagets totale fellesgjeld kr. 12 907 508,- pr. 30.06.2023

Rentekostnader fellesgjeld

Kr. 1 787,- pr. 30.06.2023

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP589008

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Husdyrhold

Husdyrhold er i følge husordenssreglene tillatt.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Utvendig > Taktekking
Leiligheten ligger i nederste etasje, taktekking ble derfor ikke kontrollert på befaringen.


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det ble registrert flere taknedløp, som ikke er tilkoblet avløpssystem, men med utkast til terrengets
overflate, dette kan føre til overflatevann rundt boligen.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Observert synlig vindsperre og lekter under kledning.
Kledning går langt ned mot terreng, kledningens levetid forkortes.

Utvendig > Vinduer 
Det er avvik:
Flere vindu har stor slitasje og flere skader på foringer og lister rundt vindu.
Sprosse på vindu på soverom er knekt av.

Utvendig > Døre
Det er avvik:
Ytterdør:
Døren tar i karm. Det er en stor skramme på dørbladet.
Døren er missfarget i området rundt låskassen.
Balkongdør:
Døren har flere skader i form av hakk og riper.
Topphengsel med låsefunksjon når døren står åpen har løsnet/gått av.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Platting ved inngang bærer preg av alder og slitasje, samt merker etter skraping/sliping.

Innvendig > Overflater 
Det er avvik:
Registrert mange skader og delvis stor slitasje på vegger på soverom og stue.
Registrert mange skruehull og gjenstående skruer i vegger.
observert løs list på gulv ved inngang til bod. Observert løs tapet i hjørner.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det er avvik:
Sotluke er mindre enn 30 cm over gulvet og det er
ikke montert ildfast plate på gulv under sotluke.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er avvik:
Flere dørblad er tatt av og er ikke i leiligheten.
Dør til soverom tar i gulv, har en del riper og hakk.
Dør til bad har også en del riper og hakk.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Utett rørgjennomføring til toalett. Manglende fuge langs underkant av veggplater.
Skrue som står i våtromsplater. Flere flekker på veggplater, trolig fugemasse eller silikon.
Løst deksel på ventil i himling, påbegynt svelling av plate ved ventil.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom 
Det er avvik:
Det ble registrert utett oppbrett ved dør.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Innredning har svellet. List ved speil er skadet.
innredning og skap har en del skrammer og bruksslitasje.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er avvik:
Svellet benkeplate ved vask, utett fuge rundt nedfelt vask.
Manglende fuge rundt nedfelt platetopp. Sprukket platetopp.
Kjøkkenet mangler stort sett sokkel, sokkel som er montert har svellet og har skader.
Registrert flere skader innvendig i skap. Slitt benkeplate rundt platetoppen.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik:
Lys på avtrekk virker ikke.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Det er avvik:
Vannledninger fra byggeåret har passert halvparten av forventet levetid, plutselige skader kan oppstå på
eldre anlegg selv om det fungerer i dag. Det ble observert irr på kobber rør.
Grunnet fastmontert hylle foran inspeksjonsluke for vannrør, var det vanskelig å se om det var plassert
tilgjengelig stoppekrane innenfor inspeksjonsluken.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Det er lite/ ingen tilluft til soverom og kjøkken, utover mulighet for å åpne vindu.

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for dreneringen er passert. Dette gjelder deler som ikke er skiftet i år.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er avvik:
Terrenget på baksiden av leiligheten skrår bratt ned mot leilighetens uteområde, som er tilnærmet flatt.
Ved store nedbørsmengder kan det oppstå vannansamling rundt/ved leiligheten.
Eiendommen ligger i følge NVE sine kart i et område med mulighet for sammenhengende forekomster av
marin leire. Området er ikke merket med faregrad. Det er nylig utført gravearbeid på tomta og det vil ta
litt tid før det er frodig plen i hagen.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik:
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for vann og avløpsledninger er passert. Plutselige skader kan oppstå på eldre anlegg, selv om
anlegget fungerer godt i dag.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
JA, kun faglært
Firmanavn Rørlegger v/ Vandsvik. Utført vår 2011/ved overtakelse av leilighet.
Privat arbeid utført av faglært snekker og maler. Utført samme tid som rørlegger.'Elektriker
Elektriker v/NTE
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Nytt opplegg for sluk, nye armaturer og røropplegg til ny dusj. vask, vaskekumme og
vaskemaskin.
Våtromsplater på veggene og legging av gulvbelegg.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
NEI - Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Vet ikke riktig hva som etterspørres, men det ble ny sluk da den forrige var "løs". Lagt
våtromsbelegg evt annet vites ikke.

