Inderøy , Lillesundvegen 17

Kun 1 ledig! Bygging igangsatt. Nye leiligheter flott beliggende ved sjøen. Utsikt. Carport. El-billader

992 000

 • Prisantydning:

  992 000,-

 • Totalpris:

  2 501 119

 • Fellesutgifter:

  7 253,-

 • Type:

  Leilighet

 • Eierform:

  Borettslag

 • Primærrom:

  58 m²

 • Bruksareal:

  61 m²

 • Soverom:

  1

 • Gårdsnummer:

  136

 • Bruksnummer:

  172

 • Finnkode:

  246431063

 • Sist endret:

  25.05.2023 14:43

LAST NED KOMPLETT SALGSOPPGAVE

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Lillesundet Borettslag

Bygging er vedtatt og prosjektet forventes ferdigstilt ila sommer/høst 2023.
Kontakt megler i dag for avtale om prosjektgjennomgang og presentasjon.

Tomten ligger ved inngangen til Straumen med nydelig og uhindret utsikt mot Borgenfjorden.
Gangavstand til Straumensenteret og i umiddelbar nærhet til badestrand på Sundsand sommerstid.

Et topp moderne leilighetsprosjekt bestående av 10 nye leiligheter, fordelt på 2 etasjer med varierende størrelser mellom 61-82m² bruksareal. Alle leiligheter får egen terrasse/balkong, carport med egen bod og el-billader. Heis for enkelt adkomst til 2. etg og egen inngang via svalgang. Kjøkken leveres av Interiørsenteret Trøndelag med integrerte hvitevarer som stekeovn, steketopp, oppvaskmaskin og kombinert kjøl-/fryseskap. Her kan man tidlig i prosessen velge mellom flere farger og benkeplater uten økte kostnader. Innvendig og utvendig tidsriktig standard og fargevalg. Innvendig kan nevnes lys parkett på gulv, sparklet og malt gips på vegger og i tak. Listefri utførelse omkring vinduer og i overgangen vegg/himling, samt flislag bad i grå utførelse.

Leilighetene vil bli organisert som et borettslag med Boligbyggelaget midt som forretningsfører.

Her er det "førstemann til mølla" som gjelder. Reserver din leilighet i dag, og book et møte med megler for mer informasjon og kjøp av leilighet.
  
 • Nytt leilighetsbygg med 10 leiligheter
 • 5 års garanti ved kjøp av ny bolig.
 • Betong i etasjeskiller demper lyd.
 • Egen utvendig carport med tilknyttet bod.
 • El-billader ferdig montert i carport.
 • Romslige terrasser og balkonger med flott utsikt mot Borgenfjorden.
 • Flislagte bad i tidsriktig utførelse og varmekabler i gulv.
 • Lekkert kjøkken med integrerte hvitevarer
 • Induksjon platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kombinert kjøl-/fryseskap.
 • Innvendig tidsriktig standard med lys parkett på gulv, sparklet og malt gips på vegger og i tak.
 • Listefri utførelse omkring vinduer og i overgang vegg/himling.
 • Det oppføres støyskjerm på tomten mot fylkesvei 755. Skjermen vil redusere både innsyn og støy fra veien.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Leilighetenen er tildelt adressene Lillesundvegen 17A-E og 19A-E.
Byggherre er Jiro Eiendom AS og Øra Bygg AS er valgt som entreprenør.

Forventet fremdrift

Boligene er forventet ferdigstilt 12-14 måneder etter at selgers forbehold er erklært frafalt. Angitt tidspunkt er foreløpig, og ikke bindende eller dagmulktutløsende. Boligene skal dog være ferdig senest 16 måneder etter at forbehold er frafalt. Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal det beregnes etter 14 mnd. fra tidspunkt for frafall forbehold.

Areal

Bruksareal (BRA): fra ca. 61 kvm. til ca. 82 kvm.
Primærareal (P-rom): fra ca. 58 kvm. til ca. 78 kvm.

For oversikt over de ulike boligenes areal, se vedlagte plantegninger og/eller prisliste.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/beregnet av selger/arkitekt, og er oppmålt etter tegninger datert 01.12.21

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom). Bruksarealet er arealet innenfor boligenhetens omsluttende vegger og inklusive delevegger, sjakter og faste innredninger/installasjoner. Medregnet i oppgitt bruksareal er også eventuell innvendig bod. Primærrom er lik bruksareal minus eventuelle innvendige boder. I tillegg til bruksarealet kommer ev. bod utenfor leiligheten, ev. parkeringsplass og ev. balkong/markterrasse.

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirkaareal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Tomt / Tomteareal

Prosjekttomtens grunnareal er ca. 3 107,6 kvm. Felles eiet tomt for borettslaget.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.
Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsoppgaven ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer kan forekomme.
Tomten disponeres av andelseierne i fellesskap eller ev. i henhold til vedtekter

Parkering

Det medfølger én egen nummerert parkeringsplass i felles carport i rekke. Carport leveres med 1 stk ferdig montert EL-billader fra leverandør "Ohmia Charging" eller lignende. Selger vil inngå kollektiv avtale på vegne av kjøperne om leveranse av el-bil lading, hvor hver kjøper gis muligheten til separat avtaleinngåelse/abonnement med valgt leverandør.

Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av parkeringsplasser og boder. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplasser og boder per overtakese.

