Heståsdalen, Vulusjøen. , Vulusjøvegen 1122

Trivelig hytte med utebod beliggende skjermet til i Heståsdalen! Umiddelbar tilgang til ski- og turløyper!

780 000

 • Prisantydning:

  780 000,-

 • Totalpris:

  814 627

Beregnet totalkostnad: 780 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 780 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 3 300,- (Overføring av feste) 585,- (Tinglysning av festekontrakt) -------------------------------------------------------- 34 627,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 814 627,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  51 m²

 • Bruksareal:

  54 m²

 • Antall rom:

  3

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1978

 • Gårdsnummer:

  372

 • Bruksnummer:

  1

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  275921660

 • Sist endret:

  13.09.2023 13:05

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Hytta består av følgende rom: Vindfang, stue, kjøkken, innredet rom, 2. stk soverom. bod og kott.

I tillegg er en utebod.

Kjøkken

Kjøkken i hytten ligger åpent til mot stue. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter. Heltre benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass for en komfyr med gasstilkobling.

Beliggenhet

Hytteeiendom beliggende i et flott hytteområde, nært Vulusjøen i Heståsdalen i Levanger kommune.
Avstand fra Levanger sentrum er ca. 20-25 km, med adkomst via Okkenhaug og privat bomveg merket Skallstuggu.

Hytteeiendommen ligger sentralt til i utfartsområde for Levanger og omegn både sommer og vinter.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter og festeavgift. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

If Polisenummer: 4778643

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Kostnadsestimat : Under 10 000

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Lappet sammen plater rundt pipe. Festet i topp bølge ihht. eldre byggeskikk.
Ingen takstige til pipe. Noe påkjente vindskier/dekkbord.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Skjevheter og ujevnheter. Lang avstand mellom rennekroker.
Lang avstand mellom tekking og renner, vann vil renne over renner. Deler uten renner.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Ihht. registreringer er det ikke krysslektet bakkledning, redusert lufting.

Utvendig > Vinduer
Aldersslitasjer. Fuktmerker og avskalling. Løs kitt, sveresopp på sprosser. Ved tilfeldig test tar noen vinduer i karmer.

Utvendig > Dører
Mangler deksel over lås. Ingen pakninger ned lysinnslipp, trekk må påregnes. Normal slitasje tatt alder i betrakning.

Innvendig > Overflater
Normal brukslitasjer som må kunne påregnes etter bruk over tid. Gulvbelegg ligger ikke tilstrekkelig ut mot terskler/ vegger, noe malingssøl på belegg. Mangler listverk noen steder, løs taklist på et soverom. Stedvis soting på overflater rundt parafinlamper.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Ikke tilstrekkelig avstand på plate ut på gulvet foran ovn. Ihht. bilder av pipeløp virker det og være sprekkdannelse.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner
Løse ledninger og koblinger frem til lyspunkt i hytten. Ukjent alder på anlegget. Batteri og solcellepanel vil over tid reduseres, enkel test ved befaring viser strøm i lyskilder.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert noe skjevheter i fundamenter. Innvendige målinger av hyttens gulv viser skjevheter på ca. 15-20 mm. Avstengt rundt hytten, kun visuelt besiktiget rundt hytten. Registrert noe nedheng i stubbloftsplater/åpninger. Et drensrør kommer inn under hytten, oppsamling av vann rundt fundament i øvre hjørne under soverom mot kjøkken.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Reg. oppsamling av vann under hytten ved øvre hjørne.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Mangler utvendig kassebord. Fuktmerker/ svertesopp i undertak utenfor yttervegg. Åpninger over yttervegg inn mot tak med mulig tilkomst for mus etc.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner - 2

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Pkt. 14: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Nei. Ikke montert strøm."

Pkt. 24: Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
"Ja. Tilstandsrapport for kontroll av brannsikkerhet, ildsted er levert selgerfirmaet. Ingen feil."


Detaljert og fullstendig egenerklæring ligger vedlagt prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 51 kvm, Bruksareal: 54 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 54 m².
Primærrom: 51 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, stue, kjøkken, innredet rom og 2. stk soverom.
Senkundærrom: 3 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod og kott.


Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Avgift for passering av bom for enkelttur m/personbil.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Utløpsår feste: 2066, Festeavgift: 1773, Neste regulering av festeavgift: 01.01.2023. Reguleres i henhold til konsumprisindeks.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er innløsningsrett på statsallmenning.

Garasje / Parkering

Parkering på felles parkeringsplass ca. 200m fra hytte på sommertid. På vintertid er det felles parkeringsplass ca. 4 km fra hytta.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.
Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Oppvarming med vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 3 496,01 pr. år Eiendomsskatt: Kr. 2 066,01,- Renovasjon: Kr. 1 430,-

Formuesverdi

Ikke mulig å innhente formueverdi da hytta ikke er tinglyst.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Kommunedelplanens arealdel, plan id: L2021005.
Ikrefttredelse: 23.03.2022.
Delareal: 700m ²
Arealbruk: Spredt fritidsbebyggelse, Nåværende.
LNFR område (Landbruks-, natur-, friluftsområde og reindrift) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Festekontrakt vil bli tinglyst.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig vann, avløp og veg.

Tilbehør

Hytta og dens tilbehør overtas slik forevist ved visning. Kjøper er selv ansvarlig for å fjerne evt. møbler og diverse som kjøper ikke ønsker å overta.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 17 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at byggegodkjente tegninger ikke stemmer med dagens bruk av hytta. 2 stk soverom er på motsatt side av hvor de ligger i byggemeldte tegninger. I tillegg er det idag et kott, samt et innredet rom.
Kjøper påtar seg evt. risiko både for fremtidig fortsatt bruk og evt. pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

I takstrapporten er det opplyst at det er 3. stk soverom. Det er kun 2. soverom som er byggesøkt og godkjent.

Hytta har pr. idag ikke tilkoblet strøm, men det opplyses av selger at det er mulig å tilkoble seg på strøm like ved hytta.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vulusjøvegen 1122, 7608, Levanger, Gnr. 372 bnr. 1 Fnr. 113 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0230

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.