Levanger Brygge. , Helga den fagres gate 7

Moderne og oppgradert 4-roms fra 2021 med 2 toalett. Garasje, heis og 2 boder. Stor og skjermet takterrasse.

5 075 000

 • Prisantydning:

  5 075 000,-

 • Totalpris:

  8 207 982

 • Fellesutgifter:

  16 054,-

Beregnet totalkostnad: 5 075 000,- (Prisantydning) 3 125 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 8 200 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 8 207 982,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  100 m²

 • Bruksareal:

  104 m²

 • Etasje:

  4

 • Soverom:

  3

 • Byggeår:

  2021

 • Gårdsnummer:

  315

 • Bruksnummer:

  383

 • Energimerking:

  C

 • Finnkode:

  287410881

 • Sist endret:

  30.01.2023 09:31

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 67%

  eier sin egen bolig

 • 62%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 63%

  har bolig mellom 60-120 kvm

 • 43%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 31%

  er gift

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Leiligheten inneholder følgende rom:
Bad, kjøkken, toalettrom, stue, 3. stk. soverom, gang og entré.

I tillegg er det egen parkeringsplass i kjeller samt heis.

Standard

Innvendige overflater:
Gulv- Parkett, flis.
Vegger- Malt overflate.
Himling- Malt overflate.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag. Integrerte hvitevarer. Steketopp med integrert vifte via kullfilter.

Bad

Badet har flis på gulv med varme, flis på vegger og malt overflate i himling med downlights. Rommet inneholder åpen dusj med glass-dører,
vegghengt wc med innebygd sisterne og heldekkende servant i innredning, opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Det er sluk av plast type med fall til denne. Rommet ventileres via mekanisk avtrekk i himling, tilluftsmulighet via dørterskel.

Beliggenhet

Leiligheten ligger like i nærheten av Levanger sentrum. Kort avstand til sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, skole, etc.

Felleskostnader

16 054 pr. mnd.

Felleskostnader driftsdel: Kr. 3 478,-
Felleskostnader renter: Kr. 10 720,-
Tillegg renovasjon: Kr. 198,-
Tillegg elektroniske fellesavtaler: kr. 539,-
Kostnad målingsbasert avregning: Kr. 70,-
Medlemskontingent TOBB: Kr. 25,-
Parkering: kr. 200,-
A konto varme: Kr. 824,-

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2031 utgjøre ca. kr 4 869,00 per måned for denne boligen. I henhold til dagens lånevilkår vil da felleskostnad være kr. 20 923,- pr. mnd.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Kr. 3 125 000,- pr. 07.12.2022.

Avdrag fellesgjeld

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2031 utgjøre ca. kr 4 869,00 per måned for denne boligen.

Andel formue

Kr. 27 800,- pr. 07.12.2022.

Borettslag

Borettslag: Borettslaget Levanger Brygge, Orgnr: 925166235

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemskap i borettslaget.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnad.

Avtale om IN- ordning er vedtatt, IN- avtaler er ikke signert.

Fellesgjeld / lånevilkår

Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 07.12.2022: 3.79% pa.
Antall terminer til innfrielse: 76
Saldo per 07.12.2022: 122 535 000
Andel av saldo: 3 125 000
Første termin: 30.12.2021Neste avdrag: 30.06.2031 ( siste termin 30.06.2060 )
Flytende rente og avdragsfrihet til 31.12.2030
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2031 utgjøre ca. kr 4 869,00 per måned for denne boligen

Rentekostnader fellesgjeld

Rentekostnad er pr. 07.12.2022 kr.10 720,-

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf Polisenummer: SP3130115

Regnskap

Regnskap for 2021 ligger vedlagt i prospekt.

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg i prospekt.

Husdyrhold

Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av at andelseier aksepterer borettslagets regler for dyrehold ved å underskrive en erklæring.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja. Utbedra av utbygger"

Pkt. 14: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja. Utbygger har hatt ettårskontroll."

Pkt. 15: Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
" ja. Det er gjort klart av utbygger til å ha ladeboks."

