Markabygda. , Solbakkevegen 7

Fin og innholdsrik enenbolig med garasje i Markabygda. 5 soverom og 2 bad. Barnevennlig med kort vei til skole mm.

1 980 000

 • Prisantydning:

  1 980 000,-

 • Totalpris:

  2 045 892

Beregnet totalkostnad: 1 980 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 65 892,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 045 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  150 m²

 • Bruksareal:

  167 m²

 • Soverom:

  5

 • Byggeår:

  1985

 • Gårdsnummer:

  126

 • Bruksnummer:

  39

 • Energimerking:

  D

 • Finnkode:

  314707633

 • Sist endret:

  18.09.2023 12:41

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 84%

  eier sin egen bolig

 • 59%

  av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

 • 83%

  har bolig på over 120 kvm

 • 5%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 40%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
1. etasje: Kjøkken, bad, stue, 2. stk soverom, gang, entrè og gang 2.
Underetasje: Bad, vaskerom, 3. stk soverom, gang, gang 2, entre og 4. stk boder.

I tillegg er det garasje på eiendommen.

Standard

Greit vedlikeholdt eiendom, men enkelte bygningsdeler og overflater bærer preg av alder og bruksslitasje, og må påregnes oppgradert.

For detaljert og øvrige opplysninger henvises det til de enkelte punkter i vedlagt tilstandsrapport i prospekt.

Beliggenhet

Enebolig beliggende i et boligfelt i Markabygda i Levanger kommune.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Frende Polisenummer: 1158575

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Gurgling i avvløp fra vask. Lekkasje fra toalett, vann renner ned i doskåla. Dette er uheldig med tanke på at det er vannmåler i boligen noe som øker forbruket av vann. Oppsperkking skjøt på belegg. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Registrert at taktekkingen er falmet i farge. Registrert at taktekkingen er stedvis mosegrodd. Fuktopptrukket vindskier registrert. Fuglerede etablert under takstein, manglende fuglesperre.

Utvendig > Nedløp og beslag
Halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Løs bøylestige for adkomst til pipa.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Registrert svertesopp i kledning. Sprikende bordkledning. Malingsavflassing.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utett undertak ved rørføring i taket, synlig taktekking samt fuktmerker i undertak. Ved pipa er det fuktmerker i undertak samt i trekonstruksjon rundt pipa. Ingen fukt ved målinger på befaringsdagen. Noe manglende isolering mot underliggende etasje ved gavl mot vest. Registrert aktivitet av mus / smågnager på kaldloftet, dette ved synlig mus-ekskrementer.

Utvendig > Vinduer
Halvparten av forventet levetid er oppbrukt. Stive og harde pakninger samt malingsavflassing og oppsprekkinger utvendig.

Utvendig > Dører
Ytterdør 1.etg. Mangler beslag ved terskel. Ytterdør underetasjen. Døra tar i terskel. Balkongdør. Stive og harde pakninger.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Lavt rekkverk. Stor åpning mellom rekkverk og gulv. Skjevheter i bjelkelag. Stolper og kledning under terrassen er nært / står i terreng.

Utvendig > Utvendige trapper
Store åpninger i rekkverk og mellom trinn. Skjevheter i reppo. Mangler rekkverk på den ene siden av trappa. Trappa er løs, manglende understøttelse.

Innvendig > Overflater - 2
Registrert oppsvellinger i skjøter.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Sperkk i stein / plate inne i ildsted.

Innvendig > Rom Under Terreng
Registrert fuktmerker / saltutslag i nedre del av fritt eksponerte veggonerflater. Reg. bruk av svartpapp mellom grunnmur og utforing.
Dette var normalt før i tiden, men ikke anbefalt metode i dag grunnet økt fare for kondensering i sjiktet. Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på fritt
eksponerte flater og erfaringsmessig utsatte steder ble det hovedsakelig registrert moderate til beskjedne fuktindikasjoner med noe stigende ned mot gulv til banketter. Dette er normalt på grunn av kapillærsug i fra grunnen via banketter.

Innvendig > Innvendige trapper
Det ble registrert at det mangler håndlist på vegg. Store åpninger mellom trinn og i rekkverk.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Registrert oppsvellinger i front ved vask. Generell alders og bruksslitasje.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Lekkasje fra toalett, vann renner ned i doskåla. Dette er uheldig med tanke på at det er vannmåler i boligen noe som øker forbruket av vann.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Registrert løs topplist på grunnmursplast samt løs grunnmursplast. Dette er uheldig med tanke på at fukt trenger inn mellom grunnmursplast og grunnmur.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren. Dette er ikke opprettholdt alle steder.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Alder over 25 år er oppnådd. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Vaskerom

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Pkt. 3: Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
"Ja. Klonker i avløp på kjøkken."

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
"Ja. Litt saltutslag i hjørne mot garasje. ikke vert noe vanninntredning etter spyling av drenering i ca. år 2005."

Pkt. 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, kun av ufaglært/ egeninnsats. Skiftet terrassebord 2019."

Pkt. 14: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja. 2021"

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 150 kvm, Bruksareal: 167 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 86 m².
Primærrom: 86 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken, bad, stue, 2. stk soverom, gang, entrè og gang 2.

Underetasje:
Bruksareal: 81 m².
Primærrom: 64 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Bad, vaskerom, 3. stk soverom, gang, gang 2 og entrè.
Sekundærrom: 17m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: 4. stk boder.  

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 081 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på egen eiendom samt i garasje.

Byggemåte

Boligen opplyses å være oppført i 1985 og er oppført med den byggeskikk og byggematerialer som var vanlige på den tiden.
Enebolig er oppført i en etasjer over underetasje. Grunnmur er oppført av lettklinkerstein. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med
liggende kledning. Taket er et saltak og er tekket med betongstein. Vindu med 3-lags glass.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på bolighuset datert 11.12.1985.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på garasjen,

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 13 464,64 pr. år Feiing/ tilsyn: Kr. 875,- Vann fastgebyr: Kr. 1 280,- Vann akonto: Kr. 665,73,- Avløp fastgebyr: kr. 1 625,- Avløp akonto: Kr. 826,15,- Eiendomsskatt (beløp fra 2022): Kr. 2 214,- Innherred renovasjon (ekstern leverandør): kr. 5 978,76,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 481 585 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 733 704 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål. Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Regulerinsplan, Markabygda.
Plan id: L1983002.
Plantype: eldre reguleringsplan.
Ikrafttredelse: 03.05.1983.

Kommunedelplan, Kommuneplanens arealdel.
Plan id: L2021005.
Status: Endelig vedtatt arealplan.
Ikrafttredelse: 23.03.2022.
Delareal: 1 081m², KPHensynssonenavn; Movatnet Hoklingen, KPSikring: Nedslagsfelt drikkevann.
Delareal: 1 081m², Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 17 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. I underetasje er det manglende inntegning av rominndeling ved tidligere garasje. En vegg i den stoer boden er fjernet. Kjøper overtar alt ansvar og risiko vedrørende dette.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Solbakkevegen 7, 7622, Markabygda, Gnr. 126 bnr. 39 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0094

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.