Bamberg , Jacob Schives veg 25

Lekker, moderne og omfattende oppusset enebolig. Godkjent utleieleilighet. Panoramautsikt og gode solforhold. Garasje.

7 350 000

 • Prisantydning:

  7 350 000,-

 • Totalpris:

  7 550 142

Beregnet totalkostnad: 7 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 183 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 350 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 200 142,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 550 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  170 m²

 • Bruksareal:

  189 m²

 • Soverom:

  5

 • Byggeår:

  1970

 • Gårdsnummer:

  2

 • Bruksnummer:

  150

 • Energimerking:

  B

 • Finnkode:

  317863140

 • Sist endret:

  04.09.2023 11:00

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 83%

  eier sin egen bolig

 • 77%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 60%

  har bolig på over 120 kvm

 • 13%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 31%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
1. etasje: Kjøkken, bad, toalettrom, stue, gang og 2. stk soverom.
Sokkel: Kjøkken, bad, 3. stk soverom, entrè, vindfang, gang, teknisk rom og 2. stk boder.

Ved boligen er det også en garasje.

Standard

Opplysninger git av byggesakskyndig:
Vedlikeholdt eiendom som er vesentlig påkostet de siste årene. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15- 40 år.

Innvendige overflater:
Gulv: Laminat, flis og betong.
Vegger: Malte plater, sparklede og malte gipsplater, våtromsplater, behandlet panel, mur, rupanel, ubehandlet OSB- plater og flis.
Himlinger: Himlingsplater, sparklede og malte gipsplater og rupanel

Godt vedlikeholdte overflater, boligen er vesentlig pusset opp den siste tiden. Enkelte eldre overflater som i bod, Tek. rom er ikke helt sluttført.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i et etablert boligfelt på Nesset. Kort veg inn til Levanger sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc.
Utsikt mot omkringliggende bebyggelse og bygder.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: En del fuktmerker på sperrer og undertak. Tørt ved befaring og opplyses stammer fra før ny tekking ble etablert. Ingen lufting langs raft, øker faren for kondensering.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Det er avvik: Eldre sinkbeslag og gulvkonstruksjon.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik: Utslag ved fuktsøk på fritt eksponerte gulv og nedre del av vegger, raskt avtagende opp på vegger. På den tiden huset ble bygd, var det ikke vanlig med fuktsikring mot grunnen. Jordfukt vil derfor trenge inn, dette selv om ny drenering er etablert. Utforede og kledd yttervegger i kjellere er
erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet med skjulte skader. Ingen målbare eller visuelle tegn til skader, men det kan likevel ikke utelukkes. Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg mot terreng viser verdier opp mot 14,7 %. Dette betraktes som tørt trevirke, men ligger i
grenseland mot det som betraktes som trevirke med fuktighet. Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for fuktsøkerinstrumenter / fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller omkringliggende områder likevel være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for at skader oppstår. Tilstandsgrad settes iht. bemerkede forhold og
risikokonstruksjon.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Fra flatt til svakt fall på gulvet utenfor nedsenket.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Gjelder eldre avløpsrør.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Mindre riss.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren. Dette er ikke opprettholdt alle steder.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik: Alder over 25 år er oppnådd på vann og avløp ut til offentlig påkoblingspunkt. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
"Ja, kun faglært. Snåsa Snekkerservice, RørTek, NTE. Bad hovedetasje ferdigstilt ca november 2020. Revet og bygget opp fra bunnen. Ny støp,
varmekabler, alt av el og rør. arbeidet i sin helhet utført av fagfolk. Bad underetasje ferdigstilt ca november 21. bygget fra bunnen av overnevnte firma."

Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
"Ja. Snåsa snekkerservice AS. RørTek. Alt er skiftet. Tettesjikt/membran Snåsa snekkerservice, rørarbeid RørTek."

Pkt. 2.2: Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
"Ja. Våtromsdokumentasjon og bilder i boligmappa"

Pkt. 2.3: Er arbeidet byggemeldt?
"Ja. Arbeidet er byggemeldt og godkjent."

Pkt. 4: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
"Ja, kun faglært. Rørtak. Nytt rør i rør, og etablert nye vannrør. Ny hovedvannledning. Byttet avløp der rørlegger vurderte det hensiktsmessig."

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
"Nei, ny drenering utført av firma høsten 2020."

Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
"Ja. Noen overfladiske sprekker i murpuss på bod i utleiedel og teknisk."

Pkt. 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, både av faglært og ufaglært/ egeninnsats. Snåsa Snekkerservice. Nytt tak (Dekra classic kullsort) november 2021, etterisolert og ny bordkledning (Møre royal Concise, Setersvart) desember 2021. Garasje ferdigstilt 2023. terrassebord av møre royal grå, sotet glassrekkverk fra Arnøy/møre royal setersort spiler."

Pkt. 13: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja, kun faglært. Blikk og ventilasjon. NTE/ Elman. Installert balansert ventilasjon. Alt av El-anlegg nytt fra 2020-2023."

Pkt. 13.1: Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
"Ja. Se dokument i boligmappa datert 14. desember 2022 av NTE."

Pkt. 14: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja. Ble utført eltilsyn i siste fase av renovering men før ferdigstillelse. Datert 16.05.2022. «Ikke funnet feil eller mangler»."

Pkt. 15: Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
"Ja. Utenfor hovedinngang"

Pkt. 20: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel eller lignende?
"Ja"

Pkt. 20.1: Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av bygningsmyndighetene?
"Ja. Godkjent utleiedel"

Pkt. 21: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
"Ja. Bruksendring i kjeller er byggesøkt og godkjent."

Pkt. 21.1: Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
"Ja. Bruksendring i kjeller er byggesøkt og godkjent."

Pkt. 23: Kjenner du til om det er foretatt radonmåling?
"Ja. Målt til 21 Bq/m3, under tiltaksgrense på 100Bq/m3."

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 170 kvm, Bruksareal: 189 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 88 m².
Primærrom: 88 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken, bad, toalettrom, stue, gang og 2. stk soverom.

Sokkel:
Bruksareal: 101 m².
Primærrom: 82 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Kjøkken, bad, 3. stk soverom, entrè, vindfang og gang.
Sekundærrom: 19 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Teknisk rom og 2. stk boder.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 834 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt samt i garasje ved boligen.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje pluss sokkel. Boligen har grunnmur med overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med stående trekledning. Sperretak med saltakform, tekket med takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på bolighuset datert 29.05.1970.

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på bruksendringer i bolighuset eller garasjen.
Plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm, vedfyring og en luft til luft varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter B

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 19 869,62 pr. år Feiing/ tilsyn: Kr. 875,- Vann fastgebyr: kr. 1 280,- Vann akonto: Kr. 3 027,98,- Avløp fastgebyr: Kr. 1 625,- Avløp akonto: Kr. 3 757,65,- Eiendomsskatt (2022): Kr. 3 924,99,- Renovasjon (ekstern leverandør): Kr. 5 379,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 616 441 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 219 188 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.
Plankart med planbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

Kommunedelplan, Levanger sentrum.
Plan id: L2013007.
Ikrafttredelse: 16.10.2019.
Delareal: 834m².
Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Jacob Schives veg 25, 7603, Levanger, Gnr. 2 bnr. 150 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0116

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.