Åsen. , Dr. Berg Nilsens veg 15

Enebolig med fin beliggenhet og stor tomt like ved Åsen sentrum!

2 840 000

 • Prisantydning:

  2 840 000,-

 • Totalpris:

  2 924 992

Beregnet totalkostnad: 2 840 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 840 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 84 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 924 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  113 m²

 • Bruksareal:

  123 m²

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  4

 • Byggeår:

  1932

 • Gårdsnummer:

  214

 • Bruksnummer:

  6

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  282050500

 • Sist endret:

  06.12.2022 08:48

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
2.etasje: 4 soverom, wc, gang, trapp til kvist
1.etasje: Stue, kjøkken, gang, bad, bod/vindfang
Kjeller

I tillegg er det en garasje på eiendommen.

Standard

Eldre, noe vedlikeholdt eiendom. Innvendig i 1. og 2. etasje er det vesentlig pusset opp de siste årene, men fortsatt står deler uferdig. Flere bygningsdeler og overflater har preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. Dette også med tanke på utvendige overflater og konstruksjoner. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år.

Overflater innvendig:

1. etasje.
Gulv: Laminat og flis.
Vegger: MDF- plater, malte plater og våtromsplater.
Himlinger: Himlingsplater.

2. etasje:
Gulv: Laminat og flis.
Vegger: MDF- plater, våtromsplater, strie, panel og tapet.
Himlinger: Himlingsplater.

Kjøkken

Kjøkken i 1. etasje er opplyst fra 2018. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass til et kjøleskap. Integrerte hvitevarer forøvrig. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Bad

Badet i 1. etasje er opplyst nylig ferdigstilt. Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har våtromsplater og himling har himlingsplater med innfelte spotter. Innredet med et monolitt wc, servantinnredning og en dusjsone med glassvegg. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Sluk i gulv.

Toalettrom

Toalettrommet er opplyst og være fra 2019. Innredet med et vegghengt wc og en servantinnredning. Avtrekk via ventil i vinduet, ingen tilluftsmulighet.

Beliggenhet

Eiendom beliggende i et etablert boligfelt på Åsen.
Ca. 20-25 km. til Levanger sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Overflater - 2 
Ikke sluttført gang i 1. etasje. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Sikringsskap er plassert i 2. etasje. Inneholder automatsikringer og måler. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mangler tilstrekkelig med snøfangere.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Oppsprukket kledning i utsatte områder med tegn til råte. Avskallinger.
Liten avstand mellom kledning og terreng, dette kan føre til fukt i underkant kledning. Åpent inn i ytterveggen ved takrenne/overgang takkonstruksjon og yttevegg på tilbygg.  Utvendige omramningsbord er satt helt ned på beslag rundt vinduer, reduserer levetiden. Utvendige omramningsbord og kledning er satt helt ned på beslag rundt vinduer, reduserer levetiden.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Ingen lufting etablert ned mot raft, øker faren for kondensering. Mye fuktmerker på undertak og sperrer med gulv. Registrert utettheter langs møne ihht. lysinnslipp. Tilfeldige piggmålinger i undertak viser 17, 3 %. Dette betraktes som fuktig trevirke.

Utvendig > Vinduer 
Normale alderslitasjer, økende på kjellervinduer. Oppsprekkinger i karmer og avskallinger. Sprekk i et glass på soverom.

Utvendig > Dører 
Sprosser plukket av dører. Revet innvendig lister og foring rundt ytterdør ihht. pågående renovering av vindfanget. Normale alders og brukslitasjer ihht. alder. Utvendig værslitasjer og avskalling. Feilmontert dørvrider på balkongdør.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Slitasje og avskallinger. Rustavrenning fra spiker på rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 2 
Åpen konstrukjon i vindfanget, ikke sluttført.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Ikke tilstrekkelig tilgjengelige sider på pipeløpet. Mye bekksot på kvist. Pipen må påregnes rehabilitert før den evt. benyttes.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Utslag ved fuktsøk på gulv og vegger. Saltutslag og avskallinger. På den tiden huset ble bygd, var det ikke vanlig med fuktsikring i og mot grunnen,
jordfukt vil derfor trenge inn.

Innvendig > Krypkjeller 
Ved tilfeldig kontroll, er vektprosent fukt i stubbloft målt til 19 % under vindfanget. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent.
0-17% betegnes som tørt trevirke. 17-21% Fare for utvikling av sopp og råte. 21-30% Stor fare for sopp og råte (Trevirket er
fibermettet ved 28 %). Trevirke/ bygningsmaterialer er registrert liggende på terreng i krypkjelleren. Det anbefales og fjerne all organisk materiale og rydde opp i rommet. Mangelfull utlufting av krypkjeller, generelt fuktig miljø. Også manglende utlufting av  krypkjeller under stue og kjøkken.  Plast er lagt tett inn mot grunnmur. Blottlagt isolasjon inn mot badet. Krypkjellere er generelt å betrakte som en risikokonstruksjon. Ofte beheftet med fukt, sopp og råteproblemer. Dette skyldes i hovedsak for dårlig ventilering og jordfukt transport fra grunnen. Krypkjellere har behov for jevnlig inspeksjon for å kunne stoppe skadeutvikling på et tidlig tidspunkt. Krypkjeller under stue og kjøkken er ikke tilstrekkelig kontrollert.

