Oppdal , Nedre Vangstunet 3

Leilighet rett ved stolheisen i Vangslia. Åtte sengeplasser. Egen parkeringsplass og gjesteparkering

2 250 000

 • Prisantydning:

  2 250 000,-

 • Totalpris:

  2 307 592

 • Fellesutgifter:

  450,-

Beregnet totalkostnad: 2 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 57 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 307 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  51 m²

 • Bruksareal:

  53 m²

 • Bruttoareal:

  55 m²

 • Byggeår:

  1998

 • Modernisert:

  2018

 • Gårdsnummer:

  271

 • Bruksnummer:

  96

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  243871425

 • Sist endret:

  27.09.2022 11:55

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Meget praktisk og godt utnyttet leilighet ved alpinbakken i Vangslia.
Eiendommen ligger rett nedenfor påstigningen til den splitter nye stolheisen i Vangslia.
Egen merket parkeringsplass samt andel i felles parkering. Åtte sengeplasser. Fiber.

Eiendommen inneholder følgende:
1. etasje: Gang, stue/spisestue, kjøkken, bad, tre soverom og bod.

For øvrig: Overbygd inngangsparti/terrasse.

Standard

Opplysninger fra bygningssakskyndig:
1. etasje:
- Gang: Malt panel med åser i himling. Panel på vegger. Skifergulv. Varme i gulv.
- Stue/spisestue:  Malt panel med åser i himling. Malt panel på vegger. Tregulv. Peis, Fibersentral. Feieluke. Opplegg for tv.
- Kjøkken: Malt panel med åser i himling. Malt panel på vegger. Tregulv. Kjøkkeninnredning i tre med laminert benkeplate og nedfelt oppvaskkum. Flis over benkeplate og lys under overskap. Komfyr. Mikrobølgeovn. Kjøl og fryseskap. Vannmåler og Hovedkrane vann i underskap. Mekanisk avtrekk.
- Bad: Malt panel med åser i himling. Flis på vegger og gulv. Varme i gulv. Dusj, Wc. Servant med over og underskap. Lys over speil. Opplegg for vaskemaskin. Ventil.
- Soverom 1: Malt panel med åser i himling. Panel på vegger Tregulv. Plassbygd skap. Panelovn. Familiekøye.
- Soverom 2: Malt panel med åser i himling. Panel på vegger Tregulv. Plassbygd skap. Panelovn. Familiekøye.
- Soverom 3: Malt panel med åser i himling. Panel på vegger Tregulv. Plassbygd skap. Panelovn. Køyeseng.
- Bod: Malt panel med åser i himling. Panel på vegger. Betonggulv. Sikringsskap. Hyller.

BYGNINGSDELER MED TG2:
Vinduer/dører
Vannledninger
Varmtvannsbereder
Bad

Det er installert fiber inn i leiligheten.

Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte

Kjøkken

TG2:
TG3:

Bad

TG2:
TG3:

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Vangslia ca. 3 kvm vest for Oppdal sentrum. Eiendommen ligger i et område med spredt bolig og fritidsbebyggelse. Området heller mot sør med panoramautsikt mot øst, sør og vest.

Eiendommen har meget god beliggenhet, rett nedenfor dalstasjonen og "Solheisen" i Vangslia skisenter. Her kan en ta skiene på nakken å gå opp - for så å returnere til huset uten å ta av seg alpinskiene. Sør og vest  for eiendommen ligger den preparerte langrennsløypa som forbinder løypenettet fra Grytdalen i øst til Gjevilvassdalen i vest. Fra eiendommen har en altså direkte adkomst til hovedløypenettet. Ut over dette er det fine tur og rekreasjonsmuligheter i nærområdet.

Felleskostnader

450 pr. mnd. Felleskostnadene inkluderer forsikring av bygg, innkjøp av div til dugnad, styrelederhonnorar

Løpende kostnader

Eiendommen har følgende løpende kostnader pr. år:
- Festeavgift: ca. kr. 650,-
- Kommunale avgifter: ca. kr. 6.500,-
- Feie- og tilsynsavgift: ca. kr. 640,-
- Sameieutgifter/forsikring bygg ca. kr. 5.400,-
- Brøyting og strøing: ca. kr. 800,-*
- Strøm: ca. kr. 10.000,-**

* Brøyting og strøing av felles vei har i de senere årene vært fordelt slik at bygget Vangstunet 3 betaler 3 andeler av den totale kostnaden med brøyting i området. Hver av de 6 leilighetene betaler da en halv andel.
** Avgiften er beregnet ut i fra et gjennomsnitt av tilsvarende eiendommer på Oppdal. Beløpet vil variere ut i fra hvor mye eiendommen benyttes.

