Åsenfjord. , Frostavegen 368

Enebolig med garasje beliggende landlig til i Åsenfjord.

1 480 000

 • Prisantydning:

  1 480 000,-

 • Totalpris:

  1 530 992

Beregnet totalkostnad: 1 480 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 480 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 50 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 530 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  98 m²

 • Bruksareal:

  121 m²

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  1938

 • Gårdsnummer:

  226

 • Bruksnummer:

  13

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  273108267

 • Sist endret:

  15.09.2022 09:29

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder følgende rom:
Kjeller: Bod.
1. etasje: Kjøkken, gang, stue og bod.
2. etasje: Bad, trapperom og 2. stk soverom.

I tillegg er det en garasje på eiendommen.

Standard

Eldre, noe vedlikeholdt eiendom. Imidlertid har fortsatt de fleste bygningsdeler og overflater preg av alder og bruksslitasje. Det må generelt påregnes kostnader vedr. oppgradering og oppussing. De fleste bygningsdeler har en gjennomsnittlig levetid på 15- 40 år, fortløpende vedlikehold må derfor påregnes.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap. Mekanisk avtrekk over kokeplass.

Registrert avvik TG2:
Det er påvist at overflater har noe skader. Det er observert svellinger i benkeplate og kjøkkenskrog.

Bad

Badet i 2. etasje er opplyst ca. fra 2008. Oppvarming via panelovn på vegg. Gulv er belagt med flis, vegger har våtromsplater og himling har folierte takplater. Innredet med opplegg for vaskemaskin, dusjkabinett og gulvmontert wc. Baderomsinnredning med folierte skrog, profilerte fronter og benkeplate av laminat med nedfelt servant. Naturlig avtrekk, ingen tilluft. Plastsluk i gulv.

Registrert avvik TG2:
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtromsplater er ført ned på gulv. Dette er en skadeutsatt løsning med mulighet for fuktopptrekk i plater.

Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
i forskrift på byggetidspunktet.

Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Forventet levetid på flislagte bad er 10-20 år ihht. levetidstabell, dette alt etter bruken og brukerfrekvensen. Dette badet har oppnådd en alder på 14 år.

Det er påvist skader på innredning. Det er observert svellinger på baderomsinnredning.

Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Beliggenhet

Enebolig beliggende i Åsen i Levanger kommune med ca. 34 km til Levanger sentrum, 33 km til Stjørdal og 60 km til Trondheim.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Storebrand

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Utvendige beslag har utettheter. Det er observert lekkasje ved pipe. Nedløp ved takoverbygg til altan av kjetting. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av
takkonstruksjonen. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Kostnadsestimat : Under 10 000.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Utvendig > Taktekking
Det er værslitt og oppsprukket tretaktekking. Fuktopptrekk/avskallinger i vindskier og dekkbord er registrert.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er registrert råte i rekkverk.

Innvendig > Overflater
Det er påvist fuktskader på overflater.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipa har rennemerker etter sotvann. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.

Innvendig > Rom Under Terreng
Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er ikke pålagt plater under isolasjon. Piggmålinger i trevirke viser 20 %. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i
vektprosent. 0 -17% betegnes som tørt trevirke. 17-21% Fare for utvikling av sopp og råte. 21-30% Stor fare for sopp og råte (Trevirket er fibermettet ved 28 %)

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Våtromsplater er ført ned på gulv. Dette er en
skadeutsatt løsning med mulighet for fuktopptrekk i plater.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Forventet levetid på flislagte bad er 10-20 år ihht. levetidstabell, dette alt etter bruken og brukerfrekvensen. Dette badet har oppnådd en alder på 14 år.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist skader på innredning. Det er observert svellinger på baderomsinnredning.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist at overflater har noe skader. Det er observert svellinger i benkeplate og kjøkkenskrog.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Manglende klemlist på grunnmursplast.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert løs puss på muroverflater. Innsiden av grunnmuren har misfarging. Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Vannledning inn til huset er langt på bakken og må
anses som en midlertidig løsning.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt:
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

Det gjøres oppmerksom på at fullstendig og detaljert tilstandsrapport ligger vedlagt prospekt.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
"Ja. Kom inn vann av gammel rør."

Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
"Ja. Mus."

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja. Utett garasjesalg. Inntregning ved pipehatt ( ved en bestemt vindretning).

PKt. 14: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja. El kontroll"

Tilleggskommentar: Vannledning ligger på bakken (elvestadrør).

Fullstendig og detaljert egenerklæring ligger vedlagt prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 98 kvm, Bruksareal: 121 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 22 m².
Sekundærrom: 22 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod.

1. etasje:
Bruksareal: 51 m².
Primærrom: 50 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken, gang og stue.
Sekundærrom: 1m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: bod.

2. etasje:
Bruksareal: 48 m².
Primærrom: 48 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Bad, trapperom og 2. stk soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Areal: 2 007 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på egen gårdsplass samt garasje.

Byggemåte

Enebolig:
Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss kjeller, oppsatt 1938 og ombygd i 2010. Boligen har grunnmur av betong og overbygning av
trekonstruksjoner, utvendig kledd med tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med stålplater.

Garasje:
Ved boligen ligger også en garasje med bod. Garasjen har støpt gulv med yttervegger av trevirke som er kledd med stående trekledning.
Saltak som er tekket med stålplater. Adkomst via en port og dør.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Boligen har oppvarming med strøm og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 6 831 pr. år Feiing/ tilsyn: Kr. 875,- Eiendomsskatt: kr. 1 430,- Årsgebyr renovasjon: Kr. 2 811,- Slamanlegg: Kr. 1 715,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 495 609 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 784 193 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

Kommuneplanens arealdel
Plan id: L2021005.
Ikraftredelse: 23.03.2022.
Delareal: 2 007m²
Arealbruk: Spredt boligbebyggelse, Nåværende.

LNFR- område (Landbruks-, natur-, friluftsområde og reindrift) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1955/2443-1/67  Best. om adkomstrett  
05.09.1955  Vegvesenets betingelser vedtatt

1986/11137-1/67  Bestemmelse om vannledn.  
16.09.1986  Vegvesenets betingelser vedtatt

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp.
Eiendommen har ca.100 m privat vei fra avkjøring fra offentlig vei.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Kristen.Fostad@partners.no eller SMS: 94 17 18 19 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger byggegodkjente tegninger av boligen i kommunens arkiver.
Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Frostavegen 368, 7632, Åsenfjord, Gnr. 226 bnr. 13 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0215

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.