Nesset , Linkjeldevegen 1

Pen og innholdsrik enebolig med fantastiske uteområder. Kort vei til skole og barnehage. Utleiemulighet i kjeller.

5 170 000

 • Prisantydning:

  5 170 000,-

 • Totalpris:

  5 313 242

Beregnet totalkostnad: 5 170 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 129 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 170 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 143 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 313 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Selveier

 • Primærrom:

  162 m²

 • Bruksareal:

  189 m²

 • Oppholdsrom:

  2

 • Soverom:

  5

 • Byggeår:

  1967

 • Gårdsnummer:

  2

 • Bruksnummer:

  70

 • Energimerking:

  G

 • Finnkode:

  263970893

 • Sist endret:

  17.01.2023 15:00

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 81%

  eier sin egen bolig

 • 66%

  av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

 • 62%

  har bolig på over 120 kvm

 • 10%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 28%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK
LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Boligen inneholder:
1.etasje: Vindfang, stue, kjøkken, trapperom, bad, 3 soverom, bod, kott
Sokkel: Gang, soverom, vaskerom, 3 boder
Leilighet: Vindfang, stue, kjøkken, bad, soverom

Standard

Overflater innvendig:
Kjeller:
Gulv- Flis, betong og parkett.
Vegger- Panel, åpent bindingsverk, grunnmur/ treullsementplater, malt
panel og malte plater.
Himling- Panel, malte plater og takplater.

1. etasje:
Gulv- Laminat og flis.
Vegger- Malte plater, tapet og flis.
Himling- Malte plater og malt panel.

Leilighet:
Gulv- Laminat, tregulv og flis.
Vegger- Malt panel, MDF- plater og flis.
Himling- Takplater og malte plater.

Kjøkken

Kjøkken i 1. etasje.
På gulv er det laminat, vegger har malte glatte overflater og i himling er det malte plater med
innfelte spotter. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter.
Benkeplater med et underlimt oppvaskbeslag av type Blanco.
Opplyst fra 2020 ved siste salg. Integrerte hvitevarer

Kjøkken i leiligheten.
På gulv er det laminat, vegger har malt panel og MDF- plater. Himling er belagt med takplater. Plater av børstet stål på vegg over benker.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog glatte fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag i stål. Avsatt plass og opplegg for vaskemaskin, komfyr og et kjøleskap.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er avvik: Dampsikring over oppvaskmaskin mangler, med påfølgende  fare for svelling av benkeplata. Svelling og skade i benkeplate ved sammenføyning. Skjevheter i fronter med noen sår. Front over vifte tar i viften. Løse sokler. Mye lagret i oppvaskskrog ved befaring

Bad

Badet i 1. etasje er nytt, opplyst ikke tatt i bruk.
Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har flis og
himling har malte plater med innfelte spotter. Innredet med et vegghengt wc, dusjhjørne
med vendbare dusjdører og en baderomsinnredning. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør.
Plastsluk i gulv.

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:
Nytt, ikke tatt i bruk. Opplyses om garanti på badet.
Etterspør selger vedrørende dette.

Bad i leilighet:
Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har flis og
himling har malte plater i glatt utførelse. Innredet med et gulvmontert wc, en liten
baderomsinnredning og et dusjhjørne med vendbare dusjdører.
Mekanisk avtrekk, ingen tilluft. Sluk i gulv.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er avvik: Tilnærmet flatt gulv utenfor dusjsonen, lokalt fall i dusj.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Det er avvik: Ingen dokumentasjon foreligger på arbeide.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 
Det er avvik: Løs pakning på dusjdør. Svelling i nedre del av dørbladet

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Det mangler styrt tilluftsventilering.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er avvik: Hull tatt på under trapp.
Registrert sponplate på vegg med plast i overgang bunnsvill.
Knyttes usikkerhet til badets oppbygging vedrørende tettesjikt og bruk av materialer bak flis.

Vaskerom

Vaskerommet i sokkel er opplyst nytt, ikke tatt i bruk. ( Under sluttføring ved befaring).
Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis med sokkel, vegger har
malte plater og himling har malte plater. Innredet med en innredning med en nedfelt
vask og et vegghengt wc. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Plastsluk i gulv.

