Kvilstad. , Kvilstadvegen 1 F

Helt nytt og moderne rekkehus med 3 soverom og 2 stuer. Carport og sportsbod. Få med møbelgavekort på kr 100 000,-!

1 980 000

 • Prisantydning:

  1 980 000,-

 • Totalpris:

  4 996 482

 • Fellesutgifter:

  14 174,-

Beregnet totalkostnad: 1 980 000,- (Prisantydning) 2 970 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 4 950 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 6 000,- (Stiftelsesomkostninger) 15 000,- (Andelskapital) 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 17 500,- (Dok. avgift) -------------------------------------------------------- 46 482,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 996 482,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Rekkehus

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  106 m²

 • Bruksareal:

  106 m²

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  2022

 • Gårdsnummer:

  275

 • Bruksnummer:

  990

 • Finnkode:

  297013559

 • Sist endret:

  30.05.2023 14:58

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 83%

  eier sin egen bolig

 • 66%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 68%

  har bolig på over 120 kvm

 • 12%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 38%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
1. etasje: Entré, 2. stk. soverom, vask/tekn. rom og bad.
2. etasje: Kjøkken/ stue, stue og soverom.

Det er også en utvendig bod. Boden er plassert i enden av carport.

Standard

Se vedlagte romskjema og byggebeskrivelse.

Felleskostnader

14 174 pr. mnd.

Felleskostnader etter avdragsfri periode

I henhold til dagens lånebetingelser vil total felleskostnad være kr. 18 194,-. når man begynner å betale avdrag.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 2 970 000,- pr. 22.02.2023.

Avdrag fellesgjeld

Avdrag som forfaller til betaling i 2033 er kr. 4 020,-. I henhold til dagens lånebetingelser vil da total felleskostnad være kr. 18 194,-.

Borettslag

Borettslag: Alosavegen Borettslag, Orgnr: 919268263

Det er pliktig medlemskap i borettslaget. Kr. 400,- i innmelding, deretter kr. 300,- pr. år, pr. person.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Ikke vedtatt p.t. Dette må borettslaget ta stilling til.

Fellesgjeld / lånevilkår

Lånebeløp: Kr. 17 532 000,-
Rente: 4,5%
Termingebyr: 70
Antall avdragsfrie år: 10
Antall år lånetid totalt: 40
Andel fellesgjeld: 2 970 000,-

Rentekostnader fellesgjeld

Kr. 11 139,- pr. mnd. pr. 22.02.2023.

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene ligger vedlagt i prospekt.
Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Husdyrhold

Det er lov å holde husdyr i borettslaget. Maks 2 per boenhet.

1. Eieren skal ellers vise alminnelig ansvar for å ha dyr.
2. Hunder og katter skal være merket på en måte som gjør det lett å finne eieren. (Halsbånd med kontaktinformasjon, chipmerking etc.)
3. Hannkatter skal være kastrert.
4. Dyreholdet skal ikke være til ulempe for andre i borettslaget.
5. Det er borettslagets styre som vurderer hva som regnes som ulempe ved klagesaker, og kan kreve dyret fjernet fra borettslaget.

Se. pkt. 3 i husordensreglene vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 106 kvm, Bruksareal: 106 kvm

1. etasje:
Bruksareal:  41 m².
Primærrom:  41m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang/entré, 2 soverom, bad og vaskerom.

2. etasje:
Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 65 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Soverom kjøkken/stue og tv-stue.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Parkering i carport.

Byggemåte

Se vedlagte romskjema og byggebeskrivelse.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 05.12.2022.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming samt vedfyring.

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse.
Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Eiendommen omfattes av reguleringsplan Kvilstad, plan id: L2015009.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2014/435712-1/200  Erklæring/avtale  
30.05.2014  Rettighetshaver: TENSIO TN AS  
Org.nr: 988807648
Nettstasjon 78960 Rønningsbergvegen
Overenskomst om plassering av transformatoranlegg og tilhørende kabelanlegg
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5037-275/967
Gjelder denne registerenheten med flere

2018/445523-4/200  Bestemmelse om vannledning  
16.02.2018 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:275 Bnr:15  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder også for senere fradelte parseller fra eiendommene
Overført fra: 5037-275/967
Gjelder denne registerenheten med flere

2018/445523-5/200  Bestemmelse om kloakkledning  
16.02.2018 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:275 Bnr:15  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder også for senere fradelte parseller fra eiendommene
Overført fra: 5037-275/967
Gjelder denne registerenheten med flere

2018/445523-6/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  
16.02.2018 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:275 Bnr:15  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder også for senere fradelte parseller fra eiendommene
Overført fra: 5037-275/967
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Garanti

Garanti etter buofl. § 12 skal stilles dersom avtale inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare min 3 % av kjøpesum frem til overtagelse og minst 5 % i fem år etter overtagelse.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Kvilstadvegen 1 F, 7605, Levanger, Gnr. 275 bnr. 990, andelsnr. 18 i Alosavegen Borettslag med orgnr. 919268263 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-23-0048

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.