Innvendig > Innvendige trapper 
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Oppbygd gulv i 2. etasje, avvik ihht. opptrinn. Lav høyde i trappeløp. Slitasjer i trinn og vanger.

Innvendig > Innvendige dører - 2 
Slitasjer i dører, revet omramning mot gangen.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad  
Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Store fliser kan vanskeligjøre tilstrekkelig fall på topp flis. Fallforholdet kan likevel være tilfredstillende i sjikt under flis.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Det mangler luftespalte mot tilstøtende konstruksjoner Ingen synlig avrenningsmulighet fra innebygd sisterne. Kort hjørnelist. Mangler fuging/ avslutning mellom flis og vegg. Avløp fra servant leder ut i yttervegg, ikke tettet rundt avløpet inn i vegg.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Ikke sluttført anlegg. Opplyses vil bli sluttført før et salg.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse,  men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Gjelder eldre deler.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Forventet levetid er 15-20 år.

Tomteforhold > Drenering 
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Utslag ved fuktsøk i kjeller. Saltutslag og avskallinger. Synlig fuktopptrekk i ringmur av lettklinker i krypkjeller.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Grunnmuren har sprekkdannelser. Registrert en del riss/sprekker i muren. Avskallinger.

Tomteforhold > Terrengforhold 
Det anbefales på generelt grunnlag å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren. Dette er ikke opprettholdt alle steder. Kjellervinduer ligger tett ned mot terrenget, utsatt.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger 
Alder over 25 år er oppnådd. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

Tekniske installasjoner > Vannbåren varme

Tomteforhold > Byggegrunn

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun faglært
Firmanavn: Bravida, OneCo Elektro, Vandsvik Rør, Flis og Murservice
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Nytt toalettrom ble etablert i 2.etg, Nytt bad ble etablert i utbygg 1.etg

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja.
Firmanavn: Flis og Murservice og Vandsvik Rør
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Bad utbygg 1.etg 2022 og toalettrom 2.etg 2018.

2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
JA - Regning etter Flis og Murservice

4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, kun faglært.
Firmanavn: Vandsvik rør
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Oppgradering til rør i rør hele huset.

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
Ja - Mus har vært i kjeller/gang, kom inn via hull til gassledning varmepumpe, mus fjernet og hull tettet.

12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært / egeninnstats
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Rens og beising av terrasser.

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
 Ja, kun faglært
Firmanavn: Bravida og OneCo Elektros
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Totalrenovering innvendig av hus, nytt elanlegg med nye jordfeilautomater.

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?
Ja - Ligger i sikringsskap

Boligens areal

Bruksareal: 123 m².
Primærrom: 113 m².
Sekundærrom: 10 m².

1. etasje:
Bruksareal: 61 m².
Primærrom: 53 m².
Sekundærrom: 8 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, kjøkken, gang, bad

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod/vindfang

2. etasje:
Bruksareal: 62 m².
Primærrom: 60 m².
Sekundærrom: 2 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
4 soverom, wc, gang

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Trapp til kvist

Kjeller har ikke målbart areal ihht. lav høyde

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 1 429 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt samt i garasje.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss en liten gråkjeller og kvist. Boligen har grunnmur av lettklinker og betong/sparemur. Overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen verken på bolighus, garasje eller bod. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med strøm. Vannboren gulvvarme opplyst i flere rom i 1. og 2. etasje. Eldre luft til luft varmepumpe over trapp.
Opplyses om at anlegget skal tilkobles en vann til luft pumpe, denne er ikke tilkoblet.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 13 512,62 pr. år Eiendomsskatt kr. 2 609,01 Vann akonto kr. 2 213,40 Vann fastgebyr kr. 1 001,66 Avløp akonto kr. 3 602,29 Avløp fastgebyr kr. 1 500,00 Renovasjon kr. 2 586,26

Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann og avløp er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 136 m3.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 477 642 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 719 512 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Det gjøres oppmerksom på at naboeiendom er regulert, og det er områder som av avsatt til boligbebyggelse. Famtidig utbyggelse må derfor påregnes. Se vedlagt reguleringskart i prospekt.

Offentlige planer

Kommunedelplan for Åsen sentrum 2022-2040, ID L2021009
Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.02.2022
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 23.03.2022, sak nr. 23/22

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1929/900024-1/67  Rettighet  
01.05.1929  Rettighetshaver:Aasen Sylvrevgard Int Lag  
Lnr: 2066032
LEIEAVTALE
FESTEKONTRAKT
LEIE-TID: 99 ÅR
AVGIFTSBESTEMMELSER
UOPPSIGELIG
 
1929/900024-2/67  Bestemmelse om veg  
01.05.1929 

1972/4769-1/67  Bestemmelse om veg  
04.07.1972  rettighetshaver:Knr:5037 Gnr:214 Bnr:13  
Med flere bestemmelser

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Eiendommen er tilknyttet privat vei.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 17 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger byggegodkjente tegninger av boligen i kommunens arkiver. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Dr. Berg Nilsens veg 15, 7630, Åsen, Gnr. 214 bnr. 6 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0233

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.