Dønna , Skeissjøen 88

Enebolig på Skei med båtplass i småbåthavn. Stor tomt.

1 100 000

 • Prisantydning:

  1 100 000,-

 • Totalpris:

  1 138 742

Beregnet totalkostnad: 1 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 38 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 138 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  79 m²

 • Bruksareal:

  97 m²

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1951

 • Gårdsnummer:

  1

 • Bruksnummer:

  20

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  265482698

 • Sist endret:

  11.01.2023 09:36

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
Loft: Gang, 2 soverom
1.etasje: Vindfang, hall m/trapp, stue, kjøkken, plassbygde skap i vindfang
Kjeller: Bad/vaskerom, kontor, gang, gang 2, 2 boder.

På eiendommen er det også oppført en garasje.
Det medfølger også en båtplass på Thorsvik småbåthavn. Uteligger er 6 m og det kan ligge båter på ca  25/27 fot på plassen.

Standard

Overflater innvendig:
Loftetasje: Vinylbelegg på gulv, malte plater på vegger og himling.
1 etasje: Tregulv i stue, vinylbelegg på øvrige rom, malte plater og malt tapet på vegger og
malte plater og malt papp i himlinger.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med malte fronter og skrog, laminat benkeplate med rustfritt
benkebeslag med utslagsvask. Det er installert komfyr og kjøleskap.
Det er ikke noe avtrekksanlegg på kjøkken.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken  
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Bad

Bad med ukjent alder, perginol belegg på gulv, malt panel på vegger og himling.
Rommet er utstyrt med dusj på vegg, toalett, servant og opplegg for vaskemaskin.
Jernsluk. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende
konstruksjoner som er av betong.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Generell > Bad/vaskerom 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Det er trepanel i dusjsone på badet og det ble registret fukt der.
Kostnadsestimat : Over 300 000

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk
mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig til like ved Skeisvatnet og har grense mot vatnet på noen meter i nordende av tomten.
Det er ca 10 minutters kjøring til Solfjellsjøen med butikker og ca 25 minutter til fergekaiet på Bjørn.
Den store, skogbevokste og inngjerdede, villmakstomta ligger åpent til mot syd fra huset med have foran. Mot nord går tomta ned mot Skeisvatnet med flott usikt mot vest nord og øst. I Skeisvatnet finnes både ørret og rør, og laks som går opp fra havet i en 80 meter lang elv. Fiske kan avtales med en nær nabo som også er grunneier. Jaktkort selges både fra Dønnagården og Dønna jeger og fiskeforening.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Gjensidige

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Taktekking 
Utvendige beslag har utettheter.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Det er enkelte steiner som er løse og skadet, det er også en del grodd på
steinen og det er lekkasje ved pipen.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Vinduer 
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er
vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er liten avstand fra vinduer i kjeller ned til terreng og det er ikke tilfredsstillende
tettet rundt vinduer på utside.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller,
det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt
hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det er liten frihøyde i trappeløp Det er ikke montert rekkverk.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold 
Brannslukkingsapparat fra 1990 må byttes
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold > Drenering 
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Terrengforhold 
Terreng faller inn mot bygning.
Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan
Eiendommen ligger i et område markert med marin leire i henhold til kartportalen NVE
Terrenget har stedvis litt fall inn mot grunnmur.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag 
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på
hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Takstige for adkomst til pipe er ikke av godkjent type. Det er ikke montert takrenner og snøfangere.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendig > Dører 
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er ikke montert beslag under døren.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Utvendig > Utvendige trapper 
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Overflater 
Det er påvist andre avvik:
Belegget på loftetasjen har luftlommer. Normale bruksmerker på overflatene for øvrig.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger
i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til
lav"" aktsomhetsgrad
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig > Pipe og ildsted 
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
Pipa har rennemerker etter sotvann. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
Det mangler plate på gulv i stue, avstand fra sotluke til brennbart materialer er for liten.
Det er sotvann på gulv i kjeller.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Enkelte dører tar i karm og trenger justering.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Det elektriske anlegget er sikret med skrusikringer, 25A hovedsikring, 1 stk 20
og 2 stk 10A kurser. Anlegget er lagt som åpent anlegg.
Det anbefales på generelt grunnlag og anleggets alder at det blir kontrollert av fagkyndig
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er fuktmerker flere
steder på bordtroen og det ble registrert fukt i bordtro ved pipegjennomføringen
og i himling ved pipe.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Byggegrunn 
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Tilleggskommentar: Kraftledning øver eigendommen i østre hjørnet.

Boligens areal

Bruksareal (BRA): 97 m²
Primærareal (P-rom): 79 m6
Sekundærareal (S-rom): 18 m²

Kjeller:
Bruksareal: 34 m².
Primærrom: 17 m².
Sekundærrom: 17 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad/vaskerom, kontor, gang, gang 2

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
2 boder

1. etasje:
Bruksareal: 41 x m².
Primærrom: 40 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vindfang, hall m/trapp, stue, kjøkken

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Plassbygde skap i vindfang

Loft:
Bruksareal: 22 m².
Primærrom: 22 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Gang, 2 soverom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Adkomst til øya ved hjelp av ferge fra Solfjellsjøen i Dønna kommune. Gode reiseforbindelser for langtveifarende ved å benytte fly til/fra Stokka lufthavn og ferge videre fra Sandenssjøen til Dønna.

Tomt

Areal: 2 981 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Garasje med enkel normal standard på ca 40 m² bygd i 2000

Byggemåte

Utvendig kledt med liggende malt bordkledning.
Taket er tekket med skifer

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedovn

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 8 966,84 pr. år Eiendomsskatt kr. 820,- Feiing/tilsyn ildsted og pipe kr. 752,- Abonnementsgebyr vann kr. 1 828,- Vann forbruk stiplert 110 m² kr. 1 680,- Salmtømmeavgift kr. 1 544,- Tilsynsgebyr privat avløp kr. 764,- Renovasjon kr. 1 578,84

Eiendomsskatt

Det er i Dønna kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 183 088 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 659 117 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017-2021
Planid: 1827 2014001
Bestemmelser datert: 26.6.2015
Dato for siste revisjon: 8.11.2017

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1951/300813-2/71  Bestemmelse om gjerde  
24.05.1951 

1957/990709-1/71  Elektriske kraftlinjer  
15.06.1957  Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL

Vei/vann/avløp

Offenglig vann via private stikkledninger
Privat avløp og tilknyttet privat vei

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 22 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt
.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Skeissjøen 88, 8820, Dønna, Gnr. 1 bnr. 20 i Dønna kommune

Oppdragsnummer

72-22-0143

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.