Skogn , Gottåsvegen 225

Innholdsrik enebolig med landlig og solrik beliggenhet. Godkjent sokkelleilighet. Dobbelgarasje. Stor tomt

3 290 000

 • Prisantydning:

  3 290 000,-

 • Totalpris:

  3 386 242

Beregnet totalkostnad: 3 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 82 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 290 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 96 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 386 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  161 m²

 • Bruksareal:

  193 m²

 • Oppholdsrom:

  2

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  1973

 • Gårdsnummer:

  69

 • Bruksnummer:

  17

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  285229161

 • Sist endret:

  26.01.2023 14:57

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 73%

  eier sin egen bolig

 • 47%

  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

 • 87%

  har bolig på over 120 kvm

 • 20%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 34%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: bad, vaskerom, gang, vindfang, stue, kjøkken, 3 soverom, toalettrom, trapperom
Sokkel: Vindfang, gang, soverom, gang2, bad, stue, kjøkken, 2 boder, trapperom

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Belegg
Vegger: Malt strie, MDF plater, malt panel, panel og tapet.
Himlinger: Malte himlingsplater, MDF panel og ubehandlet panel

Av påkostninger utført de senere årene nevnesi rapporten:
- Garasje fra 2005
- Taktekking fra 2006.
- Kjøkken i sokkel fra 2015.
- Varmepumpe fra 2011.
- Kjøkken i hoveddel, pusset opp i 2014
- Elbillader fra 2022.

Kjøkken

Kjøkken i 1.etasje er opplyst fra 2014.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap.

Kjøkken i sokkel er opplyst fra 2015.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap.

Bad

Badet i 1.etasje er fra byggeår.
Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromsplater og himling har malte plater.
Innredet med badekar og baderomsinnredning. Naturlig avtrekk, ingen tilluft.
Plastsluk i gulv.

Badet i sokkel er fra 2013.
Rommet har støpt gulv på grunn med gulvvarme.
Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromsplater og himling har panel med spotter.
Innredet med dusjhjørne med foledører, opplegg for vaskemaskin, utslagsvask, veggheng wc og
baderomsinnredning med heldekkende servanttopp. Mekanisk avtrekk, ingen tilluft.
Plastsluk i gulv.

Vaskerom

Vaskerommet i 1. etasje er fra byggeår.
Gulv er belagt med belegg, vegger har malte plater og himling har malte plater.
Innredet med utslagsvask og servant. Naturlig avtrekk, ingen tilluft. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i landlige omgivelser med utsikt mot omkringliggende spredt bebyggelse og bygder. Ca. 14 km. til Levanger sentrum med offentlige kontorer, forretninger, jernbane, etc

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Gjensidige

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Våtrom > Generell > Vaskerom 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Vaskerommet har passert forventet levetid. Påkostninger må kunne forventes.
Det er ingen synlig tettesjikt ved våtsone. Rommet har kun naturlig ventilasjon uten tilluft.
Synlige svellinger i himlingsplater ved ventil.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad  > 1.etasje
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Badet har passert forventet levetid. Kostnader må kunne forventes.
Det er ikke fall på gulv til sluk. Rommet har ikke mekanisk avtrekk, synlige
svellinger på vegger og innredning.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Vinduer 
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Registrert malingsavflassing generelt på enkelte vinduer. Utvendige omrammingsbord
på vinduer er stedvis satt helt ned på beslag, skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk
og påfølgende råteskader. Boligens vinduer vurderes til å være aldringslitt.
Registrert stive og harde pakninger på boligens vinduer.

Utvendig > Dører 
Det er avvik:
Dørene mangler pakninger. Rute i dør har sprekker.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Overflater 
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Lokale skjevheter er registret.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted  
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Feieluke var full ved befaring. Pipeløp er ikke tilgjengelig for innvendig inspeksjon

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik:
Da vegger i all hovedsak er skjult bak utforede vegger eller terreng er ikke konstruksjonen i sin helhet
kontrollert. Utforede og kledd yttervegger i kjellere er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet
med skjulte skader. Det er observert bruk av plast i utforede vegger mot terreng. Fare for magasinering av fukt.
Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for
fuktsøkerinstrumenter ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller omkringliggende områder likevel
være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for at skader oppstår.
Ved søk med kapasitiv fuktindikator ble det registrert forhøyede fuktverdier på nedre del av fritt eksponerte
murvegger. På den tiden huset ble bygd, var det ikke vanlig med fuktsikring mot grunnen. Jordfukt vil
derfor trenge inn. Saltutslag og fuktmerker registrert stedvis på fritt eksponerte flater på grunnmuren innvendig.

