Verdal , Tindvegen 85

Innholdsrik enebolig med super beliggenhet på Tinden. Lekkert kjøkken og bad (2013). 4 soverom. Garasje

3 700 000

 • Prisantydning:

  3 700 000,-

 • Totalpris:

  3 808 492

Beregnet totalkostnad: 3 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 92 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 700 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 108 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 808 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  195 m²

 • Bruksareal:

  207 m²

 • Bruttoareal:

  268 m²

 • Oppholdsrom:

  2

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  1966

 • Gårdsnummer:

  19

 • Bruksnummer:

  464

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  288868539

 • Sist endret:

  03.02.2023 10:26

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 76%

  eier sin egen bolig

 • 59%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 68%

  har bolig mellom 60-120 kvm

 • 70%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 19%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Stue, kjøkken, gang, bad, bod
2.etasje: 4 soverom, gang, bad, mellomgang
Kjeller: Kjellerstue, vaskerom, gang, bod

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Laminat
Vegger: Malte plater, malt panel, tapet
Himlinger: Malte plater, folierte takplater.

Av større påkostninger utført de senere årene nevnes i rapporten:
- Tilbygg fra 2013.
- Nyere balkong og ytterdør.
- Fleste innvendige overflater er oppmalt i nyere tid.
- Kjøkken og bad fra 2013.
- Terrasse fra 2017.
- Rehabilitert pipe i 2013.
- Deler av del elektriske anlegget er fra nyere tid.
- Oppgradert deler av bad i 2. etasje i 2020.
- Drenering fra 2013.
- Garasje fra 2015.
- Balkong fra 2020.
- Taktekking fra 2013.
- Elbillader fra 2021

Kjøkken

Kjøkken i 1.etasje er opplyst fra 2013.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Heltre benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass og opplegg for et kjøleskap og integrerte hvitevarer.
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad

Badet i 1.etasje er opplyst fra 2013.
Rommet har påstøp på trebjelkelag, med gulvvarme.
Gulv er belagt med belegg ,vegger har våtromsplater og glatt malt himling med innfelte
downlights. Innredet med vegghengt toalett, dusjhjørne med foldedører og
baderomsinnredning med servant. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Badet i 2. etasje er opplyst fra 2002.
Oppgradert med oppmalte vegger og innredning fra 2020.
Rommet har gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har oppmalt flis og
himling har malt panel. Innredet med dusjhjørne, gulvmontert toalett og
baderomsinnredning med servantskål. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør.
Plastsluk i gulv.

Vaskerom

Vaskerom i kjeller fra byggeår.
Gulv og vegger har malt mur og himling har malt panel.
Innredet med varmtvannsbereder, opplegg til vaskemaskin og utslagsvask.
Naturlig avtrekk, ingen tilluft. Støpejernsluk i gulv.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Tryg

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Våtrom > Generell > Vaskerom 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Vaskerom med standard fra byggeår. Avskallinger på vegger og gulv. Sluket har
rustskader. Rommet har ikke mekanisk avtrekk. Våtrommet har passert forventet levetid
påkostninger må forventes.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover
alder og observasjoner fra underliggende etg.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i
vegg bak våtsone. Innvendige vegger er mur.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Pipebeslag er opplyst løst og bør tilpasses.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Gjelder ikke tilbygg fra 2013.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Enkelte vinduer har noe avskalling i karmer.
Stedvis manglende beslag under vinduer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Underliggende tettesjikt under balkong er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
Manglende rekkverk på trapp ved terrasse.

Innvendig > Etasjeskille 1 . Etasje  
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik:
Ved søk med kapasitiv fuktindikator ble det registrert forhøyede fuktverdier på nedre del
av fritt eksponerte murvegger og gulv. På den tiden huset ble bygd, var det ikke vanlig
med fuktsikring mot grunnen. Jordfukt vil derfor trenge inn. Saltutslag og fuktmerker registrert
stedvis på fritt eksponerte flater på grunnmuren innvendig. Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg
mot terreng viser verdier opp mot 15 %. Dette betraktes som tørt trevirke.
Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent.
Utforede og kledd yttervegger i kjellere er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet
med skjulte skader. Ingen målbare eller visuelle tegn til skader, men det kan likevel ikke utelukkes.

Innvendig > Krypkjeller 
Det er manglende fuktsperre på bakken.

