Levanger , Tors veg 16A

Moderne og oppgradert rekkehus med flott sjøutsikt og gode solforhold. Garasje og p-plass. Flere uteplasser.

2 790 000

 • Prisantydning:

  2 790 000,-

 • Totalpris:

  2 868 742

Beregnet totalkostnad: 2 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-)) 7 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 78 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 868 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Rekkehus

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  92 m²

 • Bruksareal:

  92 m²

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  1976

 • Gårdsnummer:

  3

 • Bruksnummer:

  184

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  273712564

 • Sist endret:

  30.09.2022 13:29

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Vindfang, stue, kjøkken
Sokkel: Gang, 2 soverom, bad, vaskerom og et innredet rom som i dag benyttes som soverom. Innredet rom er benevnt som soverom i tilstandsrapport. Rommet er endret fra en bod, og er ikke byggesøkt/godkjent, rommet størrelse tilsier at dette ikke er stort nok for et soverom ihht. m³.

Standard

Overflater innvendig:
Sokkel:
Gulv- Parkett, belegg og flis.
Vegger- Malte plater, MDF- plater og våtromsplater.
Himling- Malte plater.

1. etasje:
Gulv- Parkett og flis.
Vegger- Malte plater.
Himling- Malte plater.

Kjøkken

Kjøkken i 1. etasje er opplyst fra 2012. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass for et kjøleskap. Integrerte hvitevarer.

Bad

Badet i sokkel er opplyst fra byggeåret, noe pusset opp i 2013. Rommet har gulv uten gulvvarme. Oppvarming via stråleovn på vegg. Gulv er belagt med belegg med oppbrett, vegger har våtromsplater og himling har malte plater. Innredet med et dusjkabinett, et gulvmontert wc og en mindre servantinnredning. Mekanisk avtrekk, ingen tilluft. Plastsluk i gulv.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er avvik: Mangelfult fall på gulv fra dør mot sluk, lokalt bra med fall rundt sluken. Svake til middels utslag ved fuktsøk på gulvet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Det er avvik: Foreligger ingen dokumentasjon på oppbygging av badet. Sluk er plassert under kabinett og er ikke kontrollert tilstrekkelig, samme gjelder for områder under og bak dette. (Sluk fra byggeåret). Ikke forskriftsmessig tettet/ sveiset belegg i hjørner, åpent. Videre virker det og være
skjøtet belegg med silikon under kabinett, ikke godkjent løsning. Ingen oppbrett av belegg under terskel.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Det mangler styrt tilluftsventilering.

Vaskerom

Vaskerom er opplyst ved siste salg og være fra 2016. Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis med sokkel, vegger har MDF- plater og himling har malte plater med spotter. Innredet med uttak til vaskemaskin, garderobe, VVB og en innredning med vask. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk fra byggeåret i gulv.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom 
Det er avvik: MDF er uegnet materiale på våtrom. Vil få skader ved fuktbelastning eller høy fuktighet. Ikke tettet rundt avløp inn i vegg.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom 
Det er avvik: Sluk er plassert under innredning, ikke tilstrekkelig kontrollert. Sluken er fra byggeåret. Foreligger ingen dokumentasjon på oppbygging av tettesjikt.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i et etablert boligfelt på Nesset. Ca. 2-2,5 km. til Levanger sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc. Utsikt mot omkringliggende bebyggelse og bygder.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker. Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Ut i fra opplysninger motatt fra selger har Tors veg en velforening hvor det betales inn 750,- to ganger i året, totalt kr.1 500,- pr år. Dette dekker brøyting og strøing på vinter samt. gressklipping på fellesarealer om sommeren. Det avholdes også en frivillig dugnad én gang pr. år for å rydde og rake fellesarealer.

Forsikring

Frende Polisenummer: 747208

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Det er avvik:
Alder på ca. 20 år er oppnådd, kort restlevetid.
Ingen kasser på gavl, tekking lagt opp mot liggende bordkledning med et overgangsbeslag.
Tekking sammenhengende med tilstøtende nabobygg.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Noe bulker i renner/kummer og slitasje.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Oppsprukket kledning.
Mangler smådyrsperre i gavl. Ingen kasse etablert utover gavl, utsetter kledningen
ekstra for vær og vind. Noe åpne tverrskjøter på liggende kledning.
Alder på 46 år er oppnådd.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft  
Det er avvik:
Fuktmerker ved luftehatt, tørt ved befaring. Spor etter mus eller lignende.
Ikke brannskille ihht. dagens krav. Ikke klem på vindsperre i gavl av asfaltplater.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik:
Utslag ved fuktsøk på gulv i sokkel på bad og forhøyede verdier på gulvet i soverom ut mot terreng.
Da vegger i all hovedsak er skjult bak utforede vegger eller terreng er ikke konstruksjonen i sin helhet
kontrollert. Utforede og kledd yttervegger i kjellere er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet
med skjulte skader. Ingen målbare eller visuelle tegn til skader, men det kan likevel ikke utelukkes.
Piggmålinger med elektrode i utforet vegg mot terreng via påboret hull viser verdier opp mot 11 %.
Dette betraktes som tørt trevirke. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent.
Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for
fuktsøkerinstrumenter / fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller
omkringliggende områder likevel være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for at skader
oppstår. Tilstansdgrad settes ihht. bemerkede forhold og risikokonstruksjon.