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse:
Opplyses om at det foreligger garantier. Etterspør selger vedrørende dette.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Forsikring

Fremtind

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er avvik: I all hovedsak eldre kledning, noe kledning er opplyst
byttet i forbindelse med vindusutskifting. Utvendige omrammingsbord på vinduer er stedvis
satt helt ned på sålbenkbeslaget. Dette er en skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og
påfølgende råteskader. Registrert område med manglende bruk av smådyrsperre bak kledningen.
Oppsprekkinger og områder med økende påkjenninger av kledning. Under vinduer og balkongdør
mot øst ble det registrert at spiker har bommet på spikerslag. Ikke fagmessig utførelse med vassnese
og blikk under vinduet i gavl mot soverom. Fare for fukt inn bak kledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: Ved eventuelt ønske om etterisolering, må det sørges for god lufting for å unngå kondens.
Fuktmerker på trekonstruksjoner og i området ved pipa. Tørt ved befaring, fra før ny tekking ble etablert.
Vepsebord registrert. Noe manglende lufting langs raft, dette kan medføre kondensproblemer og
isdannelser langs raft. Noe uryddig isolering. Det er etablert downlights i himling mot kaldloft.
Ved bruk av downlights i himling mot kaldloft er det viktig at er brukt tette kasser og at det er godt isolert
over disse, samt at fuktsperren er godt klemt. Uten dette kan det oppstå kondens med påfølgende
fuktskader. Ikke åpnet for kontroll.

Utvendig > Dører - 2 
Det er avvik: Eldre dør til kjeller, aldringslitasjer. Noe sår/ hakk i dørblad til leiligheten.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Det er avvik: Terrasse med utebod under: Synlig vann stående over armert plast, ikke tett
løsning. Lekkasjer inn i boden. Aldringslitasjer med ufagmessig løsninger.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Målt 15 mm på stue i 1. etasje. Over 20 mm. på soverommet.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted  
Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Innkledd pipe i 1. etasje, synlig stålpipe på kryploftet.
Ved kontroll av sotluke i sokkel ble det registrert at pipeløpet trolig er fylt opp med eldre teglstein.
Usikkert hvor høyt dette går i pipeløpet. Denne delen av pipen kan ikke benyttes.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er avvik: Påboret hull i utforingen på soverom, registrert hvit isopor før platon mot grunnmuren.
Utforede og kledd yttervegger i kjellere og oppforing av gulv er erfaringsmessig en risikokonstruksjon,
ofte beheftet med skjulte skader. Piggmålinger med hammerelektrode i utforet vegg mot terreng i
soverom viser verdier opp mot 18 %. Piggmålinger i panel ved hovedinntak av vann i boden  viser 27 %.
 (Synlige fuktmerker i panelet). Dette betraktes som fuktig trevirke og skjulte skader kan ikke utelukkes.
Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent.
Utslag ved fuktsøk på fritt eksponerte overlater på vegger og gulv, saltutslag.
Da denne boligen ble bygd var det ikke normalt med fuktsikring i grunn og jordfukt vil derfor trenge opp.
Oppforet gulv er erfaringsmessig en risikokonstruksjon, ofte beheftet med skjulte skader.
Oppforing av gulv vil kreve spesielle tiltak mot fukt, om dette er uført vites ikke.

Innvendig > Innvendige trapper 
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper
på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Varmesentral  
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tomteforhold > Drenering 
Det er avvik: Av naturlig årsaker er kontroll av drenering og drenerende masser begrenset.
Om det er lagt drenering, eventuelt type materiale i drenering er ikke kjent, dette gjelder også drenerende
masser. Det er ikke observert bruk av grunnmursplast. Utslag ved fuktsøk og piggmålinger i kjeller/ sokkel.
Forholdet kan også være sammenfallende med kapillæroppsug fra grunnen.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:

Utvendig > Vinduer - 2 
Det er avvik: Aldringsslitt .

