Skogn , Torsbustaden 236

Velholdt og koselig hytte rett ved Skjøtingstua. Romslig uthus. 20 m fra skiløypa. Gode solforhold. Flere soveplasser.

400 000

 • Prisantydning:

  400 000,-

 • Totalpris:

  437 302

Beregnet totalkostnad: 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 6 115,- (Overføring av feste) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000,-)) 9 360,- (Utlegg oppmåling av festetomt) 585,- (Utlegg tinglysing målerbrev) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 37 302,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 437 302,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  48 m²

 • Bruksareal:

  48 m²

 • Byggeår:

  1936

 • Gårdsnummer:

  99

 • Bruksnummer:

  1

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  276862122

 • Sist endret:

  23.11.2022 09:04

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Hytten inneholder følgende rom:
Stue/ kjøkken, baderom, entrè og 2. stk soverom.

I tillegg er det en utebod med utedo på 11 m²

Standard

Overflater innvendig:
Gulv: Lakkert furugulv.
Vegger: Villmarkspanel, panel og tømmer.
Himling: Panel og beiset trebord.

Av større påkostninger utført de senere årene nevnes:
- Nyere ildsted og pipe ved kjøkken.
- Opplyst skiftet vinduer og en del kledning samt takplater i nyere tid.
- Aggregat fra 2016.

Kjøkken

Kjøkken ukjent alder.
På gulv er det lakkert furu, vegger har liggende panel og i himling er det beiset trebrord.
Kjøkkeninnredning med heltre skrog og profilerte tre-fronter. Heltre benkeplater med
nedfelt oppvaskbeslag i stål. Det er ingen avtrekk fra kjøkken eller ventiler på vegg

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken 
Rommet har ingen ventilasjon.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom

Rom med utslagsvask og dusjnisje.
Rommet har lakkert furugulv, vegger og himling belagt med panel.
Det er ingen ventiler på rommet. Rommet er ikke bygget som et våtrom og har
ikke innlagt vann.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

If Polisenummer: 8084845

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken 
Rommet har ingen ventilasjon.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Nedløp og beslag  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet. Manglende nedløp og takrenner på deler av hytten.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. Bemerkes at det var begrenset
inspeksjonsmulighet på nedre deler av vegger grunnet mye snø.
Anbefaler en fullstendig kontroll når hytten er snøfri.

Utvendig > Vinduer 
Det er avvik:
Det er manglende pakninger ved enkelte vinduer.

Utvendig > Dører 
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
 Det er avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Pipa har rennemerker etter sotvann. Det ble på befaring observert fuktmerker i
himling ved pipe. Ingen utslag på fukt ved piggmålinger.
Mindre merker etter sotvann fra pipe.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist begrenset
ventilering/luftgjennomstrømning.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Hytten har ledninger og stikk inne i hytten.
Strømkilde er et aggregat med betjeningspanel på soverom.
Anbefaler en nærmere kontroll av aggregat.


Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik:
Det er en del skjevheter på naturstein som medfølger noe avvik på etasjeskiller.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, både av faglært og ufaglært/egeninnsats.
Firmanavn: Svein Inge Kålen
Redefjør for hva som ble gjort av hvem og når: Skiftet vinduer og endel kledning, isolert tak, nytt undertak og takplater. ca. fra 2000 og utover.

24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
Ja. Kommentar: TIlstandsrapport.

Boligens areal

Primærrom: 48 kvm, Bruksareal: 48 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærareal:
Stue/kjøkken, vask, 2 soverom, entré

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2076, Festeavgift: 1600, Neste regulering for festeavgift 2026
Reguleres iht konsumprisindeks.

Bortfester: Skogn Bygdealmenning

Serviceavgift for fellestiltak på allmenningen på kr. 1000,- pr år. Brukes uavkortet til fellesprosjekt slik som kjøring av skispor ol.
Bomveg Skogn og Grønningen allmenninger kr 700,- pr år / dagstur kr 60,-

Skogn bygdealmenning er bedt om å rekvirere oppmålingsforretning, da tomta tidligere ikke er oppmålt og tinglyst

Byggemåte

Taksert objekt er en fritidsbolig på en etasje, oppsatt i 1936 med tilbygg fra 1965.
Hytten er oppført på naturstein og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Åstak med saltaksform, tekket med profilerte takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Oppvarming med vefyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 2 348 pr. år Eiendomsskatt kr. 918,- Renovasjon kr. 1 430,-

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 949 324 pr. 31.12.2020
Innhentet via Skatteetatens boligkaklulator

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området. Bestemmelser og retningslinjer, kommuneplanens arealdel. Vedtatt av Levanger kommunestyre den 13.04.2011, sak nr. 18/11. Plan ID: L2008018.  LNFR- område (Landbruks-, natur- friluftsområde og reindrift) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Ikke tilkoblet offentlig vann og avløp. Privat vei.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 77 15 39 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det foreligger ikke byggemeldte/godkjente tegniner i kommunens arkiver av hytta. Det foreligger tegninger av uthus/anneks. Kjøper påtar seg evt. risiko både for fremtidig fortsatt bruk og evt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Hytta inneholder 2 rom innredet som soverom som ikke dekker dagens krav til hverken lysinnslipp, areal eller rømningsveier.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Torsbustaden 236, 7620, Skogn, Gnr. 99 bnr. 1 Fnr. 195 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0248

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.