Megler gjør oppmerksom på at denne informasjonen er basert på selgers opplysninger og er ikke kontrollert noe utover dette. Megler gjør oppmerksom på at eiendommens løpende kostnader vil variere ut i fra individuelle leverandøravtaler samt beboers behov og forbruk

Sameie

Sameie: Presterødalléen 13 Eierseksjonssameie, Orgnr: 925794384

Kopier av vedtekter, budsjett, regnskap og Protokoll fra årsmøtet i for 2020 kan fås ved henvendelse til megler.

Det betales ikke månedlige/årlige felleskostnader ut over at sameierne innbetaler til felleskonto for å ha midler til å dekke utgifter som sameiet måtte ha.
Sameiet besørger og bekoster felles vedlikehold av bygg (maling osv.) etterhvert som de utføres. Hver leilighet betaler da sin andel av disse omkostningen når de utføres.

Det avholdes to dugnader i året hvor hver enkelt eier i bygget deltar (klipping av gress, rydding osv.).

Pr. i dag fordeles utgiftene til brøyting og veivedlikehold til hver oppsitter. Det er igangsatt en prosess med å stifte et formelt veilag for veiene Øvre og Nedre Vangstunet.

Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling

Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overdragelse.

Dyrehold er tillatt iht. sameiet/borettslagets husordensregler.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Ja / Nei

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Vinduer/dører
Enkelte vinduer og dører har behov for justering

Vannledninger
Vannrør fra byggeåret har nådd en alder og skder/lekkasjer kan oppstå.
Anbefalte tiltak: montere vannstopper i kjøkkenskap som er tiltak for skadebegrensning om det skulle oppstå lekkasjer

Varmtvannsbereder
Det gjøres oppmerksom på alder på bereder samt plassering av denn
Anbefalte tiltak: Oppgradering av bereder innen kort tid

Bad
Observerte sprekker i flis vurderes å være av eldre dato. Normalt kommer disse rett etter byggeår, og da gjerne de første 1-2 årene. Det
anbefales likevel å følge med på utviklingen for å avdekke om det fortsatt er en negativ utvikling.

Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Ingen symptom på svikt ble registrert. TG 2 er satt fordi at bygningsdelen har nådd over halvparten av normal brukstid.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Avtrekk fra rommet er lite effektiv.

Anbefalte tiltak:
Med tanke på badets alder anbefales det å etablere et tett dusjkabinett med kontrollert avrenning til sluk for å begrense belastningen med
fritt vann på gulv og vegger. Dette i påvente av oppgradering av badet.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
1.  Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader?
Ja:  Kommentar Sprekk i flis på bad

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, både av faglært og ufaglærtegeninnsats. Firmanavn Anders Hoel
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Kjettingtakrenner og vannsprut inn mot tømmerknutene på fremsiden hadde ska
det disse. Sameiet leide inn endreprenør for å reparere knutene og installere
takrenner. Usikker på årstall. I 2022 ble en mindre skade på en av stolpene i fremkant
av bygget utbedret av en av eierne i sameiet. Skaden fremstår som å ha oppstått
pga at det samlet seg vann oppå stolpen

18. Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak
som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
Ja. Det vil bli med tiden bli oppført fritidsbebyggelse på tomt vest for bygget.

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Ja. Det foreligger ikke - men dette er heller ikke uvanlig for fritidsbebyggelse oppført i
dette tidsrommet på Oppdal

25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare,
tinglyste forhold eller private avtaler)?
Ja. For endel år siden(før 2014) ble terrenget bak bygget arrondert for avrenning for å
unngå at det ble stående vann på bakken bak bygget ved vårløsningen. Dette
var et forebyggende tiltak.
Eiendommen ligger innenfor faresone: H310 Faresone for jord- og flomskred.

Eier har selv ikke bebodd/benyttet eiendommen og har begrenset kjennskap til denne.
Badet og kjøkkenet er fra byggeår. Terrassebord ved inngangsparti er slitt

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Bruksareal: 53 m².
Primærrom: 51 m².
Sekundærrom: 2 m²

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vindfang, stue, kjøkken, bad og 3 soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

1.etasje: ca. 53 kvm bruksareal.

Følgende rom inngår i primærareal:
Gang, stue/spisestue, kjøkken, bad og tre soverom.

