Bakketun , Volhaugvegen 62 B

Halvpart av tomannsbolig med leilighet i 2.etg.

2 300 000

 • Prisantydning:

  2 300 000,-

 • Totalpris:

  2 358 842

Beregnet totalkostnad: 2 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-)) -------------------------------------------------------- 58 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 358 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  153 m²

 • Bruksareal:

  163 m²

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  5

 • Byggeår:

  1964

 • Gårdsnummer:

  18

 • Bruksnummer:

  411

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  273865675

 • Sist endret:

  30.09.2022 08:25

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Stue, gang, kjøkken, soverom
Leilighet, 2.etasje: 2 soverom, stue, kjøkken, bad, wc
Kjeller: 2 innredet rom som i dag benyttes som soverom(ikke godkjent rømmingsvei), bad, wc, 2 boder.

Standard

Overflater innvendig:
Kjeller:
Gulv- Laminat og belegg.
Vegger- Panel og malte plater
Himling- Panel.

1. etasje:
Gulv- Laminat og belegg.
Vegger-Mdf- plater og malt panel.
Himling-Malt panel.

Leilighet:
Gulv- Laminat
Vegger- Mdf-plater.
Himling- Malte plater.

Oppgraderinger i følge rapporten:
- Flere overflater er ny eller oppmalt i nyere tid.
- Oppgradert bad i kjeller, opplyst i 2018.
- Oppgradert toalettrom i 2016.
- Nyere vindu på soverom.
- Kjøkken i leilighet fra 2012.

Kjøkken

Kjøkken i 1.etasje med folierte skrog og glatte fronter.
Laminat benkeplater og benkeplate med heldekkende oppvaskbeslag.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap.
Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.


Kjøkken i leilighet er opplyst fra 2012.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
Improvisert utbedring av avløp under vask. Armatur er løst.
Avskalling og svellinger er observert på benkeplate.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik: Avtrekksvifte er løs.

Bad

Badet i kjeller har ukjent alder.
Opplyses at badet ble oppgradert i 2018 med nytt gulv oppmalte overflater og baderomsinnredning.
Oppvarming via panelovn på vegg. Gulv er belagt med belegg, vegger har malt mur
og panel. himling har malt panel. Innredet med utslagsvask, varmtvannstank,
dusjkabinett, opplegg for vaskemaskin og servant. Mekanisk avtrekk, ingen tilluft.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført.
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
membran/tettesjikt/klemring. Det er ikke synlig belegg under bereder, samt ingenbelegg rundt sluk.
Ukontrollert vannutstrømning vil medføre påfølgende skader. Bemerker at gulv og vegger har begrenset tilkomst
bak kabinett/innredning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Badet i leilighet har ukjent alder.
Oppgradert med nytt gulv og oppmalte vegger i nyere tid.
Gulv er belagt med flis, vegger og himling har malte plater.
Innredet med badekar, servant og opplegg for vaskemaskin.
Mekanisk avtrekk.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er registrert synlige tegn på fukt-/råteskader.
Under badekar er vegger fuktpåkjente samt utslag ved fuktsøk ved dusjarmatur og gulv.
Ufagmessig gjennomføring av rørføringer inn til badet.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført.
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Beliggenhet

Boligen ligger i Verdal kommune på Bakketun, ca. 0,7 km fra sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, butikk etc.
1 km. til barne / ungdomsskole og Videregåendeskole.
Nærhet til barnehage.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Ytterdør leilighet 
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom,
usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.
Det er benyttet flere stikkontakter på samme kurs i leilighet.
Dette kan medføre en overbelastning og økt brannfare.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad i kjeller
Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført.
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
membran/tettesjikt/klemring. Det er ikke synlig belegg under bereder, samt ingenbelegg rundt sluk.
Ukontrollert vannutstrømning vil medføre påfølgende skader. Bemerker at gulv og vegger har begrenset tilkomst
bak kabinett/innredning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad i leilighet
Det er registrert synlige tegn på fukt-/råteskader.
Under badekar er vegger fuktpåkjente samt utslag ved fuktsøk ved dusjarmatur og gulv.
Ufagmessig gjennomføring av rørføringer inn til badet.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad i leilighet
Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført.
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Det er avvik:
Taktekking er besiktiget fra bakkenivå med de begrensninger dette medfører. Taktekkingen
inneholder asbest. Til opplysning kan det medføre store kostnader ved sanering av taktekkingen,
eternittskifer inneholder asbest som er et spesialavfall. Fuktopptrukket / råteskader i vindskier
og dekkbord registrert.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det er manglende snøfangere på hele taket. Stedvis rustdannelser i enkelte renner/nedløp er
observert. Pipehatt har større avskallinger.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer 
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Registrert malingsavflassing generelt på enkelte
vinduer. Utvendige omrammingsbord på vinduer er stedvis satt helt ned på beslag, skadeutsatt løsning
med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Flere av boligens vinduer har passert forventet levetid.

