Nesset , Tors veg 15B

NY PRIS! Praktisk leilighet med flott utsikt! Lav fellesgjeld og lave felleskostnader!

1 600 000

 • Prisantydning:

  1 600 000,-

 • Totalpris:

  1 703 415

 • Fellesutgifter:

  3 711,-

Beregnet totalkostnad: 1 600 000,- (Prisantydning) 95 433,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 695 433,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 703 415,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  71 m²

 • Bruksareal:

  74 m²

 • Etasje:

  1

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1978

 • Gårdsnummer:

  3

 • Bruksnummer:

  323

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  306443981

 • Sist endret:

  13.09.2023 09:58

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 89%

  eier sin egen bolig

 • 74%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 51%

  har bolig på over 120 kvm

 • 73%

  av boligene er eldre enn 20 år

 • 29%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
Stue/kjøkken, vindfang, gang, soverom, hobbyrom, bad/vaskerom og bod.
I tillegg er det en romslig utvendig bod, i fellesskap med naboene.

Standard

Overflater innvendig består i hovedsak av:
Gulv: Laminat, belegg og flis.
Vegger: Malte plater, tapet/strie, panel og flis.
Himlinger: Himlinsplater og panel.

Kjøkken

Kjøkken i leiligheten har ukjent byggeår.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin og
komfyr. Integrert kjøleskap i benk. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Bad

Badet i leiligheten er fra byggeår, noe oppgradert, ukjent år.
Rommet har støpt gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har flis og panel,
og himling har panel. Innredet med vegghengt baderomsinnredning, gulvmontert wc, dusjvegger i hjørne og opplegg
for vaskemaskin. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Beliggenhet

Leiligheten ligger fint til på Nesset, ca 2 km fra Levanger sentrum. Rolig og veletablert boområde med lite trafikk, og med flott utsikt utover sjøen. Det er fine turområder i området, og gangavstand til skole, barnehage og butikk.

Felleskostnader

3 711 pr. mnd. Ifølge vedlagt regnskap fra forretningsfører, inkluderer fellesutgiftene blant annet; forsikring, honorar styret/revisjon/forretningsfører, kommunale avgifter, andre driftskostnader mm

Felleskostnadene inkluderer:
Felleskostnader kr. 842,-
Renter kr. 401,-
Felleskostnader kr. 2 128,-
Avdrag kr. 340,-

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 95 433,- pr. 05.05.2023

Avdrag fellesgjeld

Kr. 340,- pr. mnd pr. 05.05.2023

Andel formue

Kr. 45 882,- pr. 05.05.2023

Borettslag

Borettslag: Torsv 15 a-f borettslaget, Orgnr: 962344836

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemskap i borettslaget. Kr. 600,- i innmeldingsavgift, deretter kr. 300,- påfølgende år, pr. medeier.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning som dekker tap av felleskostnader.
Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.

Borettslaget har ikke IN-ordning

Fellesgjeld / lånevilkår

Borettslagets totale fellesgjeld kr. 553 262,- pr. 05.05.2023

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 16364401047, DNB Bank ASA
Serielån, 12 terminer per år.
Rentesats per 05.05.2023: 4.2% pa.
Antall terminer til innfrielse: 279
Saldo per 05.05.2023: 553 262
Andel av saldo: 95 433
Første termin/første avdrag: 30.09.2021 ( siste termin 31.07.2046 )

Rentekostnader fellesgjeld

Kr. 401,- pr. mnd pr. 05.05.2023

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP589026

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom 
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Det er registrert generell alders- og bruksslitasje på overflater. Stedvise misfarginger med svertesopp i
fuger, samt enkelte sår, skader og oppsprekkinger i fliser og fuger.
Forhøyede fuktverdier i våtsone, kan tyde på fuktinntrengning i limsjiktet.
Sluk og membran/tettesjikt har passert forventet levetid.
Lavt vanntrykk ved tapping av kaldtvann på en av kranene.
Rommet mangler tilluftsløsning. Eldre avtrekksvifte med noe støy, ukjent restlevetid.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Utvidet el-kontroll anbefales med bakgrunn i anleggets alder,
samt registrering av løse/manglende kontakter, manglende dokumentasjon og kursfortegnelse.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold 
Håndslukker er eldre enn 10 år
Kostnadsestimat: Under 10 000


Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er avvik:
Økende slitasje på kledning og overflater. Omrammingsbord er stedvis satt helt ned på beslag,
dette er en skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader

Utvendig > Vinduer 
Det er avvik:
Det er registrert økende vær- og aldersslitasje på vinduer, karmer og omramming.
Enkelte stive pakninger. Sprekk i vindusglass på bod, samt manglende hengselsbeslag.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Det er registrert værslitte overflater, oppsprekkinger, lokale ujevnheter og skjevheter.