Innvendig > Innvendige trapper 
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i
innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved
dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
Utført fra egeninnsats. Foreligger ingen dokumentasjon.
Forventet levetid på flislagte bad er 10-20 år ihht. levetidstabell, dette alt etter bruken og
brukerfrekvensen. Dette badet har oppnådd en alder på 21 år.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er avvik:
Sprekk i platetopp.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Gjelder kobberrør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Avløpsrør av soil fra byggeår har passert forventet
levetid. Påkostninger må forventes.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter  
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er avvik:
Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold
på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren.
Dette er ikke opprettholdt alle steder.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
Det opplyses at utvendige avløpsrør skal oppgraderes.
Se egenerklæring.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
JA, både av faglært og ufaglært/egeninnsats
Firmanavn Rørleggern, Mikael Vik, Elektrikerservice
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Nytt bad i 1. etasje i 2013, utskifting av wc og vask på bad i 2. etasje i 2022

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
JA - Delvis

2.3 Er arbeidet byggemeldt?
JA - Alt ved siste renovering (2013 og 2022)

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
JA, kun faglært
Firmanavn Vuku naturstein og Teknisk etat Verdal kommune.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Kontroll og arbeid pågår/vil bli utført i løpet av våren.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
underetasje/kjeller?
JA - Ny drenering utført i 2013.

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,
pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
JA - Tiltak gjort: Tettet ildsteder i kjeller og skiftet pipe i 2013.

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
JA - Litt skjeve gulv i gammel del av huset.

10. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
JA - Skadedyrfirma kontaktet, og tiltak utføres januar 2023.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, både av faglært og ufaglært/egeninnsats
Firmanavn Kvernmo, Elektrikerservice
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Kvernmo ansvarlig for garasje og tak i 2013. Elektrikerservice utførte el-arbeid på takoverbygd
terrasse.

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglært
Firmanavn Elektrikerservice
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Ved utbygging i 2013

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
JA - Boligmappa

15. Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
JA - Montert av Elektrikerservice i 2022.

16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det
som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?
JA - Terrassebygging og tetting av vindu i mur.

18. Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak
som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
JA - Teknisk etat Verdal kommune og Vuku NaturStein skifter ut vann- og kloakkanlegg på hele Tinden.

Boligens areal

Bruksareal: 207 m².
Primærrom: 195 m².
Sekundærrom: 12 m².

Kjeller:
Bruksareal: 54 m².
Primærrom: 47 m².
Sekundærrom: 7 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Kjellerstue, vaskerom, gang

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

1. etasje:
Bruksareal: 88 m².
Primærrom: 83 m².
Sekundærrom: 5 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
1.etasje: Stue, kjøkken, gang, bad

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

2. etasje:
Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 65 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
2.etasje: 4 soverom, gang, bad, mellomgang

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 687 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Ved boligen ligger også en garasje bygd i 2013

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss kjeller, oppsatt i 1966 og tilbygget i 2013.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med Dercra.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Bad i 1. etasje  er endret i henhold til byggesøkte tegninger (bod og bad er byttet plass og  ene rommet/bod ikke laget) samt det mangler fullstendig plantegning over 2. etasje.
Planløsning i kjeller stemmer ikke med byggemeldte tegninger.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Boligen har oppvarming med vedfyring, strøm og varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 22 996,80 pr. år Eiendomsskatt kr. 4 650,80 Feiing/tilsyn kr. 535,- Vann <150 m² kr. 4 066,25 Vann fastgebyr kr. 1 250,- Avløp <150 m² kr. 7 343,75 Avløp fastgebyr kr. 1 250,- Renovasjon kr. 3 901,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 527 206 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 897 942 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030, ID 2013011
Bestemmelser og retningslinjer, datert 02.01.2016, sist revidert iht. mindre endring 21.09.2021.
Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 29.05.2017, sak nr. 45/17

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig via private  stikkledninger

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

BRANNVESENET MIDT IKS:
Avvik eller anmerkninger som er registrert.
Anm. Feil/mangler med pulverapparat
Pulverapparat er av eldre årgang og må erstattes med nytt.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Bad i 1. etasje stemmer er endret i henhold til byggesøkte tegninger samt det mangler fullstendig plantegning over 2.
etasje.
Planløsning i kjeller stemmer ikke med byggemeldte tegninger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Tindvegen 85, 7654, Verdal, Gnr. 19 bnr. 464 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0330

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.