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
El-anlegg av ulik alder i boligen.
Flere eiere de siste årene og ukjent hva som er utført gjennom tiden.

Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse :

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og
observasjoner fra underliggende etg. Gjelder over vindfanget.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Joramo og holberg mur as og skrøvseth bygg
badet ble revet og bygget opp på nytt. skrøvseth bygg utførte tømrerarbeid og jo ramo og holberg mur As har utført avretting, membransmøring og flislegging. og vaskerom elman og xprtrør
Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Xpert rør as. joramo og holberg mur as.
ny sluk på bad og vaskerom og ved varmtvannsbereder. ny membran med mansjetter på bad(gulv og vegg) og ny membran på vaskeromsgulv.
Foreligger det dokumentasjon på arbeidene?
ja
Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
xpert Rør as
det ble lagt nye bunnledninger på vaskerom i kjeller.
Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
har ikke prøvd vedovn
Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
oppdaget maur da huset sto tomt i 2 mnd. la ut maurmiddel rundt huset og har ikke sett de mer.
Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Skrøvseth bygg
nytt tak i 2022, ny terrasse 2022.
Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Elman
se Qr kode.
Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
Ja
qr kode

Boligens areal

Bruksareal (BRA): ca. 189
Primærareal (P-rom): ca.162
Sekundærareal (S-rom): ca. 27

Sokkel:
Bruksareal: 54 m².
Primærrom: 32 m².
Sekundærrom: 22 m²
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Vindfang, stue, kjøkken, trapperom, bad, 3 soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod, kott

1. etasje:
Bruksareal: 105 m².
Primærrom: 100 m².
Sekundærrom: 5 m²
Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Gang, soverom, vaskerom

Følgnede rom er oppgitt som sekundærrom:
3 boder

Leilighet:
Bruksareal: 30 m².
Primærrom: 30 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Vindfang, stue, kjøkken, bad, soverom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 1 038 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 7929,68

Garasje / Parkering

Ved boligen ligger en enkel car- port med en bod.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på en etasje pluss sokkel/kjeller, opplyst oppsatt i 1967.
Boligen har grunnmur med overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med takplater

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Oppvarming

Oppvarming med strøm. Luft til luft varmepumpe i 1. etasje.
Boligen har installert en peis i 1. etasje.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 19 417,80 pr. år Eiendomsskatt kr. 3 572,- Feiing kr. 875,- Vann fastgebyr kr. 937,50 Vann akonto kr. 2 994,60 Avløp fastgebyr kr. 1 500,- Avløp akonto kr. 4 873,70 Renovasjon kr. 4 665,-

Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter avhenger av forbruk og kan variere fra en termin til en annen. Avgift for vann og avløp er opplyst forutsatt gjennomsnittsforbruk på 184 m3.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 710 591 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 558 129 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030, Id L2013007
Bestemmelser og retningslinjer, datert 01.03.2018, sist revidert vår 22
Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den 16.10.2019, sak nr. 56/19
Delareal 1 038 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1965/4957-117/67  Festekontrakt - vilkår  
19.10.1965  festetid: 99 år ÅRLIG AVGIFT NOK 22,072
LEIEN KAN REGULERES
KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
HJEMMELSHAVER/UTLEIER

2017/175083-1/200  Jordskifte  
27.02.2017  Sak: 16-130758RFA-JSTE B.38B BOLIGFELT I BAMBERG
Gjelder denne registerenheten med flere

1967/1119-3/67  Festekontrakt - vilkår  
08.03.1967  FRAMFESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 280
TIL 01 05 2064
LEIEN KAN REGULERES
Gjelder feste

1967/2713-1/67   ** Diverse påtegning  
02.06.1967 
KONTRAKTEN KAN IKKE SIES OPP SÅ LENGE DEN ER PANTSATT
TIL RETTIGHETSHAVER: SPAREBANKEN MIDT-NORGE

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp via private stikkledninger

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger byggegodkjente tegninger av kjeller i kommunens arkiver.
Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Linkjeldevegen 1, 7603, Levanger, Gnr. 2 bnr. 70 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0191

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.