Framverran / Mosvik , Vestviknesset 43

Koselig hytte med idyllisk beliggenhet med utsikt mot sjøen. Nærhet til badeplass og småbåthavn. Båtplass medfølger.

1 200 000

 • Prisantydning:

  1 200 000,-

 • Totalpris:

  1 242 242

Beregnet totalkostnad: 1 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 1 000,- (Transport festekontrakt kjøper) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 30 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 200 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 42 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 242 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  74 m²

 • Bruksareal:

  76 m²

 • Antall rom:

  3

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1990

 • Gårdsnummer:

  352

 • Bruksnummer:

  1

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  273233994

 • Sist endret:

  30.09.2022 11:18

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Hytta inneholder:
Vindfang, gang, kjøkken, stue, 2 soverom, wc, bad, bod

Ved hytten er det et anneks med soverom og bod.

Standard

Hytta har vært gjenstand for jevnlig vedlikehold, og fremstår med fin standard

Overflater innvendig:

Gulv: Belegg, lakkert furugulv, teppegulv og laminat.
Vegger: Malt panel og MDF- plater.
Himling: Panel.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap.
kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik: Ved enkel funksjonskontroll er det registrert ulyd fra
vifte og begrenset kapasiet på ventilator.

Bad

Fritidsboligen har et rom som er innredet med dusjkabinett og en servant.
Rommet har ikke innlagt vann.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Bad
Det er avvik: Rommet mangler ventilering. Rommet er ikke bygd opp som et våtrom,
en evt. lekkasje vil medføre skader. Ingen sluk i rommet, avløp gjennom gulv fra kabinett. .

Toalettrom med biotoalett. Rommet har gulv med belegg, vegger belagt med malt panel og malt panel i himling. Oppvarming via panelovn på vegg.

Beliggenhet

Hytta ligger fint til, godt skjermet for innsyn. Fint turterreng like utenfor hytteveggen, og kort gangavstand både til badeplass og småbåthavn. På vinteren finnes det oppkjørte skispor i nærheten.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker. Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Løpende utgifter pr. år:
Brøyting vedlikehold kr. 1 000,-
Strøm pumpehuset kr. 300,-
Marinaen kr. 2 000,-
Brannvesnet Midt kr. 336,-
Vestviknesset Veg- og Hytteforening kr. 2 000,- 

Beløpene kan være noe variable fra år til år.

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 80199592

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag 
Takrenner har punktvise lekkasjer. Flere takrenner et tett av vegetasjon.
Manglende beslag fra takplater til takrenne ved utebod.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik: Vinduer fra byggeår har enkelte innvendige
avskallinger og begynnende svertesopp.

Utvendig > Dører 
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Det er avvik: Balkongdør fra 2010 tar i karm. Dører fra byggeår har harde/slitte pakninger.
 
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Pipe og ildsted  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Lås på sotluke er løs.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Rommet har ingen ventilering utover luftespalte på vindu.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik: Ved enkel funksjonskontroll er det registrert ulyd fra
vifte og begrenset kapasiet på ventilator.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Bad
Det er avvik: Rommet mangler ventilering. Rommet er ikke bygd opp som et våtrom,
en evt. lekkasje vil medføre skader. Ingen sluk i rommet, avløp gjennom gulv fra kabinett. .

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, både av faglært og ufaglært/egeninnsats.
Lagt tak - Torbjørn Ringstad. Faglært men på dugnad.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Lagt nytt tak ca. 2012. Lagt over det gamle. Tak tilbygg 2017.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Stikkprøvekontroll av Tensio i 2021.

Boligens areal

Bruksareal: 76 m².
Primærrom: 74 m².
Sekundærrom: 2 m²

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vindfang, gang, kjøkken, stue, 2 soveorm, wc, bad

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt. Tomta er naturtomt.
Festeavgift: 1900,- pr. år. Neste regulering av festeavgift: 2030. Reguleres i henhold til konsumprisindeks. Grunneier: Frode Brattaker.

Parkering

Parkering like ved hytta.

Byggemåte

Taksert objekt er en fritidsbolig på en etasje med anneks, oppsatt i 1990.
Hytten har tilbygd stue fra nyere tid. Hytten er oppført på pilarer og overbygning av
trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning.
Sperretak med saltakform, tekket med takpapp og stålplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på tilbygg og anneks, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

Oppvarming

Hytten har oppvarming ved panelovner og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Kommunale avgifter

Kr. 4 586 pr. år Eiendomsskatt kr. 2 656,- Feiing kr. 500,- Renovasjon kr. 1 430,-

Eiendomsskatt

Det er i Inderøy kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 125 074 pr. 31.12.2020

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsplan for Vestviknes, plan-ID 2017007, vedtatt 22.03.2019. Eiendommen ligger i LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Det gjøres oppmerksom på at det er flere tomter i området og at interessenter må ta høyde for at det kan komme opp flere fritidsboliger i området.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Biotoalett. Sommervann kobles på pumpehuset som ligger i nærheten. Når det er avkoblet, kan du fysisk inn i pumpehuset for å hente vann te hytta.
Privat vei. Grunneier (Brattaker) er ansvarlig for vedlikehold av vei frem til bommen. Fra bommen og videre inn i hyttefeltet er det hytteforeningen som er ansvarlig for vedlikehold.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Inventar kan medfølge etter avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Martine.Green@partners.no eller SMS: 46 87 38 88 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av boligen. Opprinnelig "Vask" er nå benyttet som bod. Og opprinnelig "Bod" er i dag benyttet som vask/bad. Det er ikke søkt bruksendring til kommunen. Kjøper påtar seg evt. risiko både for fremtidig fortsatt bruk og evt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mottatt tegninger fra komuunen på tilbygg, men det er bekreftet at det er godkjent tilbygg opptill 14 kvm.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vestviknesset 43, 7690, Mosvik, Gnr. 352 bnr. 1 Fnr. 14 i Inderøy kommune

Oppdragsnummer

72-22-0173

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.