Innvendig > Overflater 
Det er avvik:
Det er registrrert stedvise hakk, sår og skader. Svellinger i gulvoverflater, stedvis forhøyede
fuktverdier på gulvoverflater. Lokale skjevheter og ujevnheter.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik:
Det er registrert forhøyede utslag ved fuktsøk med kapasitiv måling på fritt eksponerte overflater, samt
avskalinger. Utforede og kledde yttervegger og gulv i rom under terreng er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte
beheftet med skjulte skader. Med en risikokonstruksjon menes at selv om det visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for
fuktsøkerinstrumenter / fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader, kan konstruksjonen eller
omkringliggende områder likevel være påført skader. Årsaken er at det er svært små marginer for at skader
oppstår. Hulltaking er foretatt på utforet yttervegg. Piggmålinger i utforet vegg mot terreng viser verdier over 18 %.
Dette betraktes som fuktig trevirke, med skadepotensiale.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er avvik:
Det er registrert normal bruksslitasje på innvendige dører, med stedvise hakk og sår. Enkelte dører er noe
påkjent i nedre kant. Noen dører tar i karm/terskel, og har behov for justering. Skade i hengsel/innfesting på en dør.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken 
Det er avvik:
Det er registrert forhøyede fuktutslag, samt svellinger i gulv på kjøkken.
Stedvise hakk, sår og mindre skader i overflater på innredning og benkeplater.
Ujevn overgang benkeplater, mangelfull fuging mellom benk og vegg.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik:
Det er registrert forhøyede fuktutslag på eksponerte overflater, samt på gulvoverflater, og stedvise riss
-/sprekkdannelser.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det er avvik:
Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold
på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren. Dette er
ikke opprettholdt alle steder.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Det er avvik:
Alder over 25 år er oppnådd. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne
sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til
å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig

Boligens areal

Bruksareal: 74 m².
Primærrom: 71 m².
Sekundærrom: 3 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Stue/kjøkken, vindfang, gang, soverom, hobbyrom, bad/vaskerom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Fra Levanger sentrum kjører man over Sundbrua til Nesset, og fortsetter opp Staupslia mot Prix. Like etter å ha passert Prixbutikken svinger man til venstre inn i Nordsivegen og følger denne ca 1 km. Ta deretter til høyre inn i Tors veg, og Leiligheten ligger på venstre side av vegen etter ca 100 meter. Leiligheten er merket med "Til salgs" skilt.

Vegen vil bli skiltet i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 1 430 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal, opparbeidet med parkeringsplass og diverse beplantninger.

Byggemåte

Taksert objekt er en leilighet i et rekkehus, beliggende i første etasje.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Takkonstruksjon med saltaksform, tekket med profilerte plater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for eiendommen den 21.07.1978. Følger vedlagt.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Oppvarming med strøm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 634 917 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 285 701 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030
Bestemmelser og retningslinjer, datert 01.03.2018, sist revidert vår 22
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 16.10.2019, sak nr. 56/19, ID L2013007
Delareal 1 431 m² ArealbrukBoligbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Tinglyste rettigheter og forpliktelser på borettslagets eiendom:

1978/9856-2/67  Rettigheter iflg. skjøte  
19.09.1978 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet. Adkomst fra offentlig veg.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 32 58 51 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

BYGGETEGNINGER:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
Kommentar: Rom benevnt som hobbyrom i rapporten, er byggegodkjent som bod. Rommet tilfredsstiller ikke krav til rom for varig opphold
mht. rømning og lysinnslipp, og endring fra tilleggsdel til hoveddel er et søknadspliktig tiltak.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig

Adresse og matrikkel

Tors veg 15B, 7602, Levanger, Gnr. 3 bnr. 323, andelsnr. 2 i Torsv 15 a-f borettslaget med orgnr. 962344836 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0057

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.