Tilleggskommentar:
"Mange totalt irrelevante spørsmål her, siden dette er en helt nybygd boligblokk, der utbygger fortløpende har utbedra eventuelle påpekte mangler og feil i forlengelse av byggeprosessen."

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 100 kvm, Bruksareal: 104 kvm, sekundærrom: 4 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom: Bad, kjøkken, toalettrom, stue, 3. stk. soverom, gang og entré.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Egen parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 18.03.2022. Følger vedlagt i prospekt.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig/ forretning/ kontor. 
Plankart med reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige planer

Reguleringsplan, Levanger brygge
Plan id: L2015011.
Ikrafttredelse: 01.03.2017.
Delareal: 632 m²
Formål: Uteoppholdsareal
Feltnavn: f_UOA
Delareal: 1 663 m²
Formål: Bolig/forretning/kontor
Feltnavn: p_BFK

Kommunedelplan Levanger sentrum
Plan id: L2013007.
Ikrafttredelse: 16.10.2019.
Delareal 2 295 m²
Bestemmelse: Områdenavn 2B Sentrumssone
KPBestemmelse: Hjemmel byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav
Delareal: 2 295 m²
Arealbruk: Sentrumsformål, Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1886/900040-1/67  Bestemmelse om vannrett  
15.06.1886  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:314 Bnr:1  
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1889/914484-1/67  Erklæring/avtale  
15.04.1889  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1908/900128-1/67  Skjønn  
01.04.1908  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1988/4309-1/67  Erklæring/avtale  
20.04.1988  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1991/7451-1/67  Erklæring/avtale  
27.08.1991  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere

1992/3934-1/67  Erklæring/avtale  
28.04.1992  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2012/910114-1/200  Erklæring/avtale  
30.10.2012  Rettighetshaver: TENSIO TN AS  
Org.nr: 988807648
Overenskomst om plassering av transformatoranlegg og tilhørende kabelanlegg.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2013/357521-1/200  Erklæring/avtale  
03.05.2013 
 
Rettighetshaver: LEVANGER BRYGGE UTBYGGING AS  
Org.nr: 921329539
Opsjon på å kjøpe areal på 9060 kvm
Gjelder i 5 år regnet fra 01.01.2012
Rettighetshaver skal betale 200 000 kr for opsjonen
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/809068-1/200   ** Nektet rettsstiftelse Nektet tinglyst 
11.07.2019 21:00 
 
2014/640389-1/200  Erklæring/avtale  
01.08.2014  Rettighetshaver: TENSIO TN AS  
Org.nr: 988807648
Overenskomst om å legge kabel (gjelder ikke inntakskabler)
22kV fra nettstasjon 80760 Brusve bru til 80770 Varehuset, fra 807770 varehuset til skjøt.
Fra nettstasjon 80910 Jernbanegt 4-6 til 80750 Jernbanegt 11
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/1047222-1/200  Bestemmelse om nettstasjon  
09.09.2019 21:00  Rettighetshaver:TENSIO TN AS  
Org.nr: 988807648
Overenskomst om plassering av transformatoranlegg og tilhørende kabelanlegg
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2020/3461092-1/200  Bestemmelse om adkomstrett  
09.12.2020 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:315 Bnr:112  
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3461092-3/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
09.12.2020 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:315 Bnr:112  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/3461092-5/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler  
09.12.2020 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:315 Bnr:112  
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2020/3461092-7/200  Bestemmelse om bebyggelse  
09.12.2020 21:00  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:315 Bnr:112  
Overført fra: 5037-315/383
Gjelder denne registerenheten med flere

2021/732194-1/200  Seksjonering  
17.06.2021 21:00  opprettet seksjoner:
snr: 1
formål: Samleseksjon bolig
tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 2757/3201
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.

Adresse og matrikkel

Helga den fagres gate 7, 7600, Levanger, Gnr. 315 bnr. 383 snr. 1, andelsnr. 45 i Borettslaget Levanger Brygge med orgnr. 925166235 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0288

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.