Åsen , Fossingmarkvegen 1

10 lekre og romslige leiligheter i et meget populært boområde. Heis og parkering i p-kjeller.

1 498 000 - 2 156 000

 • Prisantydning:

  1 498 800,-

 • Totalpris:

  3 778 119 - 5 422 119

 • Fellesutgifter:

  10 602,-

 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Gårdsnummer:

  208

 • Bruksnummer:

  1

 • Finnkode:

  257093359

 • Sist endret:

  26.10.2023 10:13

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 77%

  eier sin egen bolig

 • 53%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 47%

  har bolig på over 120 kvm

 • 48%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 28%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
A 3 1 96 m2 96 m2 2 156 000,-
B 2 1 93 m2 93 m2 1 988 000,-
C 2 1 70 m2 70 m2 1 498 000,-
D 2 1 81 m2 81 m2 1 716 000,-
E 3 1 92 m2 92 m2 1 956 000,-
G 2 2 93 m2 93 m2 1 988 000,-
H 2 2 70 m2 70 m2 1 636 000,-
I 2 2 81 m2 81 m2 1 836 000,-
J 3 2 92 m2 92 m2 2 076 000,-

Åsen sentrumsboliger

10 lekre og romslige leiligheter i et svært populært boområdet i Åsen sentrum. Fra stuen har man utgang til flotte balkonger med utsikt mot Hammervatnet. Rekkverk i glass for å slippe inn dagslys og beholde utsikten. Svært romslig svalgang med avdelte områder for hver leilighet, dette for å gi lengre solgang. Heis fra parkeringskjeller og opp til leilighetsplan.

Fellesarealer vil bli opparbeidet med heller, plen, asfalt, div beplantning og benkebord. Alle leiligheter vil få egen sportsbod.

Et trygt kjøp for deg

Regelverket er mye strengere når du kjøper ny bolig, kontra brukt. Bustadoppføringslova, som ligger til grunn for kjøp av ny bolig, krever at selger stiller en garanti på 5% av kjøpesummen. Og at den varer i fem år etter overtagelse. Denne garantien er din sikkerhet for at det finnes midler til å utbedre de feil og eller mangler som skulle oppstå, hvis uhellet oppstår. Du har med andre ord en reklamasjonsrett på 5 år. Dette gir deg et mye sterkere rettsvern enn om du kjøper en brukt bolig.

Lave kostnader og forutsigbarhet

Du betaler ingenting før du overtar boligen. Dette betyr at du har god tid til å legge en god plan i samråd med din bank, samt evt forberedelser av salg av egen bolig.
Når du kjøper helt ny bolig betaler du kun 2,5 prosent av tomteverdien i dokumentavgift. Dette er inkludert i kjøps omkostningene. Prisen på en ny bolig er fast, mens du med en brukt bolig ikke vet hva boligen koster før siste bud er akseptert. Nye boliger har lavere driftsutgifter, og takket være bedre vinduer og isolasjon vil du bruke mindre penger på oppvarming og elektrisitet. Det gjør at du ikke behøver å bekymre deg for kalde vintre og høye strømpriser. Du får dessuten balansert ventilasjon med varmegjenvinning, som er bra for inneklimaet.

Hvorfor kjøpe nybygg?

Å kjøpe nybygg kan gi flere økonomiske fordeler. Blant annet vil kostnadene til oppvarming og vedlikehold være vesentlig lavere enn for eldre boliger. Alt er nytt! Alle overflater er moderne, rene og glatte - og siden du får være med på å velge farger, materialer og innredning, får du det akkurat slik du vil ha det.
Ved kjøp av ny bolig, så slipper du å måtte konkurrere med andre i en budrunde. Her får du kjøpe bolig til fast pris. Du må bare være første ute - da er boligen din.

Forventet fremdrift

Boligen er forventet ferdigstilt 10-16 måneder etter at ovenfor nevnte forbehold er frafalt. 
Angitt tidspunkt er foreløpig, og ikke bindende eller dagmulktsutløsende. Boligen skal dog være ferdig senest 16 måneder etter at forbehold er frafalt. Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal dette beregnes etter 17 mnd. fra tidspunkt for frafall av forbehold.

Areal

BRA: Fra ca. 70 kvm. til ca. 96 kvm.
P-rom: Fra ca. 70 kvm. til ca. 96 kvm.

Følgende rom vil inngå i primærareal: Entre, soverom, gang, bad, stue/ kjøkken.
Følgende rom vil inngå i sekundærareal: Bod/ vaskerom.

