Åsenfjord , Hoøya 6

Sommerhytte på Hoøya. Båtplass, 2 soverom og nydelige solforhold. Innlagt strøm og sommervann på vegg.

2 200 000

 • Prisantydning:

  2 200 000,-

 • Totalpris:

  2 266 242

Beregnet totalkostnad: 2 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 66 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 266 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  45 m²

 • Bruksareal:

  45 m²

 • Antall rom:

  3

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1978

 • Gårdsnummer:

  252

 • Bruksnummer:

  18

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  314727449

 • Sist endret:

  22.09.2023 14:37

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Hytta inneholder:
Stue/kjøkken, 2 soverom, vaskerom

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Tre
Vegger: Maskinlaftet tømmer
Himlinger: Panel

Kjøkken

Nyere kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter.
Benkeplater med utslagsvask. Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap.
Det er ikke etablert avtrekk på kjøkken

Vaskerom

Det er etablert et vaskerom innredet med en baderomsinnredning med utslagsvask.
Det er ikke installert vanntilførsel.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.
Medlemskap i velforening, kr 1.500,- pr år.

Det ble på årsmøte stemt gjennom for etablering av nytt bryggeanlegg og bølgedemper. Kostnader for dette ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Kostnad for hver enkelt hytte er beregnet til ca. kr 120.000,-. Selger har tegnet hytta på slik plass.
Skifter eiendommen eier før ny brygge er etablert og faktura for arbeidet er utstedt betaler kjøper hyttas andel i bryggeanlegget. I motsatt fall, dekkes dette av selger.

Forsikring

Gjensidige Forsikring Polisenummer: 86627899

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen
mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.


Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er avvik:
Det er registrert vær- og aldersslitasje, med stedvise sprekkdannelser og påkjente bord på utsatte steder.
Konstruksjonen ligger stedvis lavt mot terreng, dette gir fare for fuktopptrekk. Det er registrert forhøyede
fuktverdier ved piggmålinger i nedre deler av veggkonstruksjonen.
Det er registrert råteskader i bærende stolper ved inngangsparti.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Det er registrert skjevheter og ujevnheter i konstruksjoner.
Lange spenn på enkelte bærebjelker. Trevirke er stedvis satt rett på terreng, dette er en
ugunstig løsning med hensyn til fuktopptrekk. Stedvis påkjent trevirke.
Rekkverk mangler på deler av veranda, og åpninger på eksisterende rekkverk er ikke i henhold til dagens
krav.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold 
Kostnadsestimat: Under 10 000


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Det er avvik:
Det er registrert vær- og aldersslitasje. Lokale skjevheter og ujevnheter i tekking.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er avvik:
Det er registrert vær- og aldersslitasje. Skjevheter og ujevnheter, samt stedvis begrodd av
grønske o.l. Det er ikke montert spillblekk på en side.

Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Det er registrert generell vær- og aldersslitasje, påkjente karmer med oppsprekkinger og misfarginger,
oppsprukket kitt og stive pakninger. Enkelte vinduer har behov for justeringer.

Utvendig > Dører 
Det er avvik:
Ytterdør: Økende vær- og aldersslitasje. Noe påkjent i nedre del.
Balkongdør: Tetter ikke mot karm i nedre del, behov for justeringer.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er avvik:
Enkelte dører tar i karm/terskel, og har behov for justeringer.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken 
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Utvidet el-kontroll anbefales med bakgrunn i anleggets alder,
samt manglende dokumentasjon og avvik på kursfortegnelse.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik:
Det er registrert skjevheter og setninger i enkelte pilarer.
Enkelte løse bord i stubbeloft, ukjent tettefunksjon mot etasjeskiller.
Noe forhøyede fuktutslag i nedre del hvor konstruksjonene ligger lavt mot terreng.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Det er avvik:
Det er registrert lekkasje på kobling på vegg.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
JA, kun av ufaglært/egeninnsats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når:
Eksisterende terrasse er blitt utvidet / renovert på dugnad 2018 / 2019.

Boligens areal

Primærrom: 45 kvm, Bruksareal: 45 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom: ¨
Stue/kjøkken, 2 soverom, vaskerom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Fra Åsen, følg Frostavegen i ca. 2,5 km. Ta av på Solhaugvegen og kjør ca 3 km til gamle Solhaug skole, kjør deretter videre på Lofjordvegen til du kommer til Lofjorden og Langøya. Ta til venstre inn på Langøyvegen og kjør ca 1 km, ta deretter av grusvei til høyre og ned til brygga, parkering og båtplass.

Det vil bli skiltet fra Lofjorden med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 078 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Felles biloppstillingsplass ved brygga på Langøya.

Byggemåte

Taksert objekt er en hytte på en etasje.
Hytta er fundamentert på pilarer med overbygning av maskinlaftet tømmerkonstruksjon.
Sperretak med saltaksform, tekket med profilerte plater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm.
Hytta har en pipe, men det er ikke installert vedovn

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 3 331 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 806,- Renovasjon kr. 1 525,-

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 2,8 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 026 993 pr. 31.12.2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Kommuneplanens arealdel 2022-2040 , IDL2021005
Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.02.2022
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 23.03.2022, sak nr. 21/22
Delareal 1 078 m²  Arealbruk Fritidsbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2023/261389-3/200  Bestemmelse om adkomstrett  
10.03.2023 21:00 rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18  
Bestemmelse om vedlikehold

2023/261389-4/200  Bestemmelse om båtplass/bryggeplass  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18

2023/261389-5/200  Bestemmelse om vannledning  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2023/261389-6/200  Bestemmelse om kloakkledning  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18  
Bestemmelse om septiktank m.m.
Bestemmelse om grøfter/kummer
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2023/261389-7/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2023/261389-8/200  Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

2023/261389-10/200  Erklæring/avtale  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18  
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk

2023/261389-11/200  Bestemmelse om parkering  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18  
Bestemmelse om vedlikehold

2023/261389-12/200  Bestemmelse om båtplass/bryggeplass  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18  
Bestemmelse om vedlikehold

2023/261389-14/200  Bestemmelse om vannrett  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18

2023/261389-15/200  Bestemmelse om vannledning  
10.03.2023 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:252 Bnr:18  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Vei/vann/avløp

Ikke tilkoblet offentlig vann og avløp
Det er fremlagt sommervann på utvendig vegg.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Boligen selges med inventar og møblement som står der på visning. I tillegg medføler en båt (River). Selger har intet ansvar på tilstand på løsøre som medfølger handelen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 77 15 39 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Det er avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente. Inngangsdør er flyttet til langvegg (front) av boligen, opprinnelig entre er slått sammen med mindre soverom for å gjøre soverom større. Opprinnelig inngangsdør er fjernet fra kortvegg. Soverom 3 fra kjøkken i opprinnelige tegninger er innredet med servant som bad/vask. Bod opprinnelig tegnet under takutstikk er ikke oppført.  Kjøper påtar seg evt. risiko både for fremtidig fortsatt bruk og evt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

BYGGETEGNINGER:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse
Kommentar: Det er mindre avvik i planløsning og fasader i forhold til byggemeldte tegninger. Entre og soverom er slått sammen til 1 soverom. Tegninger viser utvendig bod tilknyttet hytta, denne er ikke er oppført.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Hoøya 6, 7632, Åsenfjord, Gnr. 252 bnr. 18 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0075

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.