Vuku , Nord-Vera 22

Sjarmerende hytte med idyllisk beliggenhet og spektakulær utsikt. Innlagt strøm.

820 000

 • Prisantydning:

  820 000,-

 • Totalpris:

  852 342

Beregnet totalkostnad: 820 000,- (Prisantydning) Omkostninger 20 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 820 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 600,- (Overføring av feste) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 32 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 852 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  61 m²

 • Bruksareal:

  61 m²

 • Antall rom:

  3

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1976

 • Gårdsnummer:

  200

 • Bruksnummer:

  1

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  285201121

 • Sist endret:

  03.11.2023 11:21

Innhold

Hytta inneholder:
Kjøkken, vindfang, gang, toalett/vask, stue, 2 soverom

Det er også oppført et uthus, innredet med bod og utedo

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Furugulv og belegg.
Vegger: Malt panel og ubehandlet panel.
Himlinger: Malt panel og ubehandlet panel.

Oppgraderinger i flg. rapport:
- Altan fra 2014.
- Enkelte vinduer opplyst fra 2012 og 2014.
- Deler av taktekking fra 2014.
- Innlagt strøm i nyere tid.
- Balkongdør fra 2014.
- Kjøkken fra 2012.
- Fleste innvendige overflater er opplyst ny fra 2014 eller oppmalt i nyere tid.
- Vedovn opplyst fra 2012.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Integrerte hvitevarer. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Spesialrom

Rom med vask har oppvarming via stråleovn på vegg.
Gulv har belegg, vegger og himling har malt panel.
Innredet med dusjkabinett, bio-toalett, servant, varmtvannsbereder
og vanntank. Naturlig avtrekk, ingen tilluft.

Beliggenhet

Fin beliggenhet på en høyde i Nord-Vera med gode sol- og utsiktsforhold Usjenert beliggenhet med flotte turmål, jakt- og fiskemuligheter like utenfor hytta. I fjelldalen Vera er de voldsomme Skjækerfjella aldri langt unna. Det går sti inn i Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark fra Vera. For området rundt Veressjøen, selges et eget fiskekort som administreres av Vera fiskestellsområde. Enkelte av gårdene i Vera leier også ut båt i forbindelse med dette fiskekortet og fiske i Veressjøen.

Fine skiløyper oppkjøres av Vera hytteservice på vinters tid.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring, festeavgift i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Bordkledning på opprinnelig del har begrenset lufting bak kledning.
Stedvis solbleket og oppsprukket maling.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Vinduer med koblet glass har en del oppsrukket kitting og overflatebehandling.
Det er registret et vindu mot nord som mangler omramming og beslag.
Registrert malingsavflassing generelt på enkelte vinduer. Utvendige omrammingsbord
på vinduer er stedvis satt helt ned på beslag, skadeutsatt løsning
med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader.

Utvendig > Dører 
Det er avvik:
Ytterdør og balkongdør tar i karm.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
Det er avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Pipen har ikke feieluke. Åpen peis er brukt til vedlagring.
Eventuell glør fra pipe ved spjeld vil kunne antenne lagret ved i peis.

Innvendig > Innvendige dører  
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Enkelte dører tar i karm.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalett/Vask
Det er avvik:
Rommet mangler tilluft.
Rommet er ikke bygd opp som et våtrom, en evt. lekkasje vil medføre skader.
Ingen sluk i rommet, avløp gjennom gulv. Selger opplyser at toalett har spjeld som ikke fungerer
samt blandebatteri til dusj må skiftes.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.
Anlegget er bygget på egeninnsats.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:
Det er observert enkelte pilarer med betydelig skjevhet.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er avvik:
Det er noe helling av bakkenivå mot pilarer.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
JA, både av faglært og ufaglært/egeninnsats
Firmanavn Elektro nord
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Alle elektriske innstallasjoner

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
JA, har samsvarserklæring

2.3 Er arbeidet byggemeldt?
JA

Boligens areal

Primærrom: 61 kvm, Bruksareal: 61 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Kjøkken, vindfang, gang, toalett/vask, stue, 2 soverom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 2300, Neste regulering av festeavgift er i 2025
Tomten festes av AS Verdalsbruket. Festetiden er 80 år regnet fra 11.3.1974 . Årlig festeavgift utgjør kr 2.300,-. Neste regulering av festeavgiften er år 2025. Festeavtalen ligger vedlagt.

Garasje / Parkering

Parkeringsplass ved Veresvegen, bomlunet. Kr 1575,- faktueres fra Vera hytteservice hvert år pr hyttestand. Felles parkeringsplass ca 300 meter fra hytte.

Byggemåte

Taksert objekt er en fritidsbolig på en etasje oppsatt i 1976.
Hytten er oppført på pilarer. Overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med stålplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Rom ved kjøkken er i dag benyttet som rom med vask.

Adgang til utleie

Kan ikke framleies uten samtykke av hjemmelshaver

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 2 809 pr. år Eiendomsskatt kr. 879,- Feiing/tilsyn kr. 500,- Renovasjon kr. 1 430,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 73 205 pr. 31.12.2020

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsbestemmelser Nord-Vera  og Storlunet, vedatt av Verdal kommunestyret 11.12.2006.
Id 2005010
Delareal 313 m Formål Fritidsbebyggelse
Delareal 387 m Formål Jord- og skogbruk

Reguleringsplaner under arbeid:
Id 2016003
Navn: Revidering Nord Vera Storlunet
Status: Planforslag
Plantype: Detaljregulering

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2004/5651-2/67  Festekontrakt - vilkår  
09.06.2004  festetid: 80 år
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 800
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Kan overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Festetid fra 11.03.1974
Med flere bestemmelser
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Ikke tilknyttet offentlig vann og avløp

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

BRANNVESENET MIDT IKS
Avvik eller anmerkninger som er registrert:
Innvendig skade: Sprekker i skorstein. Skorsteinen har skader i røyk kanalen og skorsteinen
tilfredsstiller derfor ikke lenger kravet om tetthet. Det er store sprekker i skorsteinens
peiskåpe og dette kan rase sammen, Vi anbefaler å rive skorstein.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Nord-Vera 22, 7660, Vuku, Gnr. 200 bnr. 1 Fnr. 24 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0295

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.