Nestvold - Videresalg av kontrakt , Tord Folesons gate 90

Innflyttingsklart våren 2023 | Nydelig funkis enebolig med utleiedel. Ytterst i feltet. Oppgraderte løsninger/standard.

2 911 486

 • Prisantydning:

  2 911 486,-

 • Totalpris:

  6 803 336

 • Fellesutgifter:

  17 266,-

Beregnet totalkostnad: 2 911 486,- (Prisantydning) 3 840 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 6 751 486,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 8 468,- (Oppstartskapital) 7 500,- (Stiftelsesgebyr) 6 250,- (Dokumentavgift tomteverdi) 5 000,- (Andelskapital) 3 500,- (Tilknytningsavgift Kabel TV / internett) 20 000,- (Transportgebyr utbygger) 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) -------------------------------------------------------- 51 850,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 803 336,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  150 m²

 • Bruksareal:

  189 m²

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  2022

 • Gårdsnummer:

  16

 • Bruksnummer:

  338

 • Finnkode:

  287875198

 • Sist endret:

  16.01.2023 09:02

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 81%

  eier sin egen bolig

 • 64%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 55%

  har bolig på over 120 kvm

 • 27%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 27%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Salg av kontraksposisjon

Det gjøres spesielt oppmerksom på at objektet for dette salget er salg av kontraktposisjon. Ved kjøp av en kontraktposisjon vil kjøper tre inn i en kontrakt/avtale som allerede er inngått mellom entreprenør og selger. Kjøper vil tre inn i selger sine rettigheter og plikter i den opprinnelige kjøpekontrakten og salgsoppgaven som ligger vedlagt.

Det vil ikke være anledning til å endre på kontraktsvilkårene i den opprinnelige kontrakt med mindre entreprenøren aksepterer å reforhandle kontraktsvilkårene.

Transport av kontraktposisjonen forutsetter at entreprenøren godkjenner overdragelsen til kjøper.

Vederlaget for kontraktposisjonen er kr 100.000,-. I tillegg skal det betales innskudd kr 2.510.000,-  i henhold til den opprinnelige kontrakten for boligen, transportgebyr på kr 20 000,- og kjøpsomkostninger kr. 31.850,-.

Det er også utført / bestilt endringer fra opprinnelig kjøper som kjøper av denne kontrakten forplikter seg til å tre inn i: kr. 301.486,30,-.

Tømmer/bygningsmessige endringer (se også oppdaterte, gjeldende plantegninger iht. avtalte endringer):
- Etablering/tilbygg innvendig bod ved entrè 1. etasje.
- Plassering av dør inn til bad 2. etasje er endret.
- Plassering av utstyr på bad/vask 1. etasje er endret.
- Plassering av servant bad 2. etasje er endret.
- Kjøkken er endret.
Rør:
- Vannbåren varme i gang 1. etasje.
- Slukrenne bad 2. etasje (Purusline Pro).
Murer:
- Flis oppgradert bad 2. etasje. Type: Italgres nordic stone islanda 60x60.
- Flis oppgradert i entrè. Type: La Fenice Core White R10 60x60.
- Flis bad/vask/teknisk rom 1. etasje. Type: La Fenice Core White R1
Kjøkken:
- Hovedkjøkken endret. Se egne tegninger.

Tilvalgsliste som beskriver ovennevnte mv. ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Beløpet for endringene faktureres direkte fra entreprenør til kjøper med forfall ved overtagelse. Evt. tilvalg / endringer utover det som allerede er avtalt må tas direkte med entreprenør.

Det påhviler kr 3 840 000,- i andel fellesgjeld på enheten.

Total kjøpesum blir følgende:
Vederlag for kontrakt kr. 100.000,-
Innskudd iht. kjøpekontrakt kr. 2.510.000,-¨
Bestilte tilvalg / endringer som kjøper må tre inn i og betale kr. 301.486,30,-
Andel fellesgjeld iht. kjøpekontrakt kr. 3.840.000,-
Transportgebyr til utbygger kr. 20.000,-
Kjøpsomkostninger kr. 31.850,-
Totalt kr. 6.803.336,30,-

Det er stilt garanti på 3 % av opprinnelig kjøpesum iht. buofl. § 12. Garantien økes til 5 % fra overtakelse og løper deretter i fem år.
Garantien er beregnet med utgangspunkt i den opprinnelige kjøpesummen, dvs. uten vederlaget for kontraktposisjon og ev. tilvalg o.l.

