Levanger , Skoleparken 9E

Lekker og moderne leilighet på bakkeplan med svært god intern beliggenhet. Solrik og romslig uteplass. Parkering.

1 450 000

 • Prisantydning:

  1 450 000,-

 • Totalpris:

  2 892 332

 • Fellesutgifter:

  10 655,-

Beregnet totalkostnad: 1 450 000,- (Prisantydning) 1 432 950,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 882 950,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 8 250,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 9 382,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 892 332,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  73 m²

 • Bruksareal:

  73 m²

 • Etasje:

  1

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2013

 • Gårdsnummer:

  275

 • Bruksnummer:

  921

 • Energimerking:

  C

 • Finnkode:

  313527078

 • Sist endret:

  29.08.2023 14:05

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 85%

  eier sin egen bolig

 • 63%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 59%

  har bolig på over 120 kvm

 • 29%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 34%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
Bad, vaskerom, gang, 2 soverom, stue/kjøkken

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Flis, parkett
Vegger: Flis, malte plater
Himlinger: Malte plater

Kjøkken

Kjøkkenet er fra byggeår.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for et kjøleskap, for øvrig
integrerte hvitevarer. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Bad

Badet i leiligheten er fra byggeår. Oppgradert
med nyere innredning og dusjvegger. Rommet har støpt gulv på grunn med gulvvarme.
Gulv og vegger er belagt med flis, og himling har malte plater.
Innredet med vegghengt baderomsinnredning, gulvmontert wc og dusjvegger i hjørne.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Vaskerom/teknisk rom

Rommet har støpt gulv på grunn med gulvvarme.
Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromsplater og himling har malte plater.
Innredet med opplegg for vaskemaskin, varmtvannsbereder og ventilasjonsaggregat.
Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Leilighetsbygg beliggende sentralt til i Levanger Kommune. Ca. 1-1,5 km. til Levanger sentrum med de fleste fasiliteter. Utsikt mot omkringliggende bebyggelse.

Felleskostnader

10 655 pr. mnd. Ifølge vedlagt regnskap fra forretningsfører, inkluderer fellesutgiftene blant annet; forsikring, honorar styret/revisjon/forretningsfører, kommunale avgifter, andre driftskostnader mm

Felleskostnadene inkluderer:
Renter Lån DNB kr. 6 568,-
Fellesutgifter kr. 2 101,-
Fellesutgifter kr. 1 487,-
Tilleggsytelser: Kabel-TV/Fiber kr. 499,-

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Avdrag fellesgjeld (totalkostnad etter avdragsfri periode): Første avdrag på fellesgjelden forfaller til betaling 18.08.2033. Ut i fra dagens lånebetingelser vil avdraget utgjøre ca. kr 3 980,-. Total felleskostnad vil etter første avdrag bli ca. kr 14 635,- ut i fra dagens betingelser.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 1 432 950,- pr. 14.07.2023

Avdrag fellesgjeld

Avdrag fellesgjeld (totalkostnad etter avdragsfri periode): Første avdrag på fellesgjelden forfaller til betaling 18.08.2033. Ut i fra dagens lånebetingelser vil avdraget utgjøre ca. kr 3 980,-.

Andel formue

Kr. 53 420,- pr. 14.07.2023

Borettslag

Borettslag: Froltunet Borettslag, Orgnr: 997414446

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemskap i borettslaget. Kr. 600,- i innmeldingsavgift, deretter kr. 300,- påfølgende år, pr. medeier.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.

Borettslaget har ikke IN-ordning

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslagets totale fellesgjeld kr. 34 560 015,- pr. 14.07.2023

Rentekostnader fellesgjeld

Kr. 6 568,- pr. 14.07.2023

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP0003423334

Regnskap

Regnskapet for 2022 viser et overskudd på kr.207 295,-
Overført til egenkapital.
Egenkapital per 31.12.2022 er kr.1 440 824,-

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Husdyrhold

Det er tillat med dyr i borettslaget, unntatt katter. For hunder gjelder båndtvang.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Innvendig > Radon 
Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Utvidet el-kontroll anbefales med bakgrunn i anleggets alder.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
JA, både av faglært og ufaglært/egeninnsats
Firmanavn Comfort S-Rør
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Faglært monterte nye dusjdører i 2019
Ufaglært byttet servant og servantskap høsten 2022.

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
JA - Montering av dusjdører har dokumentasjon

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA, kun faglært
Firmanavn Hamstad AS
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Fikset defekt gjenvinnermotor i ventilasjon mars 2023

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
JA - Har dokumentasjon fra da boligen ble satt opp

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
JA - Service ventilasjon og varmepumpe

15. Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
JA - Mellom garasjene er det oppsatt lader som borettslaget disponerer. Egen ladebrikke koblet til boenhet.

28. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som f.eks.
rotter, mus, maur eller lignende?
JA - Har kjennskap til 1 observasjon av død rotte. Død pga rottegiften borettslaget har utplassert

29. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (i fellesareal eller i andre boliger)?
JA - I annen blokk tilhørende samme borettslag

TILLEGGSKOMMENTAR
Borettslaget bestiller filter til ventilasjonsanlegg 2 ganger årlig

Boligens areal

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 73 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Bad, vaskerom, gang, 2 soverom, stue/kjøkken

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 4 895 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Spesifisert biloppstillings samt felles biloppstillingsplass med el-billader.

Byggemåte

Leilighetsbygg opplyses å være oppført i 2013 og er oppført
med den byggeskikk og byggematerialer som var vanlige på den tiden.
Inspisert leilighet ligger i 1. etasje, og har inngang på bakkeplan, utgang til
takoverbygd veranda via balkongdør på stue.

Se ellers vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens byggemåte og tilstand.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 15.05.2013. Følger vedlagt.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene. Se for øvrig vedtektenes punkt X for utfyllende bestemmelser.

Oppvarming

Oppvarming med strøm. Det er montert luft til luft varmepumpe på stue

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Inkludert i felleskostnader.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 712 661 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 565 579 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål
Reguleringsbestemmelser for Frol Boligpark,  vedtatt av Levanger kommunestyre 28.09.2011, sak 43/11
med Id L2011002

Offentlige planer

Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030
Bestemmelser og retningslinjer, datert 01.03.2018, sist revidert vår 22
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 16.10.2019, sak nr. 56/19, ID L2013007

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Tinglyste rettigheter og forpliktelser på borettslagets eiendom:

2013/388156-1/200  Best. om adkomstrett  
15.05.2013 rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:275 Bnr:449  

2013/389759-1/200  Erklæring/avtale  
15.05.2013  Rettighetshaver:SKOLETUNET BORETTSLAG  
Org.nr: 998479088
Eier av andelsnummer 1,6,7,9 og 10 i borettslag har rett til parkering i garasje

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.  Se vedtekter for mer info.

Adresse og matrikkel

Skoleparken 9E, 7604, Levanger, Gnr. 275 bnr. 921, andelsnr. 18 i Froltunet Borettslag med orgnr. 997414446 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0099

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.