Helgådal , Helgådalsvegen 1062

Enebolig med garasje i landlige omgivelser. Umiddelbar nærhet til fine turområder for jakt, fiske og friluftsliv.

1 150 000

 • Prisantydning:

  1 150 000,-

 • Totalpris:

  1 192 742

Beregnet totalkostnad: 1 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 42 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 192 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  167 m²

 • Bruksareal:

  189 m²

 • Soverom:

  6

 • Byggeår:

  1983

 • Gårdsnummer:

  186

 • Bruksnummer:

  8

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  273929535

 • Sist endret:

  02.01.2023 14:26

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen innholder følgende rom:
1.etasje: Stue, bad, wc, gang, 3 soverom, kjøkken, trapperom
Kjeller: 3 soverom(ikke byggegodkjent), kjellerstue(ikke byggegodkjent), wc

Standard

Kjeller:
Gulv- Betonggulv og tregulv.
Vegger- Panel og mur.
Himling- Panel.

1. etasje:
Gulv- Gulvbelegg.
Vegger- Panel og tapet.
Himling- Folierte takplater.

Kjøkken

Kjøkken i 1.etasje er antatt fra byggeår.
På gulv er det gulvbelegg, vegger har tapet og i himling er det malte takplater.
Flis på vegg over benker. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte
fronter. Laminat benkeplater med nedfelt oppvaskbeslag i stål.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap.
Mekanisk avtrekksvifte over kokeplass.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist at overflater har noe skader. Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.

Bad

Badet i 1.etasje er fra byggeår.
Senere oppgradert med nye våtromsplater, baderomsinnredning og dusjkabinett i 2011.
Rommet har gulvvarme. Avslått ved befaring. Gulv er belagt med gulvbelegg, vegger har
våtromsplater og himling har folierte takplater Innredet med dusjkabinett og opplegg for
vaskemaskin. innredning med foliert skrog, glatte fronter og heldekkende servanttopp.
Naturlig avtrekk med tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.
 
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Generell > Bad 
Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav.
Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Vaskrom

Vaskerommet i kjeller er antatt fra byggeår.
Gulv av betong ,vegger har plater og himling har panel.
Innredet med vannpumpe, varmtvannsbereder og utslagsvask.
Naturlig avtrekk og plastsluk i gulv. Ønskes rommet oppgradert til dagens standard
til våtrom må kostnader påregnes.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Generell > Annet rom med sluk
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på
annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Beliggenhet

Eiendom beliggende i Helgådal like sør for Sjækerfossen ca. 10 km til Vuku og 25 km fra Verdal sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger,jernbane og butikker. Ca 7,8 km til Volden, Helgådal montssoriskole.
Fine turområder like i nærheten. Blantannet populære Rautun. Elva Helgåa(lakseførende) ligger rett over vegen for eiendommen. Bjartan skianlegg med oppskjørte lysløyper og slalombakke med heistrekk like i nærheten. Anlegget har også skytterbane.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Fremtind Forsikring

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Piggmålinger i taksperrer viser 18 %.
Stedvis svertesopp på taktro. Noe manglende lufting langs raft, dette kan medføre
kondensproblemer og isdannelser langs raft.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt
hulltaking. Det er registrert fuktskjolder/fuktskader på overflater.
Da vegger i all hovedsak er skjult bak utforede vegger eller terreng er ikke konstruksjonen i sin
helhet kontrollert. Utforede og kledd yttervegger i kjellere er erfaringsmessig en risikokonstruksjon,
ofte beheftet med skjulte skader. Ingen målbare tegn til skader, men det kan likevel ikke utelukkes.
Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg mot terreng viser verdier opp mot 15 %.
Dette betraktes som grenseverdier mot fuktig trevirke. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i
vektprosent.
Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere
former for fuktsøkerinstrumenter / fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader,
kan konstruksjonen eller omkringliggende områder likevel være påført skader.
Årsaken er at det er svært små marginer for at skader oppstår.
Ved søk med kapasitiv fuktindikator ble det registrert forhøyede fuktverdier på nedre del av fritt
eksponerte murvegger. Saltutslag og fuktmerker registrert stedvis på fritt
eksponerte flater på grunnmuren innvendig.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600
krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Registret at toalettet er løst.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Det er påvist at det drypper/lekker fra avløpsrør/skjøter.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Improviserte koblinger.
Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold 
Skader på brannvarslere.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Generell > Bad 
Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav.
Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Annet rom med sluk
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på
annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag 
Takrenner har punktvise lekkasjer.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.

Utvendig > Vinduer 
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Registrert malingsavflassing generelt på enkelte
vinduer. Boligens vinduer har nådd forventet levetid. Utskiftninger må påregnes .

Utvendig > Dører 
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Det er registrert harde pakninger på balkongdører.
Dørvrider på balkongdør fra soverom har en brekasje.

Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Overflater 
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er avvik:
Enkelte dører har behov for justering.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist at overflater har noe skader.
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Gulvmontert wc er montert på en sponplate.
Denne er noe løs og anbefaler å utbedre forholdet.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tomteforhold > Drenering 
Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Innsiden av grunnmuren har misfarging.

Tomteforhold > Septiktank 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
Anbefaler en nærmere kontroll av septiktank.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja - Kommentar: Fukt i vegg bak badekar før oppussing. Belegg på vegg ble fjernet (ikke tegn til fukt) og lagt våtromsplater ved oppussing.
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats - Kommentar: Ikke firma
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Våtromsplater, og installering av dusjkabinett og servant ble gjort ca 2011. Våtromsplater ble montert av faglært snekker Torgeir Nessemo. Ufaglært monterte servant og dusjkabinett til eksisterende røropplegg.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja - Kommentar: Noe fukt på vaskerom kjeller etter lekkasje på vannpumpe.
9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
Ja - Kommentar: Det har vært mus på loft og i kjeller. Er ingen tegn til mus nå såvidt selger er bekjent.
12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats - Kommentar: Ikke firma
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:  Ny terrasse ble bygget av faglært snekker og eier 2000tallet
13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun faglært
Firmanavn: Elman
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Installasjon av varmepumpe ca 2011
16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?
Ja - Kommentar: Huset ble bygd på dugnad på 80-tallet - flere av de involverte er faglærte snekkere.
21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Nei - Kommentar: Kjeller og loft ble oppført samtidig med huset
25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Ja - Kommentar: Det er egen kloakk og brønn til huset. Nabohusene har samme opplegg.
Gulv i stue ble lagt av Enes og Olsen (etter 2010).
28. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som: rotter,
mus, maur eller lignende?
Ja - Kommentar: Mus på loft og i kjeller ved enkelte tidspunkt. Mange år siden. Ikke kjent med at det er mus i hus Per dags dato.

Boligens areal

Bruksareal: 189 m².
Primærrom: 167 m².
Sekundærom: 22 m²

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 91 m².
Primærrom: 70 m².
Sekundærrom: 22 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 2 soverom, kjellerstue, wc

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
3 boder, annet rom med sluk

1. etasje:
Bruksareal: 98 m².
Primærrom: 97 m².
Sekundærom: 1 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, bad, wc, gang, 3 soverom, kjøkken, trapperom

Følgende rom er oppgitt som sekunærrom:
Kott

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 1 153 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Ved boligen ligger også en garasje.
Garasjen har støpt gulv med yttervegger av trevirke som er kledd med
trekledning. Saltak som er tekket med ståltak. Adkomst via to porter.
Garasjen har sterk slitasjegrad og påkostninger må forventes.
Garasjens bruksareal er på ca. 60 m². Byggeår 1988

Byggemåte

Boligen har grunnmur av lettklinkerblokker og overbygning
av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning.
Sperretak med valmtak, tekket med profilerte takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse kun for boligen den 10.05.1982.  Følger vedlagt.
I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Gjør oppmerksom på at det er avvik mellom byggegodkjente tegninger og dagens bruk. Det gjelder soverom og stue i kjeller. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med luft til luft varmepumpe, strøm og vedfyring

Boligen har en elementpipe.
Sotluke er plassert i kjeller.
Boligen har installert en vedovn på stue i 1etasje.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 6 692 pr. år Feiing kr. 750,- Eiendomsskatt kr. 1526,- Renovasjon kr. 2756,- Slamanlegg kr. 1660,-

Eiendomsskatt

Det er i Verdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 492 090 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 771 523 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11, med ID 2008008
Delareal 1 152 m².  Arealbruk Spredt boligbebyggelse,Framtidig

Planlegging av kommuneplanens arealdel med Id 2022001 er igangsatt

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1982/6684-3/67  Bestemmelse om veg  
22.07.1982  rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:186 Bnr:9  

1982/6685-3/67  Bestemmelse om veg  
22.07.1982  rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:186 Bnr:10

Rettigheter i eiendomsrett

1982/6683-2/67  Bestemmelse om veg  
22.07.1982   rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:186 Bnr:8  
Med flere bestemmelser
 
1982/6683-3/67  Bestemmelse om vannrett  
22.07.1982  rettighetshaver:Knr:5038 Gnr:186 Bnr:8

Vei/vann/avløp

Privat vann/avløp/veg
Eiendommen har vannforsyning fra egen brønn på eiendommen eller i området og avløp via septiktank.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Senger i kjeller

Kommentarer fra selger:
Oppgradering av 3 soverom i hovedetasje med ny tapet og maling er gjennomført juli/august 2022. Kvistmaling (ett strøk)+ 2 strøk maling av furupanel og kalkmaling på vegger over brystpanel i stue er gjennomført august/september 2022.
Bytte av lamper i stue september 2022.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Helgådalsvegen 1062, 7660, Vuku, Gnr. 186 bnr. 8 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-22-0014

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.