Levanger sentrum , Kirkegata 13A

Nylig renovert og lekker andelsleilighet. Terrasse med utskt mot sundet. Kort vei til Nord universitet

1 150 000

 • Prisantydning:

  1 150 000,-

 • Totalpris:

  1 407 654

 • Fellesutgifter:

  5 979,-

Beregnet totalkostnad: 1 150 000,- (Prisantydning) 249 672,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 399 672,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 6 850,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 7 982,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 407 654,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  37 m²

 • Bruksareal:

  37 m²

 • Etasje:

  3

 • Soverom:

  1

 • Byggeår:

  1999

 • Gårdsnummer:

  315

 • Bruksnummer:

  228

 • Energimerking:

  E

 • Finnkode:

  267412378

 • Sist endret:

  28.10.2022 13:54

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Innhold

Leiligheten inneholder følgende rom:
Stue, kjøkken, bad og soverom.

Kjøkken

Kjøkken i leiligheten er opplyst fra 2020. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Laminat benkeplater med et nedfelt oppvaskbeslag.
Integrerte hvitevarer.

Bad

Badet er fra 1999. Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med flis, vegger har flis og himling har malte plater med flis over dusj.
Innredet med et gulvmontert wc, uttak til vaskemaskin, en VVB, dusj og en baderomsinnredning. Mekanisk avtrekk, tilluftspalte i dør. Sluk i dusjsonen.

Det gjøres oppmerksom på at det er registert avvik TG2 på bad. Se oppsummering i prospekt samt detaljert og fullstendig tilstandsrapport vedlagt prospekt.

Beliggenhet

Eiendom beliggende sentralt til i Levanger, ved Kirkegata. Kort veg inn til Levanger sentrum med offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc. Utsikt mot omkringliggende bebyggelse.

Leiligheten ligger i loftetasjen i et bygg med flere enheter, inngang til leiligheten via en felles trappegang. Utgang til en altan fra stue.

Felleskostnader

5 979 pr. mnd.
Fellesutgifter.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste fellesutgifter. Utgifter til strøm og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

Andel fellesgjeld

Andel fellesgjeld: Kr. 249 672,-

Borettslag

Borettslag: Borettslaget Kirkegata 13, Orgnr: 982111285

Det gjøres oppmerksom på at det er pliktig medlemskap i borettslaget: Kr. 600,- pr. år.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Borettslaget er ikke tilknyttet sikringsordning eller IN- ordning.

Fellesgjeld / lånevilkår

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 14615875, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 05.07.2022: 1.22% pa.
Antall terminer til innfrielse: 34
Saldo per 05.07.2022: 2 054 726
Andel av saldo: 205 472
Første termin: 01.02.2001Første avdrag: 01.02.2006 ( siste termin 01.11.2030 )

Lånenummer: 42136258626, Sparebank 1 Midt-Norge
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 05.07.2022: 3% pa.
Antall terminer til innfrielse: 163
Saldo per 05.07.2022: 441 999
Andel av saldo: 44 200
Første termin/første avdrag: 15.02.2016 ( siste termin 15.01.2036 )

Forsikring

Gjensidige Polisenummer: 76877449

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Husdyrhold

Husdyrhold er ikke tillatt. Nåværende dyr får være, men ingen nyanskaffelser, heller ikke i utleide leiligheter.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Utvendig > Vinduer
Noe malingsavskallinger på vinduer. Mangler et håndtak på stuevinduet. Løse blikkbeslag på utvendige rammer.

Utvendig > Vinduer - 2
Noe oppsprukket trevirke i rammer. Mindre avskallinger. Ikke tilstrekkelig kontrollert utvendig, en del mose på tekking. Alder på 23 år er oppnådd.
Ingen utslag ved innvendige fuktmålinger ved befaringen.