Selger har ikke ansvar for mangelfull levering fra entreprenøren og kjøper har uansett plikt til å betale vederlaget for kontraktposisjonen. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper rett til å heve kontrakten med entreprenøren.

Dersom kjøper er forbruker, faller plikten til å betale vederlag for kontraktposisjonen bort dersom entreprenøren ikke ferdigstiller boligen, jf. avhl. § 1-1 fjerde ledd.

Vederlag for kontraktposisjonen betales fra kjøper til selger. Beløpet vil stå under kjøper sin rådighet og utbetales selger når hjemmel er tinglyst på kjøper.

Selger kan i de tilfeller kjøper ikke er forbruker kreve vederlaget for kontraktposisjonen ubetalt selv om kjøper ennå ikke har tatt over boligen eller fått hjemmelen overført til seg. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selger, i de tilfeller kjøper ikke er forbruker, kan kreve vederlaget for kontraktposisjonen utbetalt allerede ved inngåelse av kontrakten. Kjøper har da vederlagsrisikoen for kontraktposisjonen.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen med mer enn 15 %.

Det gjøres oppmerksom på at det er utført / bestilt endringer fra opprinnelig kjøper som kjøper av denne kontrakten forplikter seg til å tre inn i. Evt. andre endringer / tilvalg må tas direkte med entreprenør.

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
Hoveddel: Gang, bad/ vask/ teknisk rom, bad, 3. soverom, 2 stuer og kjøkken.
Utleiedel: Entrè, soverom, bad/ vask, kjøkken/ stue.

Følgende rom vil inngå i sekundærareal:
Garasje med bod.
Innvendig bod 1. etasje hoveddel.
Utvendig bod.

Standard

Se komplett leveransebeskrivelse i salgsoppgaven for prosjektet som ligger vedlagt. Opprinnelig kjøper har utført endringer / tilvalg, kjøper av kontrakten oppfordres til å grundig sette seg inn i opprinnelig kjøpers endringer / tilvalg mv. Dette ligger som vedlegg til salgsoppgaven og er nærmere beskrevet.

Beliggenhet

Landlig og rolig, samtidig sentral beliggenhet med en avstand til sentrum på litt over 1 km. Ypperlige lys- og solforhold. Fra din nye bolig på Nestvold har du turstier rett utenfør døren. Enten du vil på kafé på Verdalsøra, til Trones for å spille golf eller rett og slett bare nyte hverdagen i din nye bolig er dette et område for deg. Kort og trygg veg til skole, barnehage og svømmehall.

Oppgjør

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

I det tilfelle kjøper har anledning til å gjøre tilvalg, vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs.

Felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets felleskostnader, stipulert til kr. 17.266,- / mnd for denne boligen. Tall er hentet fra prosjektets stipulerte felleskostnader/prisliste datert 14.12.2022.

Driftskostnader ihht budsjett/prisliste, antas å skal dekke bl.a. renter på andel fellesgjeld, kommunale avgifter, drift og avsetning vedlikehold av fellesarealer og bygningsmasse, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo), kollektiv tv og internettpakke og andre driftskostnader m.v. I tillegg kommer rentekostnad og kostnad for strøm.

Det er innvilget 15 års avdragsfrihet på andel fellesgjeld. Avdrag skal iht. dagens nedbetalingsplan betales f.o.m år 16. For denne andelen er avdrag år f.o.m 16 estimert til kr. 7.004,- / mnd. Borettslaget står fritt selv til å evt. fremforhandle andre avtaler vedr. fellesgjeld.

Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret i boligselskapet.

Se vedlagt stipulert driftsbudsjett og prisliste utarbeidet av Boligbyggelaget Midt.

Selger/utbygger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader og etableringskostnader for evt. usolgte enheter.

Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter.

Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall boliger, organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget.