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
JA - Rørlegger og elektriske arbeider

3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
NEI - Ikke etter overtagelse, forut ingen detaljer på dette. Ved overtakelse ble det sagt at det tidligere
hadde vært vannlekkasje i etg over. Dette var utbedret.

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
JA, kun faglært
Firmanavn Utført via Borettslag (HMS)
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Mener å ha hørt at det har vært befaring arrangert av Borettslaget inne i skap/hovedkran. Kjent
med at det ble ny luke annet vites ikke.
Utekran ble sjekket, men funnet i orden.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
underetasje/kjeller?
JA - Det er nå i sommer blitt utført omfattende gravearbeid og utbedring av drenering i borettslaget.

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,
pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
NEI - Ikke installert vedovn. Varmepumpe ble installert ca 2013. Ny varmepumpe januar i år/23.

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
NEI - Det har vært i bygget, målinger utført siste året. Denne leiligheten ble kontrollert og det ble ikke
funnet setningsskader.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, kun faglært
Firmanavn Terrassen, mur og beplantning på baksiden av leiligheten er revet grunnet arbeide med
drenering. Dette blir erstattet av borettslaget i samråd med ny eier (har mail fra borettslaget der
dette er bekreftet).
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Borettslaget har engasjert utøver av dette. Arbeidet ble utført nå i august/23.

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglært
Firmanavn NTE: installert belysning. opplegg til port og portåpner i garasjen.
Opplegg til den første varmepumpa som er montert i stua. den nye varmepumpa er fra samme
opplegg, men flyttet for bedre effekt.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Nytt kjøkken 2011. NTE stod for det elektriske opplegget. Samme rørlegger som på badet. det
ble satt inn ny varmtvannstank og "sikring" i gulvet som varsler hvis vannlekkasje.
Ny oppvaskmaskin for ca 2 år siden.

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
NEI - Vet ikke

4. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA - Ja det var befaring (HMS) arrangert av borettslaget for ca 2-3 år siden. etter anbefaling ble det
skiftet ut kontakter inne på stua. dette ble utført av Elman. I samme slengen ble det installert utelys på baksiden.


TILLEGGSKOMMENTAR
Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne
sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til
å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligens areal

Bruksareal: 50 m².
Primærrom: 46 m².
Sekundærrom: 4 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Stue, kjøkken, gang, soverom, bad/vaskerom, gang 2

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Kjør sørover fra Levanger sentrumog forbiavkjørselen tilMagneten. Taavmot Momarka. Ta deretterandre veiinn til venstre, somer
Halsteinveien. Deretterandre veiinn til venstre, inn Skipperveien. Følg dennetilenden. Movaldet Borettslag og nr 9 ligger på venstreside.
Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 712 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Garasje, samt felles biloppstillingsplasser for borettslaget

Byggemåte

Taksert objekt er en leilighet på en etasje, som ligger i første etasje.
Leiligheten har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner,
utvendig kledd med liggende kledning på fasader.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 11.05.1987 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.
I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene. Se for øvrig vedtektenes punkt X for utfyllende bestemmelser.

Oppvarming

Oppvarming med strøm. Luft til luft varmepumpe etablert på stue.
Boligen har en elementpipe. Sotluke er plassert på stue. Boligen har ikke installert ildsted.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 483 520 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 740 671 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030
Bestemmelser og retningslinjer, datert 01.03.2018, sist revidert vår 22
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 16.10.2019, sak nr. 56/19. ID L2013007
Delareal 1 712 m² Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Tinglyst rettigheter og forpliktelser på borettslagets eiendom:

1985/1120-1/67  Rettigheter iflg. skjøte  
01.02.1985  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 17 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig

Adresse og matrikkel

Movaldet 9A, 7606, Levanger, Gnr. 314 bnr. 55, andelsnr. 3 i Movaldet borettslag med orgnr. 948169681 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

72-23-0166

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.