Vuku , Veresvegen 1452

Fin hytte ved Veresvatnet. Umiddelbar nærhet til flotte naturopplevelser. Eiet tomt. Ta kontakt for visning!

790 000

 • Prisantydning:

  790 000,-

 • Totalpris:

  824 742

Beregnet totalkostnad: 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,-)) 13 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 34 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 824 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  60 m²

 • Bruksareal:

  64 m²

 • Antall rom:

  2

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1963

 • Gårdsnummer:

  196

 • Bruksnummer:

  8

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  232667535

 • Sist endret:

  03.11.2023 13:56

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Standard

Fritidsboligen er oppsatt ca 1963 med tilbygg antatt 1998, oppført i hht. den byggeskikk og de forskrifter som var gjeldene på
byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne
boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et avvik i forhold til dagens krav og standard.
De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.
Av vesentlige forhold registrert på besiktigelsen nevnes følgende:
- vann som står undfer selve hytta
- det er ikke montert takrenner på tak med torv
- delvis manglende takrenner på tak med pappshingel mot nord
- mosegrodd og slitt pappshingel mot nord
- hyttedel mot vest har seget ca 80 mm mot nord/vest
- trapp bygget av delvis stein, jernbanesviller og impregnert trapp mot øst mangler rekkver.

HOVEDKONKLUSJON
Normalt velholdt eiendom. Overflater bærer noe preg av alder og bruks slitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr.
oppgradering og oppussing.

Overflater, generelt: Innvendige overflater har golv med lakkert tregolv og parkett på toalettrom.
Vegger med ubehandlet panel, malt laftet tømmer, ubehandlet laftet tømmer
Himlinger med ubehandlet trepanel panel. Hovedhimling har høvlet synlig rundstokker.

Direkte fundamentering: Fundamentering med kreosotsøyler og store steiner. Det er lagret organiske materialer i krypkjeller, under hytte, dette begrenser inspeksjon. Materialrester, flis og lignende organiske materialer bør fjernes fra kryperommet for å unngå vekst av mikroorganismer. Noe skjevhet på enkelte søyler. Tydelig sig på hyttedel mot nord/vest. Tilstandsgrad satt ut fra observasjoner. TG2.

Yttervegger av laftet tømmer trekonstruksjoner fra byggeåret. Bindingsverk på delen med entre` mot øst og sammenbygget del med boder og toalettrom. Yttervegger på del mot øst av bindingsverk, antatt med 100 mm isolasjon og utvendig stående
bordkledning. Boder er uisolert.

Fritidsboligen har i all hovedsak åpningsvinduer av typen koblavinduer med integrerte sprosser,
antatt fra de respektive byggeår. Malt utvendig og ubehandlet overflater på innsiden. Ett vindu i hovedhytta har en ødelagt haspe. TG2.

Dør til soveromsdel. toalettrom og bod mot øst tar i karm og har behov for justeringer. Slarke i låskasse og vrider på disse dørene, vanskelig og låse opp og igjen. Innerdører er ikke anbefalt og bruke som ytterdører. Ytterdører til hovedhytte gis TG 1. Samlet tilstandsgrad satt ut fra observasjoner og bruk av innderører som ytterdører. TG2.
Taktekking og membraner: Det gjøres oppmerksom på at taktekking kun er inspisert fra bakkenivå. Fuktopptrekk og antydning til mosegro på vindskier og dekkbord mot sør. Pappshingel er værslitt og mosegrodd mot nord, registrerer antydning til revner og blærer. Tekkingen er moden for fornying, må påregnes utskiftet i løpet av relativt kort tid. Mosegrodd og værslitt forkantbord på tak med torv. Takstige mangler sikring til pipe. Kommenterte forhold gis TG 3. Tilstandsgrad er gitt ut fra observasjoner og alder.

Trapper og ramper:
Utvendig trapp opp til hytte mangler rekkverk, noe glatte og mosegrodde trinn. Impregnerte trapper har værslitte trinn.
Kommenterte impregnerte trappetrinn gis TG 2 pga værslittasje. Samlet tilstandsgrad gis ut fra manglende rekkverk og glatte trinn opp til hytte. TG3.

For lav høyde på rekkverk på alle verandaene. (krav 90 cm). Malingslitasje på rekkverk samt verandagulv er værslitt mot sør og øst.
Verandadekkesom er takoverbygget gis TG 1. Tilstandsgrad gis ut fra observasjoner og lavt rekkverk. TG2.

Tilfeldig kontroll av horisontalplanet på stuegolv hyttedel mot øst viser et avvik på 40mm. Varierende avvik. Tilfeldig kontroll av horisontalplanet på golv hyttedel mot vest viser et avvik på 80 mm. Hyttedel heller mot nord/vest. Parkettgulv på rom med snurredas blir mye nedtrykket ved belastning, tydelig skjevhet i golvkonstruksjon. Tilstandsgrad er satt ut fra målinger og oppservasjoner. TG2.

Manglende røykvarsler gis TG 2.


Beliggenhet

Fritidsbolig beliggende på nordsiden av Veresvatnet i Vera. Umiddelbar nærhet til flott natur sommer som vinter. Ca. 58 km med bil fra Verdal sentrum, med offentlige kontorer og etc. Ca. 42 km til nærbutikk i Vuku sentrum.

Bebyggelse

På eiendommen ligger en fritidsbolig i 1 etasje. Hovedinngang mot øst. Biingang mot vest. Tilbygget hyttedel med inngang mot øst. Sammenbygget boder og toalettrom med egne dører mot sør.

Areal

Bruksareal (BRA):  64 m²
Primærareal (P-rom):  60 m²
Sekundærareal (S-rom): 4 m²

Følgende rom inngår i primærareal:
Entré, stue med kjøkkenløsning, toalettrom, soverom

Følgende rom inngår i sekundærareal:
3 boder

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Tomten

Naturtomt med utsikt ut over Veressjøen og omkringliggende fjell.

Parkering

Parkering etter avtale med grunneier.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 82 493,- pr 31.12.2019

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 3 134 pr. år Feiing kr. 1000,- Eiendomsskatt kr. 736,- Renovasjon kr. 1398,-

Faste løpende kostnader

Medlemskap i Nord Vera Hytteforening, kontingent kr 200,- pr/år og løypekjøring kr 350,-. I tillegg kommer brøyting ved Vera Hytteservice - kr 950,- pr hytte og fakturering pr/time etter endt sesong.

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker. Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.
Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Reguleringsmessige forhold

Reguleringsbestemmelser til
REGULERINGSPLAN FOR VÆREN NORDRE,
gnr. 196 bnr. 2, 6 og 8 i Verdal
Planident: 2007007
Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte 26.03.2007, sak 15/07
Formål Fritidsbebyggelse

Overtakelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Lov om hvitvasking

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Fastpris på oppdraget, kr. 79.000,- + takst og boligselgerforsikring

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.