Levanger , Fagerstrandvegen 17C

Praktisk 3- roms andelsleilighet med kort veg til Levanger sentrum. Renoveringsobjekt.

1 580 000

 • Prisantydning:

  1 580 000,-

 • Totalpris:

  1 587 982

 • Fellesutgifter:

  3 124,-

Beregnet totalkostnad: 1 580 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 587 982,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  66 m²

 • Bruksareal:

  66 m²

 • Etasje:

  1

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1969

 • Gårdsnummer:

  1

 • Bruksnummer:

  377

 • Energimerking:

  F

 • Finnkode:

  280358074

 • Sist endret:

  01.02.2023 13:37

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 65%

  eier sin egen bolig

 • 77%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 38%

  har bolig mellom 60-120 kvm

 • 25%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 20%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Leiligheten inneholder følgende rom:
Gang, kjøkken, stue, bad, wc og 2. stk soverom.

Standard

Eldre, noe vedlikeholdt eiendom. Imidlertid har fortsatt de fleste bygningsdeler og overflater preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15-40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

Gulv: Belegg.
Vegger: Strie og tapet.
Himling: Malt glatt himling.

Kjøkken

Kjøkken fra byggeår. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Laminat benkeplater og heldekkende
oppvaskbeslag. Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap.

Bad

Badet er fra byggeår. Oppvarming via stråleovn på vegg. Gulv med belegg, vegger og himling har malt mur. Innredet med badekar, opplegg for vaskemaskin og servant. Naturlig avtrekk, tilluft under dør. Støpejernsluk i gulv.

Beliggenhet

Leiligheten ligger like i nærheten av Levanger sentrum. Kort avstand til sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, skole, etc.

Felleskostnader

3 124 pr. mnd. I henhold til regnskap mottatt fra forretningsfører dekker felleskost. følgende; Forsikring( bygget), kommunale avgifter, TV/ INternett (grunnpakke), renhold fellesareal, forretningsførerhonorar, styrehonorar m.m.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel formue

Kr. 28 700,- pr. 04.11.2022.

Borettslag

Borettslag: Fagerstrand Borettslaget, Orgnr: 952456326

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemsskap i borettslaget. Kr. 600,- i innmeldingsavgift, deretter kr. 300,- påfølgende år. Dette gjelder pr. medlem.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnad.

Det er ikke inngått avtale om IN- ordning.

Fellesgjeld / lånevilkår

Det er p.t ingen lån i borettslaget.

Forsikring

If Skadeforsikring Nuf SP589032

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger vedlagt i prospekt.

Husdyrhold

Dyrehold skal ikke være til ulempe for naboene;
- de av andelseierne som blir syke av dyr, må varsle styret. Det kan da i en periode bli forbud mot
  dyrehold i den oppgangen.
- alle som anskaffer dyr må spørre styret for å sjekke om det er forbud i oppgangen.
- dyr får ikke løpe fritt omkring på fellesarealene; kjeller, trapp, loft, gårdsplass, plen.
- klager på dyrehold leveres skriftlig til styret.
- om styret må rydde opp etter dyr, må dyreeier betale utgiftene.
- om ordensreglene ikke overholdes, kan dyreeier måtte avvikle dyreholdet eller flytte.

Se pkt. 31 i vedlagt husordensregler.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Badet har passert forventet levetid.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er observert en del fuktmerker i himling på balkong.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er observert sprekk i glass på dør til stue.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Kjøkkeninnredning har generell stor slitasjegrad (utover normal slitasjegrad ut ifra alder).

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Store deler av bereder er innebygget og er ikke tilgjengelig for fullstendig inspeksjon.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

Fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt i prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 66 kvm, Bruksareal: 66 kvm

Bruksareal: 66 m².
Primærrom: 66 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, kjøkken, stue, bad, wc og 2. stk soverom.


Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Parkering på felles biloppstillingsplass tilhørende borettslaget.

Byggemåte

Leilighet ligger i en boligblokk med tre oppganger. Bygningsmassen har fasader med tegl samt fasadeplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 424 605 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 528 577 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området. Område er avsatt til boligbebyggelse.

Offentlige planer

Kommunedelplan Levanger sentrum.
Plan id: L2013007.
Ikrafttredelse: 16.10.2019.
Delareal: 7 747 m².
Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende.
Delareal: 2 m²
Arealbruk: Veg, Nåværende.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1951/856-1/67  Rettighet  
30.03.1951  Rettighetshaver:Nesset Vassverk Al  
Lnr: 2064566
LEIEAVTALE
Overført fra: 5037-1/2
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1934/900072-1/67  Erklæring/avtale  
15.06.1934  KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST
RETTIGHETSHAVER: PEDERSEN AASTA
EN HYTTE KALT "KIKUT"
Overført fra: 5037-1/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1968/317-2/67  Festekontrakt - vilkår  
17.01.1968  FRAMFESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 4,000
BEST. OM VARIGHET
BEST. OM FORKJØPSRETT
MED FLERE BESTEMMELSER
 
1968/317-2/67  Festekontrakt - vilkår  
17.01.1968  FRAMFESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 4,000
BEST. OM VARIGHET
BEST. OM FORKJØPSRETT
MED FLERE BESTEMMELSER
Overført fra: 1719-1/2/21
Gjelder feste

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 17 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget/boligbyggelaget har 20 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.

Adresse og matrikkel

Fagerstrandvegen 17C, 7603, Levanger, Gnr. 1 bnr. 377, andelsnr. 12 i Fagerstrand Borettslaget med orgnr. 952456326 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0224

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.