Innvendig > Innvendige trapper 
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører  
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad > Sokkel
Det er avvik:
Det er observert svellinger i nedre deler av våtromsplater i våtsone.
Manglende fuge i overgang list og våtomsplater.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad > Sokkel
Det er avvik:
Hjørner i gulvbelegg er tettet med fugemasse. Gulvbelegg på våtrom skal sveises i hjørner.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad > Sokkel 
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Våtrom > Ventilasjon > Bad > Sokkel
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad > Sokkel 
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
Det er observert fuktmerker på tilstøtende vegg mot våtsone. Ingen utslag ved fuktsøk.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for
å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er irr på rør.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold > Drenering 
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at
drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglært
Firmanavn: Elman
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Monterte utestikk til robotklipper og elbil lader juni/aug 22

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
NEI - Usikker på dette

15. Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
JA - Montert august 2022

20. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel eller lignende?
JA

20.1 Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av
bygningsmyndighetene?
JA - Forutsetter at dør til trapperom sperres


TILLEGGSKOMMENTAR
Ledekabel for robotklipper montert av EIK Levanger august 2022.

Boligens areal

Bruksareal: 193 m².
Primærrom: 161 m².
Sekundærrom: 32 m²

Sokkel:
Bruksareal: 93 m².
Primærrom: 64 m².
Sekundærrom: 29 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vindfang, gang, soverom, gang2, bad, stue, kjøkken

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
2 boder, trapperom

1. etasje:
Bruksareal: 100 m².
Primærrom: 97 m².
Sekundærrom: 3 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
1.etasje: bad, vaskerom, gang, vindfang, stue, kjøkken, 3 soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Toalettrom, trapperom
 
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 1 423 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Ved boligen ligger en garasje som er 46 m², bygd i 2005

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje pluss kjeller, oppsatt i 1973.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning, liggende kledning på deler av fasader.
Sperretak med saltakform, tekket med betongstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for 1.etasje den 19.11.1974. Følger vedlagt.
Ferdigattest er utstedet for sokkel den 25.08.1976. Følger vedlagt

Adgang til utleie

Det er adgang til godkjent utleiedel i sokkel. Det gjøres oppmerksom på at det er gjennomgang fra leilighet til hoveddel.
Det er ikke foretatt vurdering om øvrig offentligrettslig regelverk, herunder blant annet forholdet til brann og lydisolasjon er fulgt. Kjøper påtar seg alt ansvar og evt. risiki vedrørende dette.

Oppvarming

Boligen har oppvarmning ved strøm, vedfyring og varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 11 112,21 pr. år Eiendomsskatt kr. 3 404,01 Feiing/tilsyn kr. 615,29 Vann akonto kr. 1 790,25 Vann fastgebyr kr. 1 001,66 Slamanlegg kr. 1 715,- Renovasjon kr. 2 586,-

Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 110 m3.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 434 950 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 565 819 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Delareal 1 424 m² Arealbruk Spredt boligbebyggelse,Nåværende

Offentlige planer

Kommuneplanens arealdel 2022-2040, ID L2021005
Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.02.2022
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 23.03.2022, sak nr. 21/22

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1961/1389-1/67  Rettighet  
10.04.1961 Rettighetshaver:Øvre Skogn Vasslag  
Lnr: 2066041
LEIEAVTALE
Overført fra: 5037-69/4
Gjelder denne registerenheten med flere

2006/1658-2/67  Best. om adkomstrett  
16.02.2006  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:69 Bnr:17  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Vei/vann/avløp

Offentlig vann via private stikkledninger
Slamanlegg

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 79 05 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Gottåsvegen 225, 7620, Skogn, Gnr. 69 bnr. 17 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

72-22-0262

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.