Utvendig > Dører
Noe alders og brukslitasjer på begge dører. Skade i balkongdøren, utvendig og innvendig avskallinger.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Altan ligger over underliggende leilighet/ altan og er ikke tilstrekkelig kontrollert.
Noe slitasjer i rekkverksbord, pålagt nyere håndreim og terrassebord.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Noe misfarging av flisfuger. Skadeutsatt løsning med tette dusjvegger mot gulv og
avgrensning av sluk fra øvrig gulvareal. En eventuell ukontrollert vannutstrømming fra øvrige sanitærinstallasjoner, vil føre til avrenning mot
tilstøtende rom.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Ingen synlig mansjett ned i sluk.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Løs folie på innredning. Trykknapp til wc må holdes nede for og skylle.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Ingen sprutdeksel i skapet. Trykkfall ved tapping flere steder samtidig.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ingen dokumentasjon på evt. utført sevice fremlagt.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap er plassert ved ytterdør. Inneholder automatsikringer.

Konstruksjoner som ikke er undeersøkt:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget.
Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Plastikk og isolasjon mot yttertaket i knevegg, ikke
åpnet opp for kontroll. Anbefales og ettergå diffusjonsperre i knevegg, stedvis åpent mot isolasjon som kan medføre kondensering. Misfarging/avrenning på plast, tørt ved befaring. Kan være tegn på tidligere kondens.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Pkt. 2:Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
"Ja, kun av faglært. Xpert rør. Skiftet sisterne på klosett 2022."

Pkt. 12:Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
"Ja, kun av faglært. Skrøvseth bygg. Rettet av og skiftet terassedekke til Möre royal samt skiftet toppbord."

Pkt. 13: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
"Ja, kun av faglært. Elmann AS. Nye ledninger, stikkontakter, og belysning i stue og kjøkken."

Pkt. 15:Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
"Ja. Montert elbilladder i bofelleskapet"

Tilleggskommentar:
"Hele stue og kjøkken pusset opp i 2020 av Skrøvseth bygg, selv lagt parkett på soverom."

Fullstendig egenerklæring vedlagt prospekt.

Boligens areal

Primærrom: 37 kvm, Bruksareal: 37 kvm

Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Stue, kjøkken, bad og soverom.


Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Ingen parkering eller garsje.

Byggemåte

Taksert objekt er en leilighet på en etasje. Usikkert byggeår på bygningen, tidfestet 1875-1899. Ombygd til dagens bruk i ca. 1999. Overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med liggende kledning.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.
Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

Adgang til utleie

Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Oppvarming

Oppvarming med strøm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 325 866 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 173 119 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig/forretning/kontor. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Reguleringsplan
Plan id: L2013014
Navn: Levanger sentrum.
Områderegulering.
Ikrefttredelse: 28.05.2014.
Delareal: 742m² formål: Bolg/ forretning/ kontor.
Delareal: 8m² formål: fortau.
Delareal: 742 m²RPHensynsonenavn: H570_27
Sone med angitte særlige hensyn: Bevaring kulturmiljø.

Kommunedelplan
Plan id: L2013007.
Navn: Kommunedelplan Levanger sentrum
Ikreftredelse: 16.10.2019.
Delareal: 750 m ׆
Arealbruk: Sentrumsformål, nåværende.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2018/1610813-1/200  Fredningsvedtak  
28.11.2018 21:00  Kongelig resolusjon om fredning av Levanger kulturmiljø
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Levanger kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 97 61 72 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Medlemmer av borettslaget har forkjøpsrett. Avklaring av forkjøpsrett og godkjenning fra borettslagets styre skjer i etterkant av salget. Medlemmer av borettslaget har 15 dagers frist til å melde sin forkjøpsrett etter at borettslaget har mottatt melding om salget fra oppdragsansvarlig.

Adresse og matrikkel

Kirkegata 13A, 7600, Levanger, Gnr. 315 bnr. 228, andelsnr. 5 i Borettslaget Kirkegata 13 med orgnr. 982111285 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-22-0185

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.