For oversikt over de ulike boligenes areal, se vedlagte plantegninger og/eller prisliste.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/beregnet av selger/arkitekt, og er oppmålt etter tegninger datert 15.11.21 og 07.03.22.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom). Bruksarealet er arealet innenfor boligenhetens omsluttende vegger og inklusive delevegger, sjakter og faste innredninger/installasjoner. Medregnet i oppgitt bruksareal er også eventuell innvendig bod. Primærrom er lik bruksareal minus eventuelle innvendige boder. I tillegg til bruksarealet kommer ev. bod utenfor leiligheten, ev. parkeringsplass og ev. balkong/markterrasse.

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirkaareal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Tomt / Tomteareal

Tomtearealet etter fradeling vil først foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsoppgaven ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer kan forekomme.

Tomten disponeres av andelseierne i fellesskap eller ev. i henhold til vedtekter.

Det gjøres oppmerksom på at Gnr. 208 Bnr. 1 vil få veirett gjennom fradelt eiendom, samt rett til å bygge inntil 1 meter fra grensen.

Parkering

Det medfølger én parkeringsplass til hver boenhet i felles parkeringskjeller.

Parkeringskjeller vil bli tinglyst som fellesareal i borettslaget hvor vedtektene regulerer rett til parkering for den enkelte andel. Selger forbeholder seg retten til å endre planlagt organisering av garasjeanlegget til et garasjesameie (næring) der hver plass utgjør en ideell andel av sameiet (realsameie), alternativt at parkeringsplass vil bli tilleggsareal til den enkelte andel.


Det gjøres klart for ladestasjon til elbillading fra Ohmia, og monteres til alle parkeringsplasser. Hver kjøper gis mulighet til separat avtaleinngåelse/abonnement med valgt leverandør.

Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av parkeringsplasser. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplasser per overtakelse.

Har en andelseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen andelseier å bytte parkeringsplass, dersom behovet kan dokumenteres. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i borettslaget. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers andel. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og lengde, som definert av Statens Vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp med selger før kjøpetilbud inngis.

Se for øvrig leveransebeskrivelse, tegninger og utkast til vedtekter for borettslaget.

Boder

Det medfølger én sportsbod per bolig. Boden er plassert i kjeller.

Selger tar forbehold om at rettighetene til bodene vil kunne bli søkt organisert på annen måte. Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av boder. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder per overtakelse.

Internett / TV

Selger vil inngå en kollektiv avtale på vegne av kjøperne om leveranse av basis tv- og internettsignal, hvor hver enkelt selv kan velge å oppgradere og bestille tjenester utover dette. Informasjon rundt tilleggstjenester vil bli tilsendt kjøper fra leverandør i forkant av overtakelse. Kostnader til tv og internett er inntatt i utkast til budsjett for borettslaget.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a)            som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer,
b)            som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c)             som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i selgers deklarasjon.

Utenomhusarealer

Overtakelse av felles- og uteareal skal gjennomføres av selger og borettslagets styre, og overtakelse av boligene kan skje uavhengig av dette.

Fellesareal kan, avhengig av årstid, kunne bli ferdigstilt etter boligene. Selger kan beslutte at overtakelsen
gjennomføres trinnvis, eksempelvis ved at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige. Det føres
protokoll fra overtakelsesbefaringene og eventuelle mangler som skal utbedres av selger protokollføres. 

Dersom uteomhusarealer/fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligene, anbefaler meglerforetaket at det holdes tilbake et forholdsmessig beløp på meglerforetakets klientkonto som sikkerhet for ferdigstillelse av manglene. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av underentreprenør(er) og/eller takstmann.

Overnevnte informasjon om tilbakehold gjelder tilsvarende for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

Vei/Vann/Avløp

Boligene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Selger forbeholder seg retten til å organisere eiendommens tilknytning til felles adkomstveger på en hensiktsmessig og effektiv måte, i tillegg til å sikre avtalte salgsvilkår. Kjøper aksepterer at selger kan påhefte servitutter/erklæringer på eiendommen i den forbindelse.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".

Når boligen er overtatt, kan man gå inn på skatteetatens boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen omfattes av Reguleringsplan (Detaljregulering) Sentrumsboliger Åsen i Levanger med planID L2016004. Datert 10.11.2016. Sist revidert 15.01.2020.

Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Se kjøpsbetingelser og prisliste vedlagt i salgsoppgaven.

Oppgjør

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales innen overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

Evt. tilvalg og endringer av ytelsen bestilt av kjøper, skal faktureres direkte til kjøper fra entreprenør. Entreprenør kan kreve påslag på tilvalg. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører/entreprenør, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell
konkurs.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes iht loven, minimum 15% av total kontraktssum inkludert merverdiavgift + evt tillegg bestilt direkte til entreprenør.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslovas §§ 52 og 53, minimum 15% av total kontraktssum inkludert merverdiavgift + evt tillegg bestilt direkte til entreprenør.

Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppdragsnummer

71-22-9004

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.