Tomtvatnet , Tomtvassvegen 686

Flott beliggende hytte ved Reistadbustaden på Tomtvatnet. Godt hevet og fritt i terrenget.

400 000

 • Prisantydning:

  400 000,-

 • Totalpris:

  427 357

Beregnet totalkostnad: 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 6 115,- (Overføring av feste) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 27 357,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 427 357,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Fritidseiendom

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  47 m²

 • Bruksareal:

  66 m²

 • Antall rom:

  2

 • Oppholdsrom:

  1

 • Soverom:

  1

 • Gårdsnummer:

  3

 • Bruksnummer:

  10

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  275528600

 • Sist endret:

  11.01.2023 09:19

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
Toalettrom/utedo, kjøkken, stue, alkove, soverom, vindfang, kott

Kjøkken

Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap.

Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom).
Kostnadsestimat : Under 10 000

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, parabol, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.
Serviceavgift for fellestiltak på allmenningen på kr. 1000,- pr år. Brukes uavkortet til fellesprosjekt slik som kjøring av skispor ol.
Bomveg Skogn og Grønningen almenninger kr 700,- pr år / dagstur kr 60,-

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Utvendig > Taktekking 
Takvinkelen er for liten til denne typen tekking.
Deler av skiferen ligger ikke tett nok og klaprer ved sterk vind.
Taktekkingen er løs ved takutstikk og ved raft. Manglende vindskier og beslag.
Dette medfører vanninntrengning og taktekkingen klaprer ved sterk vind.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Takkonstruksjonen har åpninger ved takkutstikk og raft. Fare for fuktinntrengning.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendig > Overflater 
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er pålagt gulvbord på gulv etter tidligere ildsted.
Pålagte bord er løse og tåler ikke belastning. Tilbygg mangler ferdigstillelse.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Tilbygg er ikke er ikke ferdigstilt og det mangler gulvkonstruksjon.
Lokale skjevheter og knirk er registrert.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik: Det er påvist råte/skjevheter i enkelte pilarer.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Terrengforhold  
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Vinduer 
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og
det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Dører 
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Balkongdør er ikke festet tilstrekkelig i vegg
og det mangler omramming .

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Konstruksjonene har skjevheter.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er observert skjeve pilarer. Rekkverket er løst.

Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
Det er avvik:
Det er registrert at overgangsbeslag mellom pipemoduler ikke er festet.
Det er observert rust på topp av ovn og fuktmerker i himling ved pipegjennomføring.
Pipen er for kort. For å få tilstrekkelig trekk i ildsted bør pipen være minimum 4 meter og 80 cm over
mønet. Utvendig pipebeslag er ikke festet tilstrekkelig til taktekking.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
Det mangler enkelte fronter.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom/utedo
Det er avvik: Toalettet mangler beholder.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
Anbefaler en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold > Byggegrunn 
Det er avvik: Betydelig skjevhet i gulvkonstruksjon er registret.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Nei. Kommentar: Er ingen våtrom.

3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Nei. Kommentar: Ikke innlagt vann.

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe, f.eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
Ja. Kommentar: Må settes opp brannvegg bak ovn, og piperøret må forlenges (piperøret er kjøp inn)

7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f.eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Kommentar: Gulvet er skjevt.

9. Kjenner du til om det er /har vært insekter/skadedyr i boligen som. f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
Ja. Kommentar: Har vært mus.

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun ufaglært/egeninnsats.
Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Sett opp terrasse og lagt tak, og nytt utbygg. Gjort selv, i løpet av de siste 10 årende.

19. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
Ja. Kommentar: Det foreligger en kausjon på denne eiendommen, som blir ordnet ved et eventuelt salg.

24. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
Ja. Har fått tilstandsrapport av megler.

Boligens areal

Bruksareal: 66 m².
Primærrom: 47 m².
Sekundærrom: 19 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Toalettrom/utedo, kjøkken, stue, alkove, soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Kott

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Ca 250 m gange på sti fra parkeringsplass.

Tomt

Eierform: Festet tomt, Festeavgift: Kr. 2500,-. Neste regulering av festeavgift er 2024
Ny festekontrakt må signeres med ny eier
Bortfester er Astrid Svendgård

Garasje / Parkering

Felles parkering ca 250 m fra eiendommen.

Byggemåte

Taksert objekt er en fritidsbolig på en etasje.
Fritidsboligen har grunnmur av lettklinkerblokker og pilarer av naturstein og treverk.
Overbygning av tømmerkasse og bindingsverk, utvendig kledd med tømmermannskledning.
Åstak med saltakform, tekket med shingel.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Oppvarming

Oppvarming med strøm og vedfyring

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 2 345 pr. år Eiendomsskatt kr. 915,- Renovasjon kr. 1 430,-

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 116 463 pr. 31.12.2020


Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2022-2040 L2021005
Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.02.2022
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 23.03.2022, sak nr. 21/22
Delareal 637 m
Arealbruk Spredt fritidsbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2009/806243-2/200  Festekontrakt - vilkår  
26.10.2009  gjelder fra dato: 01.01.2005
TOMTEVERDI: NOK 80.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 900
Bestemmelser om regulering av leien
Forkjøpsrett for bortfester
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Bortfester har frafalt forkjøpsretten

Vei/vann/avløp

Ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er ikke veiadkomst til eiendommen. Parkering ca 250m unna.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Alt inventar som står i hytta på visning følger handelen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt.. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 77 15 39 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Eiendommen vil ikke bli ytterligere vasket og rengjort etter visning. Det foreligger ikke byggemeldte/godkjente tegninger i kommunens arkiver. Kjøper overtar alt ansvar og eventuell risiko forbundet med dette.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Forkjøpsrett

Forkjøpsrett iht til festet er frafalt og vil ikke bli benyttet.

Adresse og matrikkel

Tomtvassvegen 686, 7622, Markabygda, Gnr. 3 bnr. 10 Fnr. 6 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0204

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.