Vulusjøen. , Vulusjøvegen 981

Trivelig og innholdsrik hytte fra 1998/2010. Meget god beliggenhet i feltet med skiløyper rett ved. Gode solforhold.

2 850 000

 • Prisantydning:

  2 850 000,-

 • Totalpris:

  2 939 227

Beregnet totalkostnad: 2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 585,- (Tinglysning av festekontrakt) 3 500,- (Gebyr for overføring av festekontrakt) 12 550,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 89 227,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 939 227,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  84 m²

 • Bruksareal:

  90 m²

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  1998

 • Gårdsnummer:

  372

 • Bruksnummer:

  1

 • Energimerking:

  D

 • Finnkode:

  316643951

 • Sist endret:

  24.08.2023 08:20

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Hytta inneholder følgende rom:
Kjøkken, bad, vindfang, stue, gang, 4. stk soverom, bod og mulddo.

I tillegg er det et uthus på ca. 10m².

Standard

Informasjon gitt av byggesakskyndig:

Hytte fra 1997-98 med et tilbygg i 2010. Bygningsdeler og overflater har normal preg av alder og brukslitasjer. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15- 40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

Innvendige overflater:
Gulv: Tregulv og flis.
Vegger: MDF- plater, våtromsplater, panel og villmarkspanel.
Himlinger: Himlingsplater og panel.

Godt vedlikeholdte overflater. Normal alders og brukslitasjer som må kunne forventes etter bruk over tid. Stedvis økende på tregulv.

Beliggenhet

Hytteeiendom beliggende i et flott hytteområde, nært Vulusjøen i Heståsdalen i Levanger kommune. Avstand fra Levanger sentrum er ca. 20 - 25 km, med adkomst via Okkenhaug og privat bomveg merket Skallstuggu. Avgift for passering av bom for enkelttur m/personbil.

Hytteeiendommen ligger sentralt til i utfartsområde for Levanger og omegn både sommer og vinter. Felles parkeringsplass på sommers tid, et stykke opp til hytten fra parkering via en sti. Felles parkering like ved Skallstuggu på vinters tid.
Utsikt mot omkringliggende bygder/fjell.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter og festeavgift. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

I tillegg er man forpliktet til å være med i Munkebyvola hytte- eierforening, med en årskontigent på kr. 1 000,- Beløpet blir bestemt på årsmøtet som er på våren.

Forsikring

Fremtind forsikring Polisenummer: 19275289

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Noe mose på tekkingen. Svertesopp registrert på taktro inne i
overbygget/vedlager. Ved befaring ble det registrert en liten lekkasje inn på kryploftet over vindfanget/doet. Dette er utvendig tettet med masse etter befaringen.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Utvendige omramningsbord er satt helt ned på beslag rundt vinduer, reduserer levetiden. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning.
Opplyst ikke brukt diffusjonsperre i yttervegger, innvendig belagt med papp iht. gitte opplysninger.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
Saksestoler over deler, lav høyde og vanskelig med tilstrekkelig undersøkelse. Ikke tilrettelagt for sikker tilkomst via luke på soverom, ikke nærmere undersøkt. Dette også med tanke på utførelse og bæring. Over doet er det registrert spor etter mus. Videre er det lekkasje rundt avtrekksrøret, høye utslag ved fuktsøk. Utvendig tettet etter befaringen med masse. Noe svertesopp på undertak.

Utvendig > Vinduer - 2
Normale brukslitasjer tatt alder i betraktning.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Råte i stokker som holder takoverbygget.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Sokkelflis lagt på utside av veggplater, ikke anbefalt metode. Erfaringsmessig vil fukt trenge inn mellom plater og flis og danne forvitring av plater.
Videre vil også underliggende tettesjikt være mer utsatt for evt. punktering ved innfesting av plater i nedre del. Ikke brukt tilhørende hjørnelister mellom plater, forseglet med silikon.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Mangelfult fall på gulvet, ikke tilstrekkelig overrenningshøyde mellom sluk og terskel.
Motfall på deler av gulvet mot høyskapet, samt i dusj fra sluk og inn mot hjørnet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Badet opplyst bygd av selger, ingen dokumentasjon eller garantier foreligger.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Reg. mindre skjevheter i pilarer. Målt overkant 20 mm skjevhet inne i hytten. Lav høyde mellom gulv og terreng under hytten, begrenset kontrollmulighet. Piggmålinger viser over 26 %. Dette er fuktig trevirke.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra pilarer/ yttervegg med et fallforhold på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på Konstruksjoner. Dette er ikke opprettholdt alle steder og er naturlig vanskelig og oppnå grunnet utforing på terreng og byggemåte.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Tekniske installasjoner > Vannledninger

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
"Ja. Har hatt mus på mulldo"

Pkt. 13: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja, kun faglært. NTE og Elmann. Installasjon av varmepumpe og ettersyn."

Pkt.13.1: Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
"Ja. NTE."

Pkt. 14: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja. NTE"

Fullstendig og detaljert egenerklæringsskjema ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 84 kvm, Bruksareal: 90 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 90 m².
Primærrom: 84 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken, bad, vindfang, stue, gang og 4. stk soverom.
Sekundærrom: 6m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod og mulldo.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt

Bortfester: Statskog.
Festeavgift: Kr. 3 424,- pr. år.
Neste regulering av festeavgift: 2024.
Iflg. avtale kan kontrakten m- reguleres hvert 20. år. Statskogs policy er KPI- regulering. Avgiften M- reguleres i 2037.

Dette er Statsallmenning og det er derfor ikke mulighet til innløsning av festetomten.

Garasje / Parkering

Felles parkeringsplass på sommers tid, et stykke opp til hytten fra parkering via en sti. Felles parkering like ved Skallstuggu på vinters tid.

Byggemåte

Taksert objekt er en hytte på en etasje med en liten hems. Hytten er fundamentert ned på pilarer og har overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med villmarkskledning. Sperretak med saltakform, tekket med shingel.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm, vedfyring og en luft til luft varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 4 848,01 pr. år Eiendomsskatt: Kr. 3 323,01,- Renovasjon (ekstern leverandør): Kr. 1 525,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsplan, Munkebyvola - Reinsjø statsalmenning.
Plan id: L1996003.
Eldre reguleringsplan.
Ikrafttredelse: 25.04.1996.
Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Kommunepanens arealdel
Plan id: L2021505.
Ikrafttredelse: 23.03.2022.
Delareal: 600m²
KPHensynsonenavn: Munkebyvola.
KPDetaljring: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Hytta er ikke tilkoblet offentlig vei, vann og avløp.

Helårsvann på vegg, vann fra felles brønn fra hytteforening.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 17 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Kun mindre endringer registrert mellom byggemeldte tegninger og dagens utførelse.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vulusjøvegen 981, 7608, Levanger, Gnr. 372 bnr. 1 Fnr. 168 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0113

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.