Vuku , Rødsvegen 495

Sjarmerende tømmerhytte med usjenert beliggenhet i Rødsvegen/Helgådalen. Flott utsikt. Stor, selveid tomt på 2 mål

700 000

 • Prisantydning:

  700 000,-

 • Totalpris:

  728 742

Beregnet totalkostnad: 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 28 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 728 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  46 m²

 • Bruksareal:

  46 m²

 • Antall rom:

  2

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1988

 • Gårdsnummer:

  210

 • Bruksnummer:

  16

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  304625003

 • Sist endret:

  07.06.2023 14:31

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Hytta inneholder:
Stue, kjøkken, soverom

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Lakkert tregulv.
Vegger: Tømmer og panel.
Himlinger: Panel.

Kjøkken

Kjøkken i hytten er opplyst fra 2011.
Kjøkkeninnredning med heltre skrog og fronter.
Benkeplater med vask, enkelt avløp ut under hytten. Ikke innlagt vann i hytten.
Avsatt plass for komfyr og et kjøleskap på gass, gassflaske plassert på kjøkkenet.
Det er ingen ventilering fra kjøkken.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker. (ikke innlagt strøm til hytta)
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Tryg Polisenummer: 7115017

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Hems har ikke malbart areal. Lokale ujevnheter i gulvbord.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner
Solcelleanlegg i hytten, opplyst nytt batteri fra 2017.
Utvendig panel med regulator opplyst fra 2021.
Ikke tilkoblet ved befaring og ikke funksjonstestet.
Av denne grunn ikke tilstandsvurdert. Nærmere undersøkelser anbefales.


Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Registrert overkant 50 mm. skjevhet på stue.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Ingen ventilering utover åpning av vindu.
Kostnadsestimat: Under 10 000


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Alder opp mot 25 år nærmer seg. Noe folieslipp på plater.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Noe skjevheter og ujevnheter i renner. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved fundamenter.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er avvik:
Innvendig og utvendig tettet med byggskum rundt tømmer.
Utvendig oppsprekkinger i tømmer, ikke unormalt.
Men jevnlige observasjoner anbefales for og unngå vanninntrenging med stående fukt i tømmer. Dette
kan forårsake råte som ikke trenger og være synlig ved visuell kontroll.
Ingen dekkbord etablert mellom tømmer og omramning, synlig inn i byggskum.
Ufagmessig sammenkoblinger mellom tømmervegger på hytte og tilbygde boder. Fare for fukt inn mellom
konstruksjoner.
Boder:
Svertesopp på undertak i bod. Utvendig pappduk pålagt under kledning og ned mot
terreng foran fundamenter, forvitring av denne. Denne skal forhindre inndriv av snø etc. i boden.

Utvendig > Vinduer 
Det er avvik:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Fuktmerker og avskallinger i rammer.

Utvendig > Dører 
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Tar i terskel. Noe værslitasje med avskallinger. Ikke felt inn blikk under utvendig terskel.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er avvik:
Ingen takstige for feier etablert. Alder på pipe er ca. 35 år.

Innvendig > Innvendige trapper 
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik:
Over 50 mm. skjevhet registrert ved målinger av hytten.
Reg. noe skjevheter i enkelte fundamenter. Lav høyde under hytten, begrenset kontrollmulighet.


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Ingen rekkverk på deler. Skjevheter i konstruksjon.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,
pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
JA - Har fått pålegg om å montere takstige før feier kommer neste gang

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
JA - Råteskader i front. Ny front levert av Honkamajat Finland 2017. Bygging av ny front ble utført av
Byggmesteran AS, Verdal.

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
JA - Forsikringssak i 2016-2017 pga. flaggermus i tak.Nødvendige reparasjoner/ tiltak utført av
Polygon Verdal. Ikke observert flaggermus siden

24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
NEI - Kommer rapport av takstmann.

Boligens areal

Primærrom: 46 kvm, Bruksareal: 46 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, kjøkken, soverom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 1 999 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt

Byggemåte

Taksert objekt er en hytte på en etasje pluss hems.
Hytten er fundamentert ned på pilarer og har overbygning av tømmer.
Sperretak med saltakform, tekket med takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Det er avvik fra byggemeldte tegninger. Kjøkken er etablert i rommet som er tegnet inn som soverom. Utvendig boder er tilbygd etter byggemeldte tegninger.
Det gjøres oppmerksom på innredede rom og tilbygg boder ikke er omsøkt eller godkjent av kommunen, noe som er et krav ved bruksendring. Det er uklart om de aktuelle rommene oppfyller tekniske krav slik at de kan godkjennes for varig opphold etter gjeldene tekniske forskrift bl.a. til rømningsveier og lys. Kjøper bærer selv ansvaret for å søke godkjenning, og utføre nødvendige arbeider, dersom man ønsker å bruke disse rommene som soverom og kjellerstue.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 3 141 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 081,- Feiing/tilsyn kr. 535,- Renovasjon kr. 1 525,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 193 261 pr. 31.12.2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11. ID 2008008
Delareal 2 000 m² ArealbrukSpredt boligbebyggelse,Framtidig

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1986/715-2/67  Rett til utskilt tomt  
22.01.1986  BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILT TOMT
HUN SKAL OGSÅ VEDERLAGSFRITT KUNNE TA UT INNTIL 100 M3 SKUR-
TØMMER TIL OPPFØRING AV EGEN BOLIG ELLER HYTTE
RETTIGHETSHAVER: HEIR KARIN
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/7030-2/67  Bestemmelse om veg  
28.06.1988  rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:210 Bnr:2

Denne vil bli slettet i grunnboken da rettigheten står på selger.

Vei/vann/avløp

Ikke tilkoblet offetlig vann og avløp.  Privat veg, foreligger en tinglyst vegrett.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

BRANNVESENET MIDT IKS:
Avvik eller anmerkninger som er registrert:
Anm.: Takstige mangler. Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge
for at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget, ref. forskrift om brannforebygging § 6.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Byggetegninger:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Tegninger fremvist av selger.
Boder er bygd i ettertid, ikke som en del av tegningsgrunnlaget.
Kjøkken etablert i et av soverommene.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Rødsvegen 495, 7660, Vuku, Gnr. 210 bnr. 16 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-23-0082

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.