Har en andelseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen andelseier å bygge parkeringsplass, dersom behovet kan dokumenteres. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i borettslaget. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers andel. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stedet. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og lengde, som definert av Statens Vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp med selger før kjøpetilbud inngis.
Se for øvrig leveransebeskrivelse, tegninger og utkast til vedtekter for borettslaget.
Andelseiere som får tildelt HC-plass, må påregne bytte av plass ved dokumentere behov for HC-plass fra annen andelseiere. Dette kan bli nærmere regulert i vedtektene.

Boder

Det medfølger én bod per bolig. Boden er plassert i bakkant av hver enkelt carport.
Bodene vil bli lagt til borettslagets fellesareal. Rettighetene til bodene vil bli fastlagt i borettslagets vedtekter.
Selger tar forbehold om at rettighetene til bodene vil kunne bli søkt organisert på annen måte. Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av boder. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder per overtakelse.

Utstyr

Brannslukningsutstyr og røykvarslere iht gjeldene forskrifter.

Internett / TV

Selger vil inngå en kollektiv avtale på vegne av kjøperne om leveranse av basis tv- og internettsignal, hvor hver enkelt selv kan velge å oppgradere og bestille tjenester utover dette. Informasjon rundt tilleggstjenester vil bli tilsendt kjøper fra leverandør i forkant av overtakelse. Kostnader til tv og internett er inntatt i utkast til budsjett for borettslaget. Det gjøres oppmerksom på utbygger dekker basis grunnpakke tv/ internett de 3 første årene. Kostnader for dette er derfor ikke medregnet i prisliste mottatt fra Boligbyggelaget Midt, og det må derfor påregnes en økning i felleskostnadene for dette etter år 3.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. For utvidet informasjon se utbyggers romskjema og leveransebeskrivelse vedlagt prospekt.

Tilvalg

Selger innkaller til endringsmøte for eventuelle endringer og tilvalg etter signering av kjøpekontrakt. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a)            som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer,
b)            som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c)             som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44.

Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i selgers deklarasjon.

Borettslag/Forretningsfører

Selger står fritt til når som helst å stifte borettslaget, for så å overføre andelene til kjøperne ved overtakelse. Borettslaget skal senest være stiftet innen overtakelse. Selger har anledning til å inngå bindende forretningsføreravtale, med 6 mnd oppsigelse, på vegne av borettslaget.

Kjøperne blir innkalt til oppstartsmøte.
Her velges nytt styre for borettslaget. På møte skal vedtekter og ev. husordensregler gjennomgås. Lokalleie i forbindelse med møte og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres borettslaget etter overtakelse eller trekkes fra etableringskostnaden.

Et forslag til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av Boligbyggelaget Midt. Alle angivelser av felles bokostnader i prisliste/ kjøpsbetingelser er omtrentlige anslag. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og felleskostnadene.

Utenomhusarealer

Fellesarealer blir opparbeidet med asfalt/heller/kansteiner og tilsådd plen. Overtakelse av felles- og uteareal skal gjennomføres av selger og borettslagets styre, og overtakelse av boligene kan skje uavhengig av dette.
Fellesareal kan, avhengig av årstid, kunne bli ferdigstilt etter boligene. Selger kan beslutte at overtakelsen gjennomføres trinnvis, eksempelvis ved at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige. Det føres protokoll fra overtakelsesbefaringene og eventuelle mangler som skal utbedres av selger protokollføres.

Velforening

Borettslaget plikter å være medlem i boligfeltets/områdets velforening som ev. blir etablert i boligfeltet. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter. Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i velforeningen. Utbygger forbeholder seg retten til å beslutte ev. overskjøting av fellesareal om det skjer som opprettelse av realsameie eller overskjøting til velforening. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien, og betales ved overskjøting.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vei/Vann/Avløp

Boligene vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
Selger forbeholder seg retten til å organisere eiendommens tilknytning til felles adkomstveger på en hensiktsmessig og effektiv måte, i tillegg til å sikre avtalte salgsvilkår. Kjøper aksepterer at selger kan påhefte servitutter/erklæringer på eiendommen i den forbindelse.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Sundsøya - Lillesund, datert 12.04.2015.
Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse.
Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

7 253 pr. mnd..
Inkluderer bl.a: Renter fellesgjeld, kommunale avgifter, renovasjon, forsikringer, kollektiv tv og internettpakke (3 første år), avsetning til vedlikehold, m.v

Salgsbetingelser

Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.

Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. 3.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jf. bustadoppdøringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 10 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Selger kan kreve utbetaling av forskudd/delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter dette punkt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud.
Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges meglerforetaket når avtale om kjøp inngås, jf. bustadoppføringslova § 46 andre ledd. Med tilfredsstillende finansieringsbevis menes prosjektets finansieringsbevis, eller finansieringsbevis som er godkjent av selger. Det skal fremgå av finansieringsbeviset at det reserverte beløpet ikke vil bli utbetalt til andre enn selger, med mindre forbrukeren har krav på erstatning, prisavslag eller heving. Det kan settes som vilkår i finansieringsbeviset at finansinstitusjon skal godkjenne utbetalingene, og at selgerens rett etter finansieringsbeviset ikke kan overdras til andre uten etter finansinstitusjonens samtykke. Finansieringsbevisets gyldighet må vare frem til overtakelse

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Lillesundvegen 17, 7670, Inderøy, Gnr. 136 bnr. 172 i Inderøy kommune

Oppdragsnummer

71-21-9006