Sentrum , Hanskemakergata 1B

Lys og pen hjørneleilighet i Hanskemakergården. Byggeår 2014. Stor takoverbygd veranda. Enkel adkomst. P-kjeller. Heis.

1 290 000

 • Prisantydning:

  1 290 000,-

 • Totalpris:

  2 399 216

 • Fellesutgifter:

  8 838,-

Beregnet totalkostnad: 1 290 000,- (Prisantydning) 1 095 234,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 385 234,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 6 000,- (Gebyr utlysning forkjøpsrett) 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 13 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 399 216,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  60 m²

 • Bruksareal:

  65 m²

 • Etasje:

  1

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  2014

 • Gårdsnummer:

  20

 • Bruksnummer:

  12

 • Energimerking:

  C

 • Finnkode:

  287548911

 • Sist endret:

  23.01.2023 11:26

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 76%

  eier sin egen bolig

 • 59%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 68%

  har bolig mellom 60-120 kvm

 • 70%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 19%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
Bad, kjøkken, soveorm, gang, stue, bod.

De medfølger også en p-plass i garasjekjeller og en bod. Heis.

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Parkett, flis
Vegger: Malt strie, flis
Himlinger: Malt, glatt overflate.

Kjøkken

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat.
Det er kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, platetopp, stekeovn, vannstoppsystem og komfyr vakt.
Det er avtrekk via sentralt avtrekksanlegg i bygget

Bad

Innredning: Vegghengt toalett, dusjvegger av glass, vaskemaskin og vegghengt innredning med
nedfelt vask. Det er balansert ventilasjon, med tilluft under dør

Beliggenhet

Leilighetsbygg på 4 etasjer pluss parkeringskjeller i Verdal sentrum,  oppført 2014.
Leiligheten ligger fint til som hjørneleilighet i 1.etg.
Beliggende meget sentralt "midt i smørøyet" i Verdal sentrum. Butikker, kontorer m.v. i umiddelbar nærhet.

Felleskostnader

8 838 pr. mnd. Ifølge vedlagt regnskap fra forretningsfører, inkluderer fellesutgiftene blant annet; forsikring, honorar styret/revisjon/forretningsfører, kommunale avgifter, andre driftskostnader mm
Fellesutgifter fastsettes av styret, normalt for ett år i gangen. Ved behov kan styret øke fellesutgiftene. Opplysninger om fellesutgifter er gitt av forretningsfører ved utarbeidelse av denne salgsoppgaven, fellesutgiftene kan derfor være endret uten at eiendomsmegler har fått melding om dette.

Felleskostnadene inkluderer:
Fellesutgifter lik fordeling kr. 2 062,-
Oppvarming pr kvm kr. 545,-
Renter lån2 kr. 300,-
Renter på fellesgjeld kr. 3 759,-
Fellesutgifter pr kvm kr. 639,-
Avdrag på fellesgjeld kr. 1 083,-
Tilleggsytelser: TV/Internett kr. 450,-

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Avdrag fellesgjeld (totalkostnad etter avdragsfri periode): Første avdrag på fellesgjelden forfaller til betaling 30.06.2044. Ut i fra dagens lånebetingelser vil avdraget utgjøre ca. kr 4 431,-.. Total felleskostnad vil etter første avdrag bli ca. kr 13 269,- ut i fra dagens betingelser.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 1 095 234,- pr. 02.01.2023

Avdrag fellesgjeld

Borettslaget har to lån. Lånnr er nedbetalt i 2029. Lån nr 2 er avdragsfritt fram til 2044.
Avdrag fellesgjeld (totalkostnad etter avdragsfri periode): Første avdrag på lån nr 2 forfaller til betaling 30.06.2044. Ut i fra dagens lånebetingelser vil avdraget utgjøre ca. kr 4 431,-

Andel formue

Kr. 52 702,- pr. 02.01.2023

Borettslag

Borettslag: Hanskemakergården Borettslag, Orgnr: 999639291

Det gjøres oppmerksom på at det er plitig medlemsskap i borettslaget. Kr. 600,- i innmeldingsavgift, deretter kr. 300,-  påfølgende år, pr. medeier.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.

Klienten har mulighet for individuell nedbetalingsplan (IN-ordning)

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslagets totale fellesgjeld kr. 47 065 502,- pr. 02.01.2023

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 42028344885, Sparebank 1 Midt-Norge
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 02.01.2023: 4.5% pa.
Antall terminer til innfrielse: 161
Saldo per 02.01.2023: 44 201 182
Andel av saldo: 1 010 265
Første termin: 30.06.2014Neste avdrag: 30.06.2044 ( siste termin 31.03.2063 )

Lånenummer: 42028344893, Sparebank 1 Midt-Norge
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 02.01.2023: 4.5% pa.
Antall terminer til innfrielse: 25
Saldo per 02.01.2023: 2 864 321
Andel av saldo: 84 969
Første termin/første avdrag: 30.06.2014 ( siste termin 31.03.2029 )

Rentekostnader fellesgjeld

Kr. 4 059,- pr. 02.01.2023

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP767841

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
Vedtektene følger som vedlegg.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Innvendig > Radon 
Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Bom under flere fliser på
siden av dør inn til bad, antydning til bom under en flis i nedsenket felt (Våtsonen).

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Alder på elektrisk anlegg tilsier at det er behov for kontroll.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Selger har ikke bebodd eiendommen da dette er et dødsbo og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne
sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til
å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligens areal

Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 60 m².
Sekundærrom: 5 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad, kjøkken, soveorm, gang, stue

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 2 463 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

P-plass i garasjekjeller, samt gjesteparkering på borettslagets tomt.

Byggemåte

Taksert objekt er en leilighet på en etasje, som ligger i første etasje i et borettslag
med flere etasjer og mange leiligheter. Bygget har kjeller, grunnmurer av betong, overbygning av
betong og trekonstruksjoner. Bygget er utvendig kledd med pusset overflate.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 02.07.2014. Følger vedlagt.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Vannbåren gulv-varme på deler av leiligheten

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 632 064 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 275 430 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig iht detaljregulering for Hanskemakergården, Verdal trådt ikraft 26.11.12.
sak 112/12, ID 2012005
Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi
oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse

Offentlige planer

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030, ID 2013011
Bestemmelser og retningslinjer, datert 02.01.2016, sist revidert iht. mindre endring 21.09.2021.
Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 29.05.2017, sak nr. 45/17. (Kunngjøring 03.06.2017)

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig

Denne boligen er utlyst parallelt, slik at fristen for å melde sin interesse om forkjøp til forretningsfører går ut 16.01.2023 kl. 12.00.

Adresse og matrikkel

Hanskemakergata 1B, 7650, Verdal, Gnr. 20 bnr. 12, andelsnr. 7 i Hanskemakergården Borettslag med orgnr. 999639291 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0327

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.