Movatnet , Burelva 129

Fritidsbolig med nydelig beliggenhet. Naust. Usjenert, selveier tomt. Fabelaktig utsikt. Kveldssol.

1 590 000

 • Prisantydning:

  1 590 000,-

 • Totalpris:

  1 640 992

Beregnet totalkostnad: 1 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 50 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 640 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Hytte

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  53 m²

 • Bruksareal:

  56 m²

 • Antall rom:

  3

 • Soverom:

  2

 • Byggeår:

  2003

 • Gårdsnummer:

  126

 • Bruksnummer:

  21

 • Energimerking:

  D

 • Finnkode:

  272741471

 • Sist endret:

  13.09.2022 10:53

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
Stue, kjøkken, baderom, 2/3 soverom og vindfang og bod.

Ved hytten er det et anneks som inneholder stue/soverom, boder og utedo på 20 m²

I tillegg følger naust.

Standard

Overflater innvendig:

Gulv- Furugulv.
Vegger- Panel.
Himling- Panel.

Kjøkken

Kjøkken fra byggeår.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter i furu.
Heltre benkeplate. Avsatt plass og opplegg for komfyr og et kjøleskap

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Rommet har kun naturlig avtrekk.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til  forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker. Frivillige kostnader som internett etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.
I tillegg skal det innbetales en sum hvert kalenderår for utgifter tilknyttet vedlikehold til veilaget langs Buranelva. Laget er nylig opprettet og faste kostnader pr. år er ikke beregnet pt. Selger har nylig innbetalt en sum på kr 16 767,- for innkjøp og nødvendig velikehold av vegen.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Fuktopptrekk i vindskier og dekkbord er registrert.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Det er observert et manglende nedløp og at utkast fra nedløp blir ført under hytte.

Utvendig > Vinduer 
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Utvendige omrammingsbord på vinduer er stedvis satt helt ned på vannese,
skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader.
Hytten har ikke beslag på vanneser.

Utvendig > Dører 
Det er avvik: Balkongdør tar i karm.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Enkelte trinn i trapp til terrasse
er ikke impregnert materiale.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Rommet har kun naturlig avtrekk.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er avvik: Der er observert enkelte skjeve pilarer og stående
vann under hytte.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Ingen kommentarer.

Boligens areal

Bruksareal: 56 m².
Primærrom: 53 m².
Sekundærrom: 3 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vask, stue, vindfang, soverom 1, soverom 2, soverom 3 og kjøkken

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Anneks
Bruksareal: 20 m²
Sekunærrom: 20 m²

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom
Stue/soverom, boder og utedo

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Fra Skogn følg Markabygdavegen til Markabygda, ta av til høyre ved krika. Følg Sørgrenda nedover til Buranelva, ta av til høyre inn på Burelva før brua, følg grusvei inn til Myrskogen gård. Følg deretter en dårlig traktorvei bak gården i ca 300-400 m. Veien er opparbeidet og kjørbar med rikitg kjøretøy.

Ved fellesvisninger anbefales det at du parkerer 150 m bak gården og spaserer inn til hytta.

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Privat veg med adkomstrett til eiendommen over 5037-125/7 og 5037-126/7. Felles veilag langs fra avkjørsel Sørgrenda langs Buranelva.

Tomt

Areal: 703 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på egen eiendom. Selger har hadd muntlig avtale om parkering og eventuell nødvendig brøyting med gårdeier vinterstid.

Byggemåte

Taksert objekt er en fritidsbolig på en etasje pluss anneks, oppsatt i 2003.
Hytten har grunnmur av betong og støpte pilarer.
Overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med villmarkskledning,
liggende kledning på deler av fasader. Åstak med saltakform, tekket med shingel.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for hytta den 27.05.2004. Følger vedlagt.
Det er ikke utstedt ferdigattest for anneks og naust.

Oppvarming

Vedfyring. Strøm fra aggregat og solceller.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 2 645 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 215,- Renovasjon kr. 1 430,-

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 71 849 pr. 31.12.2020

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2022-2040, Id L2021005
Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.02.2022
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 23.03.2022, sak nr. 21/22

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig vann og avløp. Eiendommen er tilknyttet privat veg og veilag.
Privat veg med adkomstrett til eiendommen over 5037-125/7 og 5037-126/7. Felles veilag langs Buranelva.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Eiendommen selges med inventar som er på eiendommen ved fellesvisning.
Selger forbeholder seg likevel retten til å fjerne eventuelle gjenstander som har affeksjonsverdi før overtagelse.

Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til Havard.garberg@partners.no eller SMS: 95 77 15 39 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente. Det foreligger ikke tegninger på anneks og naust. Kjøper overtar alt ansvar og eventuell risiko forbundet med dette.

Eiendommen vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt..

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Burelva 129, 7622, Markabygda, Gnr. 126 bnr. 21 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0203

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.