Adkomst

Fra Oppdal sentrum følg R70 vestover ca. 2,7 km. ta avkjøring mot Vangslia skisenter og følg vegen oppover bakken ca. 800 meter til avkjøring skiltet "Vangstunet" på høyre side. Følg denne veien ned bakken. Leiligheten ligger da på venstre side. Parkeringsplass er skiltet "E".

Tomt

Felles festet tomt. Det foreligger målebrev datert 18.04.2001.  Tomten er for det meste opparbeidet med plen. Gruset biloppstillingsplass. 

Fremfester: Oppdal Turistutvikling AS
Festeavgift kr: 650,-
Grunneier: Oppdal Kommune

Garasje / Parkering

Egen merket biloppstillingsplass nedenfor leiligheten samt liten felles biloppstillingsplass i felleskap med øvrige beboere. Felles biloppstillingsplass har parkering for ca. 2 biler.

Byggemåte

For informasjon om byggemåte, se vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ifølge opplysninger fra Oppdal kommune foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Dette er heller ikke uvanlig for eiendommer oppført på denne tiden. Ta gjerne kontakt med megler for mer informasjon.

I følge Oppdal kommune foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. I Oppdal kommune ble det ikke utstedt ferdigattester for fritidsboliger som det ble søkt om før 01.01.97, da nye regler om ansvarsforhold ble innført. Før dette tidspunkt var det bygningsmyndigheten som skulle foreta ferdigbefaring av bygg, og gi ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Pga. avstander og antall fritidsboliger, ble det ikke ansett som hensiktsmessig og nødvendig å foreta slik ferdigbefaring på fritidsboliger. Mangel av ferdigattest for fritidsboliger som det er søkt om før 01.01.1997 vil ikke bli gjenstand for noen ulovlighetsoppfølging fra bygningsmyndigheten i Oppdal.

Adgang til utleie

Eiendommen er pr i dag utleid til MOWI ASA. Leiekontrakten ble inngått 23.06.2009 med Marine Harvest Norway AS. Kontrakten reguleres med 100% av KPI. . Avtalen er senere fornyet og er på 3 mnd gjensidig oppsigelse. Årlig leie (2021) er på ca. kr 104.000,-. Det er ikke stilt garanti/depositum. For informasjon om leieforhold/betingelser kontakt megler

Oppvarming

Elektrisk (panelovner samt varme i gulv) samt ved (peis med innsats i stue).

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 4 963 pr. år De kommunale avgiftene dekker eiendomsskatt, vann, avløp og avfallsgebyr. I tillegg påløper det et feie og tilsynsgebyr på kr 640,-

Eiendomsskatt

Det er i Oppdal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 024 870 pr. 31.12.19 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen ligger under reguleringsbestemmelsene i tilknytning til reguleringsplanen for Vangslia-Garåa, Delområde Vangslia. Opprettet av fylkesmannen i forbindelse med stadfesting 05.02.1985

Eiendommen ligger innenfor et område som er markert oransje (fritidsbebyggelse) i kommuneplanens arealdel.

Eiendommen ligger innenfor et område skravert med nedslagsfelt drikkevann.

Eiendommen ligger innenfor faresone: H310 Faresone for jord- og flomskred

Offentlige planer

I juni 2017 mottok sameiet nabovarsel på en planlagt utbygging med fire bygg på tomten vest for bygget. I september forelå det svar fra Oppdal kommune hvor kommunen returnerte søknaden på grunn av mangler. Det er deretter søkt på nytt men selger er usikker på om tiltaket er søkt på nytt eller godkjent. Kjøper må påberegne at det på sikt vil komme bebyggelse på tomt vest for bygget.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Vei: Privat vei.
Vann: Offentlig vann.
Avløp: Offentlig avløp

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Sissel.asvoll@partners.no eller SMS: 40 62 99 61 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

En av selgerne er eiendomsmegler- og styremedlem i sameiet.

Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsenAlle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Fra 01.01.2022 endres avhendingsloven slik at det ikke lengre er adgang til å selge "as is" til forbrukerkjøper. Dette innebærer at alle forhold som ikke fremgår av ny tilstandsrapport vil kunne utgjøre en mangel. Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave og tilstandsrapport.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Nedre Vangstunet 3, 7340, Oppdal, Gnr. 271 bnr. 96 snr. 5 Fnr. 3 i Oppdal kommune
Ideell andel av sameiet: 631/4034

Oppdragsnummer

72-21-0285

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.