Levanger sentrum. , Jernbanegata 15B

Lekker og moderne 2-roms selveier fra 2009. Bod, sykkelparkering og heis. Takterrasse med stue, kjøkken og toalett.

2 450 000

 • Prisantydning:

  2 450 000,-

 • Totalpris:

  2 521 842

 • Fellesutgifter:

  2 586,-

Beregnet totalkostnad: 2 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-)) 9 250,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 71 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 521 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  49 m²

 • Bruksareal:

  52 m²

 • Etasje:

  3

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  2009

 • Gårdsnummer:

  315

 • Bruksnummer:

  64

 • Energimerking:

  C

 • Finnkode:

  316807871

 • Sist endret:

  05.09.2023 09:12

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 68%

  eier sin egen bolig

 • 62%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 62%

  har bolig mellom 60-120 kvm

 • 40%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 32%

  er gift

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Leiligheten inneholder følgende rom:
Stue, kjøkken, gang, soverom og bad.

Standard

Moderne leilighet med standard fra byggeår.

Gulv: Parkett og flis.
Vegger: Flis og malte slettvegger.
Himling: Malte sletthimlinger.

Fleste innvendige overflater er oppmalt i 2023.

Beliggenhet

Eiendom beliggende ved Jernbanegata i Levanger. Umiddelbar nærhet til Levanger sentrum med de fleste fasiliteter.

Felleskostnader

2 586 pr. mnd.
Styre- og forretningsførerhonorar, løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold, forsikring, renovasjon, felles strøm m.m.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Andel fellesgjeld

Det er ingen fellesgjeld i sameiet.

Andel formue

Kr. 6 133,- pr. 28.07.2023

Sameie

Sameie: Sameiet Sentrumsparken, Orgnr: 994187767

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Sameiet er ikke med i sikringsordning.

Fellesgjeld / lånevilkår

Det er ingen fellesgjeld i sameiet.

Forsikring

Sparebank 1 Skadeforsikring AS Polisenummer: 2207174

Vedtekter / husordensregler

Vedtekter for sameiet flger vedlagtprospekt. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Det gjøres oppmerksom på at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner.

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Se pkt. 3-2 i vedtektene.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport utarbeidet av byggesakskyndig ligger vedlagt i prospekt.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 49 kvm, Bruksareal: 52 kvm

Følgende rom inngår i primærareal:
Bad, kjøkken, gang, stue og soverom.

Følgende rom inngår i sekundærareal:
Bod.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Hovedinngang fra bakkeplan i bakgården. Oppgang til leiligheten via en felles trappegang med heis. Inngang til taksert leilighet i 3. etasje via en felles gang.  Det vil bli skiltet med visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Sameiet har ingen egne parkeringsplasser på eiendommen. Men det opplyses om at utendørs parkering kan leies av kommunen, og at innendørs garasjeplass kan leies av "coop- bygget" hvis det er et behov.

Byggemåte

På eiendommen ligger et leilighetsbygg over flere etasjer. Bygget er opplyst et eldre kontorbygg, endret til dagens bruk med leiligheter i 2009.
Utvendige fasader kledd med fasadeplater.Etasjeskiller av antatt støpte dekker.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 03.07.2009, for endring av bygg til bolig/ påbygg - Jernanegata 15.

Adgang til utleie

Seksjonseier kan fritt leie ut sin egen seksjon. Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle leieforhold.
Korttidsutleie av hele boligseksjone i mer enn 60 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes inntil 30 dagn sammenhengende.

Oppvarming

Oppvarming med strøm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 5 972,88 pr. år Eiendomsskatt: Kr. 2 346,- Vann fastgebyr: Kr. 1 280,- Vann akonto: Kr. 322,13 Avløp fastgebyr: Kr. 1 625,- Avløp akonto: Kr. 399,75

Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann og avløp er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 15 m3.

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 2,8 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 441 475 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 589 311 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til bebyggelse og anleggsformål kombinert med angitte hovedformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Levanger sentrum, Plan id: L2013014.
Ikrefttredelse 28.05.2014.

Delareal 656 m²
Formål Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål

Delareal 2 m²
Formål Bolig/forretning/kontor

Delareal 4 m²
Formål Fortau

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1967/2538-2/67  Erklæring/avtale  
24.05.1967  Bestemmelse om felles vegg.
Overført fra: 5037-315/64
Gjelder denne registerenheten med flere.

1987/8106-1/67  Elektriske kraftlinjer  
27.07.1987  Rettighetshaver: Nord-Trøndelag E-verk
Overført fra: 5037-315/64
Gjelder denne registerenheten med flere.

2009/449109-1/200  Seksjonering  
22.06.2009  opprettet seksjoner:
snr: 11 formål: Bolig
sameiebrøk: 59/1893

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 17 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Forkjøpsrett

Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet. Sameiets styre skal informeres skiftlig om alle overdragelser.

Adresse og matrikkel

Jernbanegata 15B, 7600, Levanger, Gnr. 315 bnr. 64 snr. 11 orgnr. 994187767 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0105

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.