Utvendig > Dører 
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng
Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist
fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer.
Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
Da vegger i all hovedsak er skjult bak utforede vegger eller terreng er ikke konstruksjonen i sin helhet
kontrollert. Utforede og kledd yttervegger i kjellere er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet
med skjulte skader. Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg mot terreng viser verdier opp mot 20 %. Dette
betraktes som fuktig trevirke. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent.
Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for fuktsøkerinstrumenter /
fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller omkringliggende områder likevel
være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for at skader oppstår. Ved søk med kapasitiv fuktindikator ble det registrert
forhøyede fuktverdier på nedre del av fritt eksponerte murvegger. På den tiden huset ble bygd, var det ikke
vanlig med fuktsikring mot grunnen. Jordfukt vil derfor trenge inn. Saltutslag og fuktmerker registrert stedvis på fritt
eksponerte flater på grunnmuren innvendig.

Innvendig > Innvendige trapper 
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 
Det er påvist synlige fuktskader på overflater. Synlige svellinger på murvegg og utslag ved fuktsøk.
Panelovn er montert for nært servant.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 
Det er avvik:
Det er observert ufagmessig utføresle på vann og avløp til innredning på badet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til
sluk. Det er observert stående vann på gulv under badekar. Utslag ved fuktsøk på gulv.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad  
Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Badekar er rustskadet.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad 
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
Improvisert utbedring av avløp under vask. Armatur er løst.
Avskalling og svellinger er observert på benkeplate.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik:
Avtrekksvifte er løs.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600
krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Vurdering er basert på alder.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse,
men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tomteforhold > Byggegrunn 
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Det er registrert løs puss på muroverflater.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
enn 25 mm. Det er registrert knirk i gulvet.

Boligens areal

Bruksareal: 163 m².
Primærrom: 153 m².
Sekunærrom: 10 m²

kjeller:
Bruksareal: 54 m².
Primærrom: 44 m².
Sekunærrom: 10 m².  Følgende rom er oppgitt som primærrom:
2 soverom, bad, wc

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
2 boder

1. etasje:
Bruksareal: 57 m².
Primærrom: 57 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, gang, kjøkken, soverom

Leilighet 2. etasje:
Bruksareal: 52 m².
Primærrom: 52 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
2 soverom, stue, kjøkken, bad, wc

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering ved inngangsparti

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss leilighet, oppsatt i 1964.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner,
utvendig kledd med tømmermannskledning.
Sperretak med saltakform, tekket med eternittskifer.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger byggegodkjente tegninger av boligen i kommunens arkiver.
Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Boligen har registrert kun en boenhet. Ingen egen utleiedel. Eier har forøvrig leid ut 2.etg over lengre tid.

Oppvarming

Boligen har elektrisk oppvarming og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 23 453,51 pr. år Eiendomsskatt kr. 2 581,- Vann 151/180 m² kr. 4 301,25 Vann fastgebyr kr. 1 250,- Avløp 151-180 m² kr. 7 717,50 Avløp fastgebyr kr. 1 250,- Renovasjon kr. 6 353,76

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 573 878 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 065 961 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030
Bestemmelser og retningslinjer, datert 02.01.2016, sist revidert iht. mindre endring 21.09.2021.
Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den 29.05.2017, sak nr. 45/17.
Delareal 779 m² Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2004/12013-1/67  Seksjonering  
25.11.2004  opprettet seksjoner: snr: 1
formål: Bolig
sameiebrøk: 1/2

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det er ikke opprettet et sameie. Kjøper overtar ansvar og risiko vedrørende dette.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Volhaugvegen 62 B, 7650, Verdal, Gnr. 18 bnr. 411 snr. 1 i Verdal kommune

Oppdragsnummer

72-19-0343

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Verdal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.