Felleskostnader etter avdragsfri periode

År 16: Kr. 24.508,- / mnd inkl. avdrag iht. dagens lånebetingelser.

Løpende kostnader

I tillegg til opplyste felleskostnader kommer i tillegg utgifter til strøm og innboforsikring. Utgifter til dette vil variere ut i fra forbruk og valg av leverandør.

Andel fellesgjeld

Kr. 3.840.000,- iht. prisliste datert 14.12.2022.

Avdrag fellesgjeld

Kr. 0,- / mnd.

Borettslag

Borettslaget er pr. 09.01.2023 ikke stiftet.
Utbygger/selger sørger for stiftelse og organisering av borettslaget i forkant av overtagelse/ferdigstillelse.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget vil bli tilknyttet sikringsordning mot ev. tap av felleskostnader.
Borettslaget har ikke avtale om individuell mulighet for nedbetaling av andel fellesgjeld (IN-ordning).

Fellesgjeld / lånevilkår

Andel fellesgjeld for denne boligen er: kr. 3.840.000,-.

Fellesgjelden betjenes via den månedlige felleskostnad som man skal betale til borettslaget. Iht. driftsbudsjett, prisliste mv. datert 14.12.2022 er gjelden stipulert med 4,35% flytende rente med 15 års avdragsfrihet og totalt 40 års løpetid. Det tas forbehold om rentesats, avdragsfrihet og løpetid. Man får (pr 2022) 22 % skattefradrag på renter andel fellesgjeld, forutsatt skattepliktig inntekt.

Før signering av bindende kjøpsbekreftelse oppfordres interessenter å konferere megler vedr. ev. endring i stipulert rentesats og konsekvenser dette medfører for felleskostnad pr. mnd.

Det gis ikke fradrag for renteutgifter betalt på fellesgjeld før 50 % av andelene er ferdigstilt pr. 1. januar i ligningsåret. Disse renteutgifter blir fordelt på de neste fire årene med en fjerdedel hvert år. Jfr. skattelovens § 7-3 og forskrift av 22.11.1999 § 7-11-1.

Rentekostnader fellesgjeld

Kr. 13.920,- / mnd iht. prisliste datert 14.12.2022.
Man får rentefradrag på 22% forutsatt at man har skattepliktig inntekt.

Forsikring

Det vil bli tegnet felles husforsikring for alle 4 boligene i borettslaget, inkludert i månedlige felleskostnader.
Innboforsikring må tegnes av kjøper.

Boligens areal

Bruksareal (BRA): ca. 189 m² (inkl. garasje og boder)
Primærareal (P-rom): ca. 150 m²

Følgende rom vil inngå i primærareal:
Hoveddel: Gang, bad/ vask/ teknisk rom, bad, 3. soverom, 2 stuer og kjøkken.
Utleiedel: Entrè, soverom, bad/ vask, kjøkken/ stue.

Følgende rom vil inngå i sekundærareal:
3 boder og garasje.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/beregnet av selger/arkitekt, og er oppmålt etter tegninger datert 26.11.2018.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom). Bruksarealet er arealet innenfor boligenhetens omsluttende vegger og inklusive delevegger, sjakter og faste innredninger/installasjoner. Medregnet i oppgitt bruksareal er også eventuell innvendig bod. Primærrom er lik bruksareal minus eventuelle innvendige boder. I tillegg til bruksarealet kommer ev. bod utenfor leiligheten, ev. parkeringsplass og ev. balkong/markterrasse.

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirkaareal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Adkomst

Adkomsten inn til området blir fra den nye  innkjøringen fra Sjøbygdvegen, vis a vis Nestvold Gård.
Adkomstveien og alle internveier blir asfaltert.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomtene eies av borettslaget (fellestomt, selveier).

Garasje / Parkering

Garasje samt oppstillingsplass på egen tomt.

Byggemåte

Se vedlagte leveransebeskrivelse i salgsoppgaven for prosjektet.

Ferdigattest / brukstillatelse

Selger plikter å besørge ferdigattest for boligene. Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning så kan kommunen likevel utstede midlertidig brukstillatelse når de finner det ubetenkelig, slik at kjøper kan overta og bebo boligen. Manglene skal da rettes av selger innen en frist som settes av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse, ev. tvangsmulkt og/eller forelegg.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.

Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, gjøres det oppmerksom på at kjøper overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt.
Kjøper kan kreve at det stilles sikkerhet for utstedelse av ferdigattest, ev. så kan kjøper benytte seg av retten til tilbakehold ved overtakelse.

Dersom ferdigattest ikke foreligger på overtakelsestidspunktet, har kjøper rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

Barnehage / skole i området

Knøttene Barnehage i umiddelbar nærhet.
Verdalsøra barne- og ungdomsskole ca. 500 meter unna.

Adgang til utleie

Boligen oppføres med separat utleiedel (skattefri leieinntekt ved utleie av denne, forutsatt at man selv bor i hoveddelen).

For hoveddelen gjelder følgende: Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Vannbåren gulvvarme på kjøkken og stue i 2. etasje, samt gang 1. etasje.
Elektriske varmekabler i gulv på alle bad/vaskerom.

Energimerking

Utbygger oversender energiattest ved ferdigstillelse av husene.

Kommunale avgifter


Kommunale avgifter og eiendomsskatt for  beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. Kommunale avgifter inngår i de stipulerte felleskostnadene for boligene. Eiendomsskatt betales kun av tomteverdien første bruksår, denne vil øke fra år 2.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".

Når boligen er overtatt, kan man gå inn på skatteetatens boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan "Områderegulering Nestvoldjordet", Reguleringsbestemmelser datert 08.02.2019.
Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse.
Området eiendommen ligger i er regulert til boligbebyggelse.

Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

Området er under utvikling, og fremtidig byggeaktivitet i nærområdet må påregnes iht. vedtatte reguleringsplan.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen tinglyste rettigheter / forpliktelser som gjelder selve andelen.

For fellestomten gjelder følgende:
1901/900131-1/67  Skjønn  
16.03.1901  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1905/900379-1/67  Skjønn  
16.11.1905  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1905/900380-1/67  Erklæring/avtale  
16.12.1905  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1942/1151-1/67  Erklæring/avtale  
14.07.1942  Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
NSBs betingelser vedtas
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1964/5453-1/67  Erklæring/avtale  
08.10.1964  Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1965/5242-3/67  Skjønn  
02.11.1965  Grensegangssak
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1970/922-1/67  Jordskifte  
11.02.1970  Grensegangssak
Overført fra: 5038-16/1
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Boligene vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
Selger forbeholder seg retten til å organisere eiendommens tilknytning til felles adkomstveger på en hensiktsmessig og effektiv måte, i tillegg til å sikre avtalte salgsvilkår. Kjøper aksepterer at selger kan påhefte servitutter/erklæringer på eiendommen i den forbindelse.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 56 02 98 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Endelig innkalling sendes til kjøper senest 4 uker i forkant av overtagelse.
Seneste dato for overtagelse er iht. kontrakt 17. mai 2023.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Salg av kontraktsposisjoner reguleres av avhendingslovens § 1-1 (4).

Garantistiller

Navn: Nordic guarantee
Utførelsestid fra: 17.03.2022 190 500 NOK
Reklamasjonstid: 5 år etter overtagelse 317 500 NOK

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Det praktiseres ikke forkjøpsrett ved salg av kontraktsposisjon eller ved førstegangs overføring av hjemmel fra utbygger til kjøper.
Ved salg etter overtagelse/ferdigstillelse praktiseres det forkjøpsrett for medlemmer i borettslaget/boligbyggelaget på normalt vis.

Adresse og matrikkel

Tord Folesons gate 90, 7654, Verdal, Gnr. 16 bnr. 338 i Verdal kommune

(endelig betegnelse og andelsnummer  for boligen tildeles etter at borettslaget er blitt stiftet og i forkant av overtagelse)

Oppdragsnummer

72-22-0315

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger opprinnelig salgsoppgave for prosjektet, signert kjøpekontrakt mellom kjøper 1 og selger, prisliste for prosjektet, tilvalg bestilt av kjøper 1, plantegninger iht. endringer m.m. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.