Innvendig > Innvendige trapper 
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom 
Det er avvik:
MDF er uegnet materiale på våtrom.
Vil få skader ved fuktbelastning eller høy fuktighet.
Ikke tettet rundt avløp inn i vegg.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom 
Det er avvik:
Sluk er plassert under innredning, ikke tilstrekkelig kontrollert.
Sluken er fra byggeåret. Foreligger ingen dokumentasjon på oppbygging av
tettesjikt.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er avvik:
Mangelfult fall på gulv fra dør mot sluk, lokalt bra med fall rundt sluken.
Svake til middels utslag ved fuktsøk på gulvet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Det er avvik:
Foreligger ingen dokumentasjon på oppbygging av badet.
Sluk er plassert under kabinett og er ikke kontrollert
tilstrekkelig, samme gjelder for områder under og bak dette. (Sluk fra byggeåret).
Ikke forskriftsmessig tettet/ sveiset belegg i hjørner, åpent. Videre virker det og være
skjøtet belegg med silikon under kabinett, ikke godkjent løsning.
Ingen oppbrett av belegg under terskel.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Det mangler styrt tilluftsventilering.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Sikringsskap er plassert på vaskerom. Inneholder automatsikringer og måler.

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Mangler klemlist. Utslag ved fuktsøk med kapasitiv fuktindikator på gulv
i sokkel, forholdet kan også være sammenfallende med kapillæroppsug fra grunnen.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er avvik:
Bratt terreng ved parkeringsplass og ned til hage, singel fra gårdsplass vil rase ned på plenområde.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Det er avvik:
Alder over 25 år er oppnådd. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats
Firmanavn: T- rør og eiternes el instalasjon
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Vaskerom: flislagt gulv og nye plater, rør i rør system (på hele leiligheten). nytt elektrisk, flislegging er gjort på dugnad av faglært. tømrerarbeid er egeninnsats.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: membran på gulv. sluk mansjett med sluk forhøyer.

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært / egeninnstats.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: bygget ny terrasse i 2016. laget tak mellom terrasser. renovert ute bod med ny bordkledning og
tak i 2017\18. etterisolert ,med 15 cm isolasjon i himling/ på loftet.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun faglært.
Firmanavn: Eiternes el instalasjon og Elman AS
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Skiftet nesten hele el-anlegget i hele leiligheten bortsett fra noen småting på kjøkkenet.
Montert ny kurs til luft til luft varmepumpe. Utført av Elman AS, februar 2021.

Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
Ja. Dokumentasjon fra eiternes el instalasjon og Elman as.

Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
Ja. Ny gangveg nordsivegen.

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja. Er satt inn godkjennt rømningsvindu i det minste rommet i underetasje.

Noe av informasjon i egenerklæringen er hentet fra tidligere eier.

Boligens areal

Primærrom: 92 kvm, Bruksareal: 92 kvm

Sokkel:
Bruksareal: 46 m².
Primærrom: 46 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Gang, 2 soveorm, bad, vaskerom og innredet rom.

1. etasje:
Bruksareal: 46 m².
Primærrom: 46 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vindfang, stue, kjøkken

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 122 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt som er opparbeidet og beplantet med plen, belegningsstein og buskvekster.

Uteboden som er oppført går over tomtegrensen og ligger på tomten til realsameie. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.
Hver av hjemmelshaverne har en ideell andel på 1/23 av gnr. 3 bnr. 152 i Levanger, som er et fellesareale.

Garasje / Parkering

Boligen disponerer 2-3 biloppstillingsplasser utenfor boligen, i tillegg til garasje.

Byggemåte

Taksert objekt er en seksjon i et rekkehus på en etasje pluss sokkel, opplyst oppsatt i 1976.
Bygget har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner,
utvendig kledd med liggende kledning og noe stående kledning.
Sperretak med saltakform, tekket med shingel.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 31.10.1976.  Følger vedlagt.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm, vedfyring og en luft til luft varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Kommunale avgifter

Kr. 13 284,85 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 806,- Feiing kr. 874,99 Vann akonto kr. 1 562,40 Vann fastgebyr kr. 1 001,66 Avløp akonto kr. 2 542,80 Avløp fastgebyr kr. 1 500,- Renovasjon kr. 3 997,50

Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann og avløp er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 96 m3.

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 477 437 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 718 771 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Regulert til boligbebyggelse.
Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030. Bestemmelser og retningslinjer, datert 01.03.2018, sist revidert vår 22. Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 16.10.2019, sak nr. 56/19. Delareal 122 m² Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1976/10528-1/67  Rettigheter iflg. skjøte  
07.10.1976  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

0/903789-1/67  Opprettelse av realsameie  
Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:5037 Gnr:3 Bnr:152  1/23

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Martine.Green@partners.no eller SMS: 46 87 38 88 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av boligen. Byggegodkjente tegninger er utydelig, men det er opprinnelig 3 rom der vaskerom er i dag. I tillegg er innredet rom opprinnelig byggesøkt som bod. Rommet er benevnt som soverom i tilstandsrapport. Rommet er ikke byggesøkt/godkjent, og rommets størrelse tilsier at dette ikke er stort nok for et soverom ihht. m³. Kjøper påtar seg evt. risiko både for fremtidig fortsatt bruk og evt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Tors veg 16A, 7602, Levanger, Gnr. 3 bnr. 184 i Levanger kommune

Det er opprettet et realsameie i Gnr:3, Bnr:152 med ideell andel: 1/23

Oppdragsnummer

72-22-0222

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.