Vuku , Ulvillvegen 302

Godt vedlikeholdt enebolig med garasje. Stor tomt. Bad fra 2020.

1 990 000

 • Prisantydning:

  1 990 000,-

 • Totalpris:

  2 053 742

Beregnet totalkostnad: 1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 63 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 053 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  126 m²

 • Bruksareal:

  204 m²

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  1978

 • Gårdsnummer:

  149

 • Bruksnummer:

  14

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  274019335

 • Sist endret:

  30.09.2022 08:35

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Stue, bad, gang, kjøkken, wc, 2 soverom, garasje
Sokkel: Vaskerom, gang, annet, soverom, 3 boder

Standard

Overflater innvendig:
1. etasje:
Gulv- Laminat, belegg og parkett
Vegger- Mdf-plater, malte plater og panel.
Himling- Malte takplater.

Oppgraderinger i flg rapport:
- Nyere innvendige dører.
- Bad fra 2020.
- Varmtvannstank fra 2018.
- Kjøkken fra 2013
- Oppgradert toalettrom i 2020.
- Taktekking fra 2015.

Kjøkken

Kjøkken er opplyst fra 2013.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Integrerte hvitevarer. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Bad

Badet i 1. etasje er opplyst fra 2020.
Rommet har gulvvarme. Gulv er belagt med belegg, vegger har
våtromsplater og himling har Mdf-panel med spotter.
Innredet med dusjhjørne og baderomsinnredning med heldekkende servanttopp.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Vaskerom

Vaskerommet i sokkel har gulvvarme. Avslått ved befaring.
Gulv med belegg, vegger har malte plater og himling har malte takplater
Innredet med uttak for vaskemaskin, utslagsvask og varmtvannsbereder.
Naturlig avtrekk, ingen tilluft. Plastsluk i gulv.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Generell > Vaskerom 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Vaskerommet harpassert forventet levetid.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Beliggenhet

Eiendom beliggende i Ulvilla, ca. 19,5 km fra Verdal sentrum med offentlige kontorer, banker,
forretninger, jernbane, etc. Ca. 5 km til nærbutikk, bensinstasjon/ bilverksted, barne- og ungdomsskole, barnehage samt idrettanlegg i bygdesentrum Vuku.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 71778444

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er observert sprekker og skjevheter på støpt gulv i sokkel.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Vaskerom 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
Vaskerommet harpassert forventet levetid.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.
Det ble ikke målt skadelige fuktverdier i takkonstruksjon.
Det er observert en del ekskrementer fra mus på kryploft.

Utvendig > Vinduer - Sokkel
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Manglende rekkverk ved trapp til terrasse. Det er observert noe avskallinger
og enkelte skjeve pilarer.

Innvendig > Overflater garasje 
Det er avvik:
Etternittplater inneholder asbest. Eternitt inneholder asbest som er et spesialavfall.

Innvendig > Overflater Sokkel 
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Kostnader vedrørende oppgradering av uinnredet rom må påregnes.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Lokale skjevheter og knirk er registrert.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist
fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.
Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg
mot terreng viser verdier opp mot 21 %. Dette betraktes som fuktig trevirke.
Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent.
Ved søk med kapasitiv fuktindikator ble det registrert forhøyede fuktverdier på nedre del av
fritt eksponerte murvegger.

Innvendig > Innvendige trapper 
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Boligen har noe eldre installasjon i sokkel. Anbefaler en el-kontroll.

Tomteforhold > Byggegrunn 
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er montert en improvisert støtte mot grunnmur
grunnet jordtrykk på vegg. Dette er å betrakte som en midlertidig løsning.
Anbefaler en utvidet kontroll av grunnmur.

Tomteforhold > Septiktank 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader?
Ja - Kommentar: Klemring sluk vaskerom ikke ok. Plate på mark.
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
Ja, kun faglært Firmanavn: Enes og Olsen, Comfort S-Rør. Sturla Holmlimo på elektriske instalasjoner.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Enes og Olsen på gulv. S-Rør på røropplegg. S. Holmlimo på el. Plater montert av ansatt i Kvernmo. Utført i 2020.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja. Firmanavn Enes og Olsen. S-Rør.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Enes og Olsen på gulvbelegg. S-Rør byttet sluk. Utført i 2020.
2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
Ja - Kommentar Dokumentasjon på gulv, rør og el. finnes
4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun faglært. Firmanavn S-Rør Verdal.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Nytt rør i rør opplegg ordnet av S-Rør i 2020.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
underetasje/kjeller?
Ja - Kommentar Markpress på mur i kjeller.
7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller
lignende?
Ja - Kommentar Ny mur mot øst etter setningsskader.
9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
Ja -Kommentar: Har vært tilfeller av mus inne i boligen.
12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært / egeninnstats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Nytt yttertak og nye vindu i 2015. Utført av Trond Svartås.
13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14.
Ja, kun faglært Firmanavn Lundsmo AS
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Sikringsskap byttet av Bjørn Harald Lundsvoll ca. 2010.
13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
Ja - Kommentar: Det finnes.

Boligens areal

Bruksareal: 204 m².
Primærrom: 126 m².
Sekundærrom: 78 m²

Sokkel:
Bruksareal: 89 m².
Primærrom: 29 m².
Sekundærrom: 60 m².  Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vaskerom,  gang, annet, soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
3 boder

1. etasje:
Bruksareal: 115 m².
Primærrom: 97 m².
Sekundærrom: 18 m².  Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, bad, gang, kjøkken, wc, 2 soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Garasje

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 1 327 kvm, Eierform: Eiet tomt
Gjør oppmerksom på at eneboligen er oppført over tomtegrensen til gnr 149 bnr 1.

Garasje / Parkering

Ja / Ja

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje pluss sokkel, oppsatt i 1978.
Boligen har grunnmur av lettklinkerblokker og overbygning av trekonstruksjoner,
utvendig kledd med tømmermannskledning, liggende kledning på deler av
fasader. Sperretak med saltakform, tekket med stålplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 11.07.1978 for eneboligen. Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på garasjen.
 I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.
Dokumentet følger vedlagt.
Det gjøres oppmerksom på at det er avvik på byggegodkjente tegninger og dagens bruk. Det gjelder soverom i kjeller. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med varmepumpe og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 9 098,46 pr. år Eiendomsskatt kr. 2 198,01 Feiing kr. 715,- Vann akonto kr. 934,20 Vann fastgebyr kr. 1 249,99 Renovasjon kr. 2 586,26 Slamanlegg kr. 1 415,-

Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann og avløp er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 54 m3.

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 436 818 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 572 546 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11, med Id 2008008
Delareal 920 m Arealbruk Spredt boligbebyggelse,Framtidig
Delareal 920 m KPHensynsonenavn H310_20, KPFare Ras- og skredfare

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1986/11844-1/67  Best. om adkomstrett  
03.10.1986  rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:149 Bnr:15  
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Tilkoblet offentlig vann via privatestikkledninger
Slamanlegg

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Sissel.asvoll@partners.no eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som er opplyst i prospektet. Interessenter oppfordres til å foreta en grundig besiktigelse av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Ulvillvegen 302, 7660, Vuku, Gnr. 149 